Zagovor

Podobe grškega simpozija

Jan Peternelj bo na Oddelku za klasično filologijo v sredo, 5. julija 2017, zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Podobe grškega simpozija v Corpus Theognideum in Ksenofontovem Simpoziju. Zagovor bo ob 9.00 v predavalnici 325. Vabljeni!

Izvleček

Simpozij je bil v antični Grčiji družbeno-politična institucija. Pravi razmah je doživel v arhaični dobi, ko se je na celotnem grškem območju začel pojavljati tudi kot literarni motiv v elegičnih pesnitvah. Simpozij se v grobem deli na dve vrsti. Javni in zasebni simpozij se razlikujeta. Javni je bil verjetno bolj uradnega in zadržanega značaja, na zasebnem simpoziju pa je bilo vzdušje bolj sproščeno in manj formalno. Med bolj znanimi avtorji, katerih dela so posebej dragocena za poznavanje simpozija, sta Teognis s pesniško zbirko Corpus Theognideum in Ksenofont s svojim delom Simpozij. Oba slikata zasebni simpozij. Dejstvo, da se podobi slednjega pri avtorjih razlikujeta, gre pripisati različnim kulturnim in družbenim vlogam, ki jih je ta institucija imela v geografsko in časovno oddaljenih življenjskih prostorih teh avtorjev.