Andronicus 2017 – poletna šola prevajanja iz klasičnih jezikov

Poletna šola prevajanja iz klasičnih jezikov Andronicus, poimenovana po Grku, ki je v latinščino prevedel Homerjevo Odisejo, je med 21. in 25. avgustom 2017 potekala na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete, poleg predavanj in delavnic v sami hiši pa je program zajemal tudi niz kratkih filoloških ekskurzij – sprehodov po Ljubljani. Šola je bila v prvi vrsti namenjena dijakom z osnovnim znanjem latinščine ali grščine, ki se želijo razgledati po osnovah literarnega prevajanja; pa tudi njihovim profesorjem in vsem latinistom in grecistom, ki razmišljajo o delu v šolstvu. Letošnji teden je bil namenjen seznanitvi z osnovami prevajanja v teoriji in praksi ter z naprednimi pripomočki za delo s klasičnimi jeziki. Poleg profesorjev na Oddelku za klasično filologijo FF UL in uveljavljenih prevajalcev so udeležence pri delu spremljali tudi študenti latinščine in grščine, ki so mlajše kolege v svet antike uvajali s pomočjo sproščenega, dinamičnega in ustvarjalnega sodelovanja. Antiko in oba klasična jezika je poletna šola tako predstavila na način, ki v šolskih klopeh preprosto ni mogoč.

V petih intenzivnih dneh, od ponedeljka do petka, se je zvrstilo dobrih dvajset predavanj in delavnic s področja latinščine in grščine. Med obravnavanimi temami so bile letos naslednje: specifika dela z antičnimi viri; ravnanje s slovarji za latinščino in grščino; posebnosti dela s klasičnimi besedili; srečanja z uveljavljenimi prevajalci; digitalna filologija in delo s humanističnimi podatkovnimi bazami; ter niz krajših ekskurzij z obiski ustanov (knjižnic, muzejev in arhivov), na katere se bodo udeleženci lahko v prihodnosti obrnili pri samostojnem delu. Pogoj za sodelovanje je bil poleg veselja do klasičnih jezikov in prenosnika z dostopom do interneta tudi pametni telefon z aplikacijama SPQR Latin Dictionary and Reader (Paul Hudson) ter LSJ Greek Dictionary (Walter M. Shandruk). Šola, ki je bila letos na programu prvič in v tem smislu nekoliko eksperimentalna, bo tudi naslednje leto potekala v zadnjem avgustovskem tednu, od 27. do 31. 8. 2018. Dobrodošli!

Andronicus 2017, program poletne šole (pdf)
Fotografije: udeleženci poletne šole.