Dnevi Andrea Diva

Dnevi Andreja Diva iz Justinopole

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Italijanska narodna skupnost »Santorio Santorio« Koper ter Društvo za antične in humanistične študije Slovenije so ob podpori Mestne občine Koper in časopisne hiše »Primorske novice« pripravili simpozij Divina: dnevi Andreja Diva iz Justinopolele giornate di studio su Andrea Divo Giustinopolitano ob odprtju razstave najstarejših tiskov del Petra Pavla Vergerija ml. Odvil se je v petek, 27. 10. 2017, najprej v sejni dvorani Pretorske palače v Kopru, nato pa v prostorih UP Fakultete za humanistične študije v Kopru.

Program

10.00 – 12.00 | Otvoritev simpozija, prvi del – Pretorjeva palača, Titov trg

10.00 – 10.30 | Uvodni nagovori (D. Runco, direktor knjižnice Srečka Vilharja; prof. dr. Irena Lazar, dekanja UP FHŠ; Gregor Pobežin, predsednik DAHŠ)

10.30 – 11.00 | Marko Marinčič: Amore patriae teneri non potuit: Dva Vergerija o mejah lokalnega patriotizma

10.00 – 11.30 | Peter Štoka: Vergerijevi pismi Janu Lutomirskemu in Johanu Oporinu

11.30 – 12.00 | Neven Jovanović: O napadih Pavla Skalića na Vergerija

12.00 – 13.30 | Otvoritev razstave v Knjižnici Srečka Vilharja, zakuska

13.30 – 15.00 | Drugi del simpozija: prostori UP FHŠ

13.30 – 14.00 | Matej Hriberšek: Zbirka mladostnih latinskih pesmi škofa Tomaža Hrena z naslovom Libellus poematum: njene značilnosti, vrednost in pomen

14.00 – 14.30 | Petra Šoštarić: Govor tujcev v Divovem prevodu Aristofana (Govor stranaca u Divovom prijevodu Aristofana)

14.30 – 15.00 | Milenko Lončar: Šifre Antuna in Mihovila Vrančića (Šifre Antuna i Mihovila Vrančića)

15.00 – 15.30 | Odmor za kavo

15.30 – 16.00 | Andriana Grzelak-Krzymianowska: A Short Review of Polish Medical Writings in Latin from Medieval Times to the Contemporaneity

16.00 – 16.30 | Gregor Pobežin: Od koncilskega ambasadorja do koncilskega kritika – Vergerij in njegovi Duae actiones

16.30 | Zaključek simpozija

17.00 – 18.00 | Dramska skupina Oddelka za klasično filologijo Univerze v Zadru: Aristofanove ptice iz Kukumaglajgrada

19.00 | Večerja za udeležence simpozija

Andreas Divus

Divus (Divo, Dev, Boxich, Božič) Andreas Justinopolitanus, humanist in prevajalec, rojen v Kopru okrog 1490, umrl po l. 1548 neznano kje in kdaj. Bil je sodobnik in prijatelj koprskega škofa Petra Pavla Vergerija ml. (1498–1565), kardinala Aleksandra Farneseja (1467–1549, poznejšega papeža Pavla III.), pesnika in humanista Ottoniella Vide (1495–1551) in padovanskega škofa Alvisa Pisana. Šolal se je v Kopru, Benetkah in Padovi ter zaslovel kot latinist, ki je uspešno prevajal dela grških klasikov Homerja, Aristofana in Teokrita, katerih natisnjeni prevodi so ohranjeni, a verjetno tudi drugih – sam omenja Hesioda v posvetilo svojega prevoda Homerjevih del («sublimia magni Hesiodi scripta»).

Njegovi prevodi so bili zelo cenjeni pri sodobnikih in tudi pozneje, prevod Homerja je imel vsaj trinajst izdaj (1537–1656), prevod Aristofana vsaj deset izdaj (1538–1625) in prevod Teokrita dve izdaji (1539–1554). Njegovim prevodom, zlasti po amsterdamski izdaji, ki jo je 1656 pripravil Cornelius Schrevelius, so očitali slabo latinščino in neupoštevanje slovničnih pravil. Zato so najbrž izostale nadaljnje izdaje, čeprav dve njegovi posvetili k prevodom Homerja pričata nasprotno. Napisani sta v elegantnih in celo vzornih ciceronskih stavkih, a tu ni mogoče oporekati dejstva, da sta to izvirna sestavka, ki ju je napisal sam Divus. Prvo posvetilo je v prozi in je naslovljeno na koprskega škofa P. P. Vergerija ml., drugo pa v verzih (41 heksametrov) in je namenjeno študentom grške književnosti (prim. delni prevod: ZČ 1970, 276–78). Sicer pa je latinščino njegovih prevodov sistematično pretresel G. Babuder (Atti dell‹ I. R. Ginnasio superiore di Capodistria 1865). (Primorski slovenski biografski leksikon)

Divov opus

Homeri, poetarum omnium principis, Ilias Andrea Divo Justinopolitano interprete ad verbum translata … (Venetiis 1537, Lugduni 1538). Posvetilo P. P. Vergeriju ml.; Homeri Ilias ad verbum translata A. Divo Justinopolitano interprete … (Parisiis 1538, Salingiaci 1540); Homeri poetae clarissimi Odyssea Andrea Divo Justinopolitano interprete … (Venetiis 1537, Lugduni 1538, 1539); Homeri opera graecolatina quaequidem nune extant omnia … (Basileae 1561, 1567; Argentorati 1564; Aureliae Allobrogum 1588, 1609; Lugduni 1656); Aristophanis … Comoediae undecim e graeco in latinum ad verbum translatae Andrea Divo Justinopolitano interprete … (Venetiis 1538, 1548; Basileae 1539, 1542, 1552; Lugduni Batavorum 1554, 1624, 1625); Aristophanis … Comoediae: Plutus, Nebulae, Ranae, Eguites, Acharnes, Vespae, Ares, Pax, Concinantes, Sacra Cereris celebrantes, Lysistratae. E graeco in latinum ad verbum translatae Andrea Divo interprete (Venetiis 1597); Aristophanis Comoediae undecim … interpretatione Nicodemi Frischlini, Florentis Christiani et Andreae Divi (Aureliae Allobrogum 1607, 1608); Theocriti Syracusani … Idyllis trigintasex, recens e graeco in latinum ad verbum translata, Andrea Divo Justinopolitano interprete … (Venetiis 1539, Basileae 1554). Posvetilo Ottoniellu Vidi.