Martti Leiwo

Martti Leiwo: Ena ali več grščin?

V sredo, 22. 11., bo na Oddelku za klasično filologijo predaval prof. dr. Martti Leiwo z Univerze v Helsinkih. Prof. Martti Leiwo je eden vodilnih strokovnjakov s področja zgodovine grškega jezika, dvojezičnosti v antiki, zgodovinske sociolingvistike in papirologije. Je avtor monografije o jezikovni podobi antičnega Neaplja (Neapolitana: A study of population and language in Graeco-Roman Naples, Helsinki 1994) in mnogih razprav v uglednih publikacijah. Deluje kot profesor na Univerzi v Helsinkih, v preteklosti pa je bil več let tudi direktor Finskega arheološkega inštituta v Atenah.

V svojem raziskovalnem delu se ukvarja z vprašanji, kot so: helenistična kojne in njena regionalna diverzifikacija, stik med koptščino in grščino v Egiptu, vloga latinskega jezika v antičnem Egiptu, razmerje med latinščino in grščino v J Italiji, nižja pogovorna grščina in njeno razmerje do drugih zvrsti grškega jezika.

Zvrsti grškega jezika na papirusnih najdbah

V predavanju na Oddelku za klasično filologijo bo govoril o zvrsteh grškega jezika, kot jih izpričujejo neliterarne, zlasti papirusne najdbe iz Egipta. Naslov predavanja je: »Ena ali več grščin? Zvrsti grškega jezika v neliterarnih besedilih poklasične dobe.« (Greek – One or Many? Post-Classical Documentary Varieties.) Predavanje bo v ob 14.40 v učilnici 345 v okviru predmeta Sodobni pristopi k preučevanju klasičnih jezikov. Vljudno pa so vabljeni tudi ostali obiskovalci.