Seminar za učitelje

Seminar za učitelje 2018

Posodobitveni seminar za osnovnošolske in gimnazijske profesorje latinščine in stare grščine z naslovom Poučevanje latinščine in grščine: sodobni izzivi in pristopi v akademskem letu 2017/2018 poteka v dveh delih. V soboto, 13. januarja 2018, smo v prvem delu gostili dr. Kozmo Ahačiča, raziskovalca na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Delovo osebnost leta 2017, dr. Klemna Laha, profesorja slovenščine na Waldorfski osnovni šoli in gimnaziji ter na Univerzi v Zadru, dr. Bojano Tomc, profesorico latinščine in španščine na Škofijski klasični gimnaziji, in dr. Janjo Žmavc, raziskovalko na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani.

Slovenska slovnica in latinščina v šoli

Dr, Kozma Ahačič je v svojem predavanju osvetlil razloge, ki so botrovali nastanku njegovih novih slovenskih slovnic za osnovnošolce in srednješolce, Kratko-slovnice in Slovnice na kvadrat. Dotaknil se je njune sestave in osvetlil poglavitne novosti pri pojmovanju in razlagi nekaterih slovničnih enot. Obenem je izpostavil tiste elemente, ki se zdijo posebnega pomena pri povezovanju in vzporejanju latinske in slovenske slovnice.

Antika za dijake – pogled slovenista

Dr. Klemen Lah je predstavil izkušnje, poglede in ugotovitve, ki jih je pridobil med poučevanjem antične književnosti v osnovnošolskem in v gimnazijskem učnem programu. Pri obravnavi antike je poudaril pomen uvodne motivacije in aktualizacije, ki jima posveča posebno pozornost. V nadaljevanju je predstavil nekaj uvodnih motivacij, aktualizacij in nalog, ki so se izkazale za bolj uspešne.

Antika v španski dramatiki zlatega veka

Dr. Bojana Tomc je v predavanju analizirala špansko dramatiko zlatega veka, kjer zasledimo vse oblike recepcije antičnih motivov. To so odkrito, zastrto in prikrito, pri čemer gre lahko tudi že za naslednji stopnji, aemulatio ali variatio. Motivov, ki bi bili prevzeti iz antike brez transformacij oziroma inovacij, v renesansi ali baroku skoraj ni. Avtorji, iz katerih izvirajo antični motivi, so številni in raznovrstni – Vergilij, Propercij, Tibul, Horacij, Plavt, Seneka, Tacit, Apulej, od grških piscev pa Ajshil in Epiktet. Viri za preživele antične motive v zlatem veku pri obravnavanih avtorjih žanrsko obsegajo tako literarne kot neliterarne zvrsti: epiko, liriko, dramatiko, filozofijo in zgodovinopisje.

Latinščina med večjezičnostjo, raznojezičnostjo in čezjezičnostjo

Dr. Janja Žmavc je v predavanju prikazala razvijanje raznojezične in raznokulturne zmožnosti kot enega od možnih ciljev sodobnega poučevanja in učenja latinščine. Ko v premislek o vlogi pouka klasičnih jezikov mutatis mutandis vpeljemo sodobne jezikovne koncepte (večjezičnost, raznojezičnost in čezjezikovanje), ki znotraj razširjenega pojmovanja sporazumevalne zmožnosti kot temeljnega cilja jezikovnega izobraževanja predstavljajo izhodišča pouka modernih jezikov, lahko govorimo o nezamenljivi vlogi klasičnih jezikov znotraj celotnega jezikovnega repertoarja, ki ga ima raznojezični govorec na voljo. Latinščina in stara grščina kot »jezika refleksije« na ravni učnih vsebin in pristopov vsebujeta raznojezično in raznokulturno dimenzijo. Brez te ni mogoče celovito misliti sporazumevalne zmožnosti. Slednje lahko predstavlja pomembno izhodišče v prizadevanjih za vzpostavljanje in ohranjanje klasičnim jezikom naklonjenih učnih okolij in ter oblikovanje ustreznih vzgojno izobraževalnih politik.

Nadaljevanje seminarja

Drugi del seminarja bo potekal v soboto, 17. marca. V okviru delavnice Med učbeniki za latinščino in staro grščino bodo udeleženci pregledali in analizirali slovenske učbenike in delovne zvezke za klasična jezika, ki so trenutno v uporabi na vseh ravneh izobraževanja (osnovna šola, gimnazija, fakulteta), ter nekatere tuje učbenike. Delavnico bodo vodili dr. Jerneja Kavčič, dr. Janja Žmavc, dr. David Movrin in dr. Andreja Inkret, odprta pa bo za vse, ki jih tematika zanima. Za prijave in dodatne informacije se lahko obrnete na Andrejo Inkret (andreja.inkret@gmail.com).