korupcija

Korupcija v starem in srednjem veku: 9. Grošljev simpozij

Korupcija nekoč? Društvo za antične in humanistične študije Slovenije in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU vabita na interdisciplinarno znanstveno srečanje, ki bo potekalo pod naslovom:

O urbem venalem!
Korupcija v starem in srednjem veku
9. Grošljev simpozij

KDAJ: 6.–8. marec (od torka do četrtka) 2018
KJE: atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, in dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16

»O kupljivo mesto, obsojeno na skorajšnji propad, če bo le našlo kupca!«
O urbem venalem et mature perituram, si emptorem invenerit!
 Gaj Salustij Krisp, Vojna z Jugurto 35.10 (1. stol. pr. Kr.)

Prvi dan (torek, 6. marec)
Korupcija v starem veku od Sumercev do pozne rimske republike in krščanstva

Atrij ZRC SAZU

16.00 · Vladimir Simič | Manjši primer korupcije v izobraževanju ob začetku izobraževanja

16.25 · Boris Vezjak | Moralna korupcija: Sokratov kvarni vpliv na mladino

16.50 · razprava

17.15 · odmor s kavo in prigrizkom

17.40 · Gregor Pobežin | Corrupti civitatis mores – korupcija kot zgodovinopisni topos

18.05 · Matej Hriberšek | Politična korupcija v pozni republiki – nekaj primerov

18.30 · Aleš Maver | Podobe korupcije v latinskem krščanskem zgodovinopisju v pozni antiki

18.55 · razprava

19.20 · zaključek prvega dne

Drugi dan (sreda, 7. marec)
Korupcija od rimskega cesarstva do srednjega veka

Atrij ZRC SAZU

16.00 · Maja Sunčič | Motiv korupcije pri Plutarhu

16.25 · Matej Petrič | Korupcija in elite v pozni antiki: primer Kvinta Avrelija Simaha

16.50 · razprava

17.15 · odmor s kavo in prigrizkom

17.40 · Katarina Šmid | Odtujevanje umetniških del v antiki: nelegalno dejanje ali pravica zmagovalca?

18.05 · Igor Grdina | Svojevoljno darovanje

18.30 · razprava

18.55 · zaključek drugega dne

Tretji dan (četrtek, 8. marec)
Korupcija v pravljici in komediji

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

16.00 · Milena Mileva Blažič | Motiv korupcije v pravljicah

16.25 · Ignacija Fridl Jarc | Korupcija v Aristofanovi komični preobleki

16.50 · razprava

Atrij ZRC SAZU

Četrtkovi razpravi bo sledila uprizoritev Aristofanove komedije Ptiči v izvedbi študentov Oddelka za klasično filologijo na Univerzi v Zadru. Po predstavi, ki bo v atriju ZRC SAZU, se bo simpozij sklenil s pogostitvijo.