Andronicus

Andronicus 2018 – poletna šola prevajanja iz klasičnih jezikov

Poletna šola prevajanja iz klasičnih jezikov Andronicus bo med 20. in 24. avgustom 2018 potekala na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete. Poimenovana je po Grku, ki je v latinščino prevedel Homerjevo Odisejo. Poleg predavanj in delavnic v sami hiši bo program zajemal tudi niz kratkih filoloških ekskurzij – sprehodov po Ljubljani. Šola je v prvi vrsti namenjena dijakom z osnovnim znanjem latinščine ali grščine, ki se želijo razgledati po osnovah literarnega prevajanja. Odprta pa je tudi njihovim profesorjem in vsem latinistom in grecistom, ki razmišljajo o delu v šolstvu. Predvsem pa vsem, se želijo seznaniti z osnovami prevajanja v teoriji in praksi ter z naprednimi pripomočki za delo s klasičnimi jeziki.

Poleg profesorjev na Oddelku za klasično filologijo FF UL in uveljavljenih prevajalcev bodo udeležence pri delu spremljali tudi študenti latinščine in grščine. Ti bodo mlajše kolege v svet antike uvajali s pomočjo sproščenega, dinamičnega in ustvarjalnega sodelovanja. Antiko in oba klasična jezika bo poletna šola tako predstavila na način, ki v šolskih klopeh preprosto ni mogoč.

Tehnikalije

Kandidati, sprejeti na poletno šolo, bodo morali na račun Društva za antične in humanistične študije Slovenije, Aškerčeva 2, vplačati znesek za stroške programa, hrane in gradiv, ki za ves teden znašajo skupaj 55 evrov. Številka računa je SI56 0201 0009 2240 176 (pri NLB). Kot namen pri plačilu izberete kratico OTHR in vpišete »Andronicus«. O podrobnostih boste obveščeni hkrati z obvestilom o sprejemu. Učiteljem, ki se bodo udeležili poletne šole, bo fakulteta izdala potrdilo. (Namreč v skladu z zadnjim odstavkom 19. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.)

Program

V petih intenzivnih dneh, od ponedeljka do petka, se je zvrstilo dobrih dvajset predavanj in delavnic s področja latinščine in grščine. Med obravnavanimi temami bodo specifika dela z antičnimi viri in ravnanje s slovarji za latinščino in grščino. Ob srečanjih z uveljavljenimi prevajalci bodo dijaki spoznavali posebnosti dela s klasičnimi besedili. Med poudarki bo tudi letos digitalna filologija in delo s podatkovnimi bazami za humanistiko. Šola bo ponudila tudi niz krajših ekskurzij z obiski ustanov (knjižnic, muzejev in arhivov), na katere se bodo udeleženci lahko v prihodnosti obrnili pri samostojnem delu. Pogoj za sodelovanje je poleg veselja do klasičnih jezikov in prenosnika z dostopom do interneta tudi pametni telefon. Dve aplikaciji sta obvezni – SPQR Latin Dictionary and Reader (Paul Hudson) ter LSJ Greek Dictionary (Walter M. Shandruk). Podrobnejši program bo v kratkem objavljen na tem mestu. Dobrodošli!

Prijava

Lanska fototeka

Fotografije: udeleženci poletne šole.