Koper

Renesančni Koper in latinski humanizem – študijska ekskurzija

Koper je bil v poznem srednjem in zgodnjem novem veku pomembno kulturno središče vzhodnega dela Beneške republike. Koprčana sta bila med drugimi avtor prvega tiskanega prevoda Homerja v latinščino Andreas Divus in Pier Paolo Vergerio »Mlajši« (1498–1565). Ta je bil pomemben papeški diplomat, koprski škof, pozneje pa eden najpomembnejših akterjev evropske reformacije in zaščitnik Primoža Trubarja. Koprčan pa je bil tudi Pier Paolo Vergerio »Starejši« (1370–1444), zgodnjerenesančni humanist, ki se je pri Manuelu Hrisolorasu v Firencah med prvimi temeljito naučil stare grščine, izdal Petrarkov ep Africa, v traktatu De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulescentiae utemeljil humanistični vzgojni in izobrazbeni ideal ter napisal (prvo ohranjeno) humanistično komedijo Paulus. Ekskurzija je potekala pod njegovimi avspiciji.

Ljubljana in Koper – srečanje fakultet

Po ogledu stolnice in Pokrajinskega muzeja, kjer smo dali poudarek antiki, srednjemu in zgodnjemu novemu veku, smo se preselili na Fakulteto za humanistične študije. Tu so študenti Oddelka za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v kratkih prispevkih predstavili osebnost in delo Pier Paola Vergerija. Pridružili so se tudi študenti Fakultete za humanistične študije v Kopru, ki raziskujejo zgodovino slovenske Obale v zgodnjem novem veku. Po odmoru za kosilo smo si pod strokovnim vodstvom med drugim ogledali arhiv in frančiškanski samostan svete Ane. V njem se je ekskurzija zaključila s pogostitvijo in družabnim večerom.