Katul

Marko Marinčič: Katul in nova poezija

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete je izšla nova knjiga Marka Marinčiča, Carmina docta: Katul in nova poezija. Na voljo je v vseh bolje založenih knjigarnah po ceni 19,90 evra.

Starejše literarne zgodovine poznajo dva Katula: prvi je rimski poeziji odkril osebni izraz, drugi oblikovno zavest. Prvi je proto-romantik, ki »sovraži in ljubi«, drugi z intelektualistično distanco kuje verze. Prvemu je zgled Sapfo, drugemu Kalimah.

Živost Katulove poezije

Katula so dolgo brali naivno biografsko. Bolj kot Katulov liber jih je zanimala Lezbija. Kdo je bila ta ženska? Kje sta se prvič srečala? Je res dala prednost nekemu Celiju Rufu? Je ta res identičen z Rufom, ki ga po Katulovi navedbi oralno zadovoljuje pokopališčna prostitutka Rufa iz Bologne?

Tovrstni forenzično biografski poskusi dokazujejo živost Katulove poezije, vendar k razumevanju besedil ne prispevajo veliko. A tudi antibiografska branja zadnjih desetletij Katula pogosto slikajo enostransko, kot svetobežnega dandyja, ki ne ve, kaj govori, ko Cezarja imenuje cinaedus Romulus.

Avtor te knjige »neoterika« Katula učinkovito predstavi kot otroka svojega časa, ki se iz tumulta pozne republike ne umika v samoljubni formalizem, temveč v novi obliki išče osebni in politični izraz.

V dodatku je prvi slovenski prevod Katulovega tour de force, kratkega epa o svatbi Peleja in Tetide (C. 64).

Katul