Loeb

Digitalizirana Loebova klasična knjižnica odslej tudi v Ljubljani

Digitalizirana Loebova klasična knjižnica, do katere po novem omogoča dostop Nukov mrežnik, je potencialno transformativno orodje, kot pravi ena od recenzij. Ukvarjanje z antiko v Ljubljani v okviru cele vrste disciplin postavlja na višjo raven – in to samo tri leta po tem, ko so to orodje dobili na Harvardu. V njej je vseh 537 zvezkov, cela stena knjig, ki se bo sproti dopolnjevala z vsemi, ki še pridejo. (Trenutno so v tisku Livij, Kvint iz Smirne ter Seneka, v kratkem sledita še Enij in Galen.) Brati jo je mogoče vsako uro v dnevu na računalnikih, tablicah in telefonih, vmesnik pa dopušča vrsto funkcionalnosti, ki jih papirnate knjige niso mogle. Posrečen izraz za Loebovo zbirko je pred sto leti zapisala pisateljica Virginia Woolf v Timesu: dvojezične izdaje so bile zanjo gift of freedom, »darilo svobode«.

Darilo v Ljubljano ni prišlo samo, potrebna sredstva so poleg Oddelka za klasično filologijo in Nuka prispevali še Oddelek za arheologijo, Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Oddelek za primerjalno književnost, Oddelek za umetnostno zgodovino, Oddelek za zgodovino, Pedagoški inštitut in Teološka fakulteta ter dvoje društev, Društvo za antične in humanistične študije in Društvo za primerjalno književnost. Skupaj torej kar ducat ustanov. Sestavljanje tako široke koalicije ni bilo čisto enostavno, vsake toliko časa je bilo treba pogoltniti slino ob kakšni nepričakovani košarici, ampak zdaj je baza tu – in naročnina je trajna, v pogodbi uporabljen izraz je »perpetual«, čeprav bi bila morda še lepša Tukididova zveza κτῆμα ἐς ἀεί. Odslej bo z zbirko pri množici različnih predmetov mogoče računati kot s samoumevnim študijskim pripomočkom.

Prva stoterica – od Apolonija do Plutarha

LCL 1: APOLONIJ RODOŠKI, Argonavti.

LCL 2: APIJAN, Rimska zgodovina I.

LCL 3: APIJAN, Rimska zgodovina II.

LCL 4: APIJAN, Rimska zgodovina III.

LCL 5: APIJAN, Rimska zgodovina IV.

LCL 6: KATUL, TIBULPERVIGILIUM VENERIS.

LCL 7: CICERON, Pisma Atiku I.

LCL 8: CICERON, Pisma Atiku II.

LCL 9: EVRIPID, Prošnjice. Elektra. Herakles.

LCL 10: EVRIPID, Trojanke. Ifigenija med Tavrijci. Ion.

LCL 11: EVRIPID, Helena. Feničanke. Orest.

LCL 12: EVRIPID, Kiklop. Alkestida. Medeja.

LCL 13: JULIJAN, Govori 1–5.

LCL 14: LUKIJAN, Falarid. Hipija ali Kopel. Dioniz. Herakles. Jantar ali Labodi. Muha. Nigrin. Demonaks. Dvorana. Moja domovina. Osemdesetletniki. Resnična zgodba. Obrekovanje. Soglasniška sodba. Popivanje (simpozij) ali Lapiti.

LCL 15: PETRONIJ, SENEKA, Satirikon. Potikvitev.

LCL 16: FILOSTRAT, Apolonij iz Tijane I.

LCL 17: FILOSTRAT, Apolonij iz Tijane II.

LCL 18: PROPERCIJ, Elegije.

LCL 19: KVINT IZ SMIRNE, Padec Troje.

LCL 20: SOFOKLES, Ajant. Elektra. Kralj Ojdip.

LCL 21: SOFOKLES, Antigona. Trahinke. Filoktet. Ojdip v Kolonu.

LCL 22: TERENCIJ, Dekle z Androsa. Mučitelj samega sebe. Evnuh.

LCL 23: TERENCIJ, Formion. Tašča. Brata.

LCL 24: APOSTOLSKI OČETJE I: Prvo Klementovo pismo. Drugo Klementovo pismo. Ignacij. Polikarp. Didahe.

LCL 25: APOSTOLSKI OČETJE II: Barnabovo pismo. Papija in Kvadrat. Pismo Diognetu. Hermov Pastir.

LCL 26: AVGUŠTIN, Izpovedi I.

LCL 27: AVGUŠTIN, Izpovedi II.

LCL 28: TEOKRIT, MOSH, BION.

LCL 29: JULIJAN, Govori 6–8. Pisma Temistiju, senatu in atenskemu ljudstvu, duhovniku. Cesarji. Misopogon.

LCL 30: CICERON, O dolžnostih.

LCL 31: SVETONIJ, Življenja cesarjev I.

LCL 32: DION KASIJ, Rimska zgodovina I.

LCL 33: HORACIJ, Ode in epode.

LCL 34: JANEZ DAMASCEN, Barlaam in Joasaf.

LCL 35: TACIT, Agrikola. Germanija. Dialog o govornikih.

LCL 36: PLATON, Evtifron. Apologija. Kriton. Fajdon.

LCL 37: DION KASIJ, Rimska zgodovina II.

LCL 38: SVETONIJ, Življenja cesarjev II.

LCL 39: CEZAR, Državljanska vojna.

LCL 40: CICERON, Največje dobro in največje zlo.

LCL 41: OVIDIJ, Heroide. Ljubezni.

LCL 42: OVIDIJ, Metamorfoze I.

LCL 43: OVIDIJ, Metamorfoze II.

LCL 44: APULEJ, Metamorfoze (Zlati osel) I.

LCL 45: AHILEJ TATIJ, Levkipa in Klejtofont.

LCL 46: PLUTARH, Življenjepisi I.

LCL 47: PLUTARH, Življenjepisi II.

LCL 48: PROKOPIJ, Zgodovina vojn I.

LCL 49: STRABON, Geografija I.

LCL 50: STRABON, Geografija II.

LCL 51: KSENOFONT, Kirova vzgoja I.

LCL 52: KSENOFONT, Kirova vzgoja II.

LCL 53: DION KASIJ, Rimska zgodovina III.

LCL 54: LUKIJAN, Padec ali Tiran. Zevsov pouk. Zevsovo pritoževanje. Sanje ali Petelin. Prometej. Ikaromenip ali Nebeščan. Timon ali Mizantrop. Haron ali Nadzorniki. Filozofi na dražbi.

LCL 55: PLINIJ MLAJŠI, Pisma I (1–7).

LCL 56: PINDAR, Olimpijske ode. Pitijske ode.

LCL 57: HEZIOD, Teogonija. Dela in dnevi. Pričevanja.

LCL 58: MARK AVRELIJ, Mark Avrelij.

LCL 59: PLINIJ MLAJŠI, Pisma II (8–10). Panegirik.

LCL 60: PLAVT, Amphitruon. Osli. Lonec zlata. Bakhidi. Ujetniki.

LCL 61: PLAVT, Kasina. Koš. Kurkulion. Epidik. Dvojčka.

LCL 62: SENEKA, Tragedije I.

LCL 63: VERGILIJ, Ekloge. Georgike. Eneida (1–6).

LCL 64: VERGILIJ, Eneida (7–12). Appendix Vergiliana.

LCL 65: PLUTARH, Življenjepisi III.

LCL 66: DION KASIJ, Rimska zgodovina IV.

LCL 67: Grška antologija I (1): Krščanski epigrami. (2): Opis kipov v Zevksipovem gimnaziju. (3): Epigrami v Apolonovem templju pri Kiziku. (4): Predgovori k različnim antologijam. (5): Erotični epigrami.

LCL 68: Grška antologija II (7): Nagrobni epigrami. (8): Epigrami svetega Gregorja Teologa.

LCL 69: LONG, KSENOFONT EFEŠKI, Dafnis in Hloa. Antija in Habrokom.

LCL 70: TEOFRAST, Rastline I (1–5).

LCL 71: GALEN, O naravnih sposobnostih.

LCL 72: CEZAR, Galska vojna.

LCL 73: ARISTOTEL, Nikomahova etika.

LCL 74: BOETIJ, Teološki traktati. Tolažba filozofije.

LCL 75: SENEKA, Pisma I.

LCL 76: SENEKA, Pisma II.

LCL 77: SENEKA, Pisma III.

LCL 78: SENEKA, Tragedije II.

LCL 79: TEOFRAST, Rastline II (6–9). O vonjih. Vremenski pojavi.

LCL 80: PLUTARH, Življenjepisi IV.

LCL 81: PROKOPIJ, Zgodovina vojn II.

LCL 82: DION KASIJ, Rimska zgodovina V.

LCL 83: DION KASIJ, Rimska zgodovina VI.

LCL 84: Grška antologija III (9): Deklamatorski epigrami.

LCL 85: Grška antologija IV (10): Spodbudni in svarilni epigrami. (11): Gostinski in satirični epigrami. (12): Stratonova Musa puerilis.

LCL 86: Grška antologija V: (13): Epigrami v različnih ritmih. (14): Aritmetični problemi, uganke, prerokbe. (15): Miscellanea. (16): Epigrami iz Planudejske antologije, ki niso zajeti v palatinskem rokopisu.

LCL 87: PLUTARH, Življenjepisi V.

LCL 88: KSENOFONT, Grška zgodovina I.

LCL 89: KSENOFONT, Grška zgodovina II.

LCL 90: KSENOFONT, Anabaza.

LCL 91: JUVENAL, PERZIJ, Juvenal in Perzij.

LCL 92: KLEMENT ALEKSANDRIJSKI, Nagovor Grkom. Bogatinovo odrešenje. Novokrščencem.

LCL 93: PAVZANIJA, Opis Grčije I.

LCL 94: MARCIJAL, Epigrami I.

LCL 95: MARCIJAL, Epigrami II.

LCL 96: AVZONIJ I (1–17).

LCL 97: CICERON, Pisma Atiku III.

LCL 98: PLUTARH, Življenjepisi VI.

LCL 99: PLUTARH, Življenjepisi VII.

LCL 100: PLUTARH, Življenjepisi VIII.

Druga stoterica – od Plutarha do Gelija

LCL 101: PLUTARH, Življenjepisi IX.

LCL 102: PLUTARH, Življenjepisi X.

LCL 103: PLUTARH, Življenjepisi XI.

LCL 104: HOMER, Odiseja I.

LCL 105: HOMER, Odiseja II.

LCL 106: AJSHIN, Govori.

LCL 107: PROKOPIJ, Zgodovina vojn III.

LCL 108: TUKIDID, Zgodovina peloponeške vojne I.

LCL 109: TUKIDID, Zgodovina peloponeške vojne II.

LCL 110: TUKIDID, Zgodovina peloponeške vojne III.

LCL 111: TACIT, Zgodovina.

LCL 112: FRONTON, Korespondenca I.

LCL 113: FRONTON, Korespondenca II.

LCL 114: LIVIJ, Rimska zgodovina I.

LCL 115: AVZONIJ, PAVLIN IZ PELE II (18–20).

LCL 116: SALUSTIJ, Vojna s Katilino. Vojna z Jugurto.

LCL 117: HERODOT, Perzijske vojne I.

LCL 118: HERODOT, Perzijske vojne II.

LCL 119: HERODOT, Perzijske vojne III.

LCL 120: HERODOT, Perzijske vojne IV.

LCL 121: APOLODOR, Knjižnica I.

LCL 122: APOLODOR, Knjižnica II.

LCL 123: PLATON, Teajtet. Sofist.

LCL 124: KVINTILIJAN, Šola govorništva I (1–2).

LCL 125: KVINTILIJAN, Šola govorništva II (3–5).

LCL 126: KVINTILIJAN, Šola govorništva III (6–8).

LCL 127: KVINTILIJAN, Šola govorništva IV (9–10).

LCL 128: POLIBIJ, Zgodovina I.

LCL 129: KALIMAH, LIKOFRON, ARAT, Himne in Epigrami. Aleksandra. Phaenomena.

LCL 130: LUKIJAN, Mrtvi oživijo ali Ribič. Dvojna obtožnica ali Porotna sodba. O žrtvovanju. Nevedni zbiralec knjig. Sanje ali Lukijanova kariera. Parazit. Ljubitelj laži. Sodba boginj. O plačanih službah pri mogočnikih.

LCL 131: EPIKTET, Razprave (1–2).

LCL 132: MENANDER, Aspis. Georgos. Dis exapaton. Dyskolos. Encheiridion. Epitrepontes.

LCL 133: LIVIJ, Rimska zgodovina II.

LCL 134: FILOSTRAT, EVNAPIJ, Življenjepisi sofistov. Življenjepisi filozofov in sofistov.

LCL 135: KLAVDIJAN, Panegirik o Probinu in Olibriju. Proti Rufinu 1 in 2. Vojna z Gildonom. Proti Evtropiju 1 in 2. Fesceninski verzi o Honorijevi svatbi. Epitalamij Honorija in Marije. Panegirika o Honorijevem tretjem in četrtem konzulatu. Panegirik o Manlijevem konzulatu. O Stilihonovem konzulatu 1.

LCL 136: KLAVDIJAN, O Stilihonovem konzulatu 2–3. Panegirik o Honorijevem šestem konzulatu. Gotska vojna. Krajše pesmi. Ugrabitev Prozerpine.

LCL 137: POLIBIJ, Zgodovina II.

LCL 138: POLIBIJ, Zgodovina III.

LCL 139: Historia Augusta I: Hadrijan. Ajlij. Antonin Pij. Mark Avrelij. Lukij Ver. Avidij Kasij. Komod. Pertinaks. Didij Julijan. Septimij Sever. Peskenij Niger. Klodij Albin.

LCL 140: Historia Augusta II: Karakala. Geta. Opelij Makrin. Diadumenijan. Elagabal. Sever Aleksander. Maksimina. Gordijani. Maksim in Balbin.

LCL 141: CICERON, Pogovori v Tuskulu.

LCL 142: SAPFO, ALKAJ, Grška lirika I: Sapfo in Alkaj.

LCL 143: ANAKREONT, Grška lirika II: Anakreont, anakreontika, zborska lirika od Olimpa do Alkmana.

LCL 144: Grška lirika V: Nova pesniška šola ter anonimne pesmi in himne.

LCL 145: AJSHIL, Peržani. Sedmerica proti Tebam. Prošnjice. Vklenjeni Prometej.

LCL 146: AJSHIL, Oresteja: Agamemnon. Prinašalke pitnih darov. Evmenide.

LCL 147: HIPOKRAT, Antična medicina. Zrak, voda, kraj. Epidemije 1 in 3. Prisega. Napotki. Hranilo.

LCL 148: HIPOKRAT, Prognostik. Ravnanje pri akutnih boleznih. Božjast. Veščina. Dihanje. Postava. Spodobnost. Zdravnik (1). Zobenje.

LCL 149: HIPOKRAT, O ranah na glavi. O kirurgiji. O zlomih. O sklepih. Mohlikon.

LCL 150: HIPOKRAT, HERAKLIT, Človekova narava. Ravnanje v času zdravja. Tekočine. Aforizmi. Ravnanje 1–3. Sanje. O vesolju.

LCL 151: OVIDIJ, Tristia. Ex Ponto.

LCL 152: RES GESTAE DIVI AUGUSTI, VELEJ PATERKUL, Kompendij rimske zgodovine.

LCL 153: EVZEBIJ, Cerkvena zgodovina I.

LCL 154: CICERON, O starosti. O prijateljstvu. O prerokovanju.

LCL 155: DEMOSTEN, Govori II.

LCL 156: ENEJ TAKTIK, ASKLEPIODOT, ONASANDER.

LCL 157: JULIJAN, Pisma. Epigrami. Proti Galilejcem. Fragmenti.

LCL 158: CICERON, Pro Archia. Post reditum in senatu. Post reditum ad Quirites. De domo sua. De haruspicum responsis. Pro Plancio.

LCL 159: POLIBIJ, Zgodovina IV.

LCL 160: POLIBIJ, Zgodovina V.

LCL 161: POLIBIJ, Zgodovina VI.

LCL 162: LUKIJAN, Anaharsis ali Atletika. Menip ali Spust v Had. O pogrebih. Učitelj govorništva. Lažni prerok Aleksander. Eseji o slikanju. Zagovor esejev o slikanju. Sirijska boginja.

LCL 163: PLAVT, Trgovec. Bahavi vojščak. Duh. Perzijec.

LCL 164: PLATON, Država. Fileb. Ion.

LCL 165: PLATON, Lahes. Protagora. Menon. Evtidem.

LCL 166: PLATON, Lisis. Simpozij. Gorgija.

LCL 167: PLATON, Kratil. Parmenid. Hipija Večji. Hipija Manjši.

LCL 168: KSENOFONT, Memorabilia. Oeconomicus. Simpozij. Apologija.

LCL 169: TUKIDID, Zgodovina peloponeške vojne IV.

LCL 170: HOMER, Iliada I.

LCL 171: HOMER, Iliada II.

LCL 172: LIVIJ, Rimska zgodovina III.

LCL 173: PROKOPIJ, Zgodovina vojn IV.

LCL 174: FRONTIN, Stratagemi. Rimski akvedukti.

LCL 175: DION KASIJ, Rimska zgodovina VII.

LCL 176: DION KASIJ, Rimska zgodovina VIII.

LCL 177: DION KASIJ, Rimska zgodovina IX.

LCL 178: ARISTOFAN, Aharnjani. Konjeniki.

LCL 179: ARISTOFAN, Ptiči. Lisistrata. Ženske v ljudski skupščini.

LCL 180: ARISTOFAN, Žabe. Zborovalke. Bogastvo.

LCL 181: LUKRECIJ, O naravi stvari.

LCL 182: STRABON, Geografija III.

LCL 183: KSENOFONT, Hieron. Agesilaj. Lakedajmonska ustava. Načini in sredstva. Konjeniški poveljnik. Konjeništvo. O lovu. Atenska ustava.

LCL 184: DIOGEN LAERTSKI, Življenjepisi znamenitih filozofov I.

LCL 185: DIOGEN LAERTSKI, Življenjepisi znamenitih filozofov II.

LCL 186: JOŽEF FLAVIJ, Življenjepis. Proti Apionu.

LCL 187: PLATON, Zakoni I.

LCL 188: PAVZANIJA, Opis Grčije II.

LCL 189: CICERON, Filipike 1–6.

LCL 190: BAZILIJ, Pisma I (1–58).

LCL 191: LIVIJ, Rimska zgodovina IV.

LCL 192: PLATON, Zakoni II.

LCL 193: ARISTOTEL, Retorika.

LCL 194: HORACIJ, Satire. Pisma. Pesniška umetnost.

LCL 195: GELIJ, Atiške noči I.

LCL 196: STRABON, Geografija IV.

LCL 197: PLUTARH, Moralia I.

LCL 198: CICERON, Pro lege Manilia. Pro Caecina. Pro Cluentio. Pro Rabirio perduellionis reo.

LCL 199: ARISTOTEL, LONGIN, DEMETRIJ, Poetika. O vzvišenem. O slogu.

LCL 200: GELIJ, Atiške noči II.

Tretja stoterica – od Platona do Amijana Marcelina

LCL 201: PLATON, Harmid. Alkibijad I in II. Hiparh. Tekmeca v ljubezni. Teag. Minos. Epinomis.

LCL 202: ISAJ.

LCL 203: JOŽEF FLAVIJ, Judovska vojna I.

LCL 204: ATENAJ, Učeni gostje I (1–3.106e).

LCL 205: CICERON, Pisma prijateljem I.

LCL 206: STATIJ, Silvae.

LCL 207: STATIJ, Tebaida I.

LCL 208: ATENAJ, Učeni gostje II (3.106e–5).

LCL 209: ISOKRAT, Demoniku. Nikoklu. Nikokles ali Kiprčani. Panegirik. Filipu. Arhidam.

LCL 210: JOŽEF FLAVIJ, Judovska vojna III.

LCL 211: STRABON, Geografija V.

LCL 212: GELIJ, Atiške noči III.

LCL 213: CICERON, Država. Zakoni.

LCL 214: SENEKA, Moralni spisi I.

LCL 215: BAZILIJ, Pisma II (59–185).

LCL 216: CICERON, Pisma prijateljem II.

LCL 217: PROKOPIJ, Zgodovina vojn V.

LCL 218: EPIKTET, Razprave (3–4). Fragmenti. Enhiridij).

LCL 219: OPIJAN, KOLUT, TRIFIODOR.

LCL 220: LUKAN, Državljanska vojna (Farsalija).

LCL 221: CICERON, Proti Veru I.

LCL 222: PLUTARH, Moralia II.

LCL 223: STRABON, Geografija VI.

LCL 224: ATENAJ, Učeni gostje III (6–7).

LCL 225: TEOFRAST, HERONDAS, SOFRON, Značaji. Mimijambi. fragmenti mimov.

LCL 226: FILON, O stvarjenju. Alegorična interpretacija Geneze 2 in 3.

LCL 227: FILON, O kerubih. Daritev Abela in Kajna. Slabši napade boljšega. O potomcih in Kajnovem izgnanstvu. O velikanih.

LCL 228: ARISTOTEL, Fizika I.

LCL 229: ISOKRAT, O miru. Areopagitik. Proti sofistom. Antidoza. Panatenajski govor.

LCL 230: CICERON, Pisma prijateljem III.

LCL 231: FLOR, Epitoma rimske zgodovine.

LCL 232: OVIDIJ, Umetnost ljubezni. Nega ženskega obraza. Zdravilo za ljubezen. Ibis. Oreh. Ribolov. Tolažba.

LCL 233: LIVIJ, Rimska zgodovina V.

LCL 234: PLATON, Timaj. Kritija. Kleitofon. Meneksen. Pisma.

LCL 235: ATENAJ, Učeni gostje IV (8–10.420e).

LCL 236: ARIJAN, Aleksandrova anabaza I.

LCL 237: PLATON, Država I.

LCL 238: DEMOSTEN, Govori I.

LCL 239: AVGUŠTIN, Izbrana pisma.

LCL 240: CICERON, Pro Quinctio. Pro Roscio Amerino. Pro Roscio comoedo. O zemljiškem zakonu.

LCL 241: STRABON, Geografija VII.

LCL 242: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožitnosti I.

LCL 243: BAZILIJ, Pisma III (186–248).

LCL 244: LISIJA.

LCL 245: PLUTARH, Moralia III.

LCL 246: BEDA, Cerkvena zgodovina I.

LCL 247: FILON, O božji nespremenljivosti. O poljedelstvu. Noe kot poljedelec. O pijanosti. O treznosti.

LCL 248: BEDA, Cerkvena zgodovina II.

LCL 249: TACIT, Zgodovina.

LCL 250: TERTULIJAN, MINUCIJ FELIKS, Apologija. De spectaculis. Oktavij.

LCL 251: VITRUVIJ, O arhitekturi I.

LCL 252: CICERON, Pro Milone. In Pisonem. Pro Scauro. Pro Fonteio. Pro Rabirio Postumo. Pro Marcello. Pro Ligario. Pro rege Deiotaro.

LCL 253: OVIDIJ, Fasti.

LCL 254: SENEKA, Moralni spisi II.

LCL 255: ARISTOTEL, Fizika II.

LCL 256: FILOSTRAT STAREJŠI, FILOSTRAT MLAJŠI, KALISTRAT, Imagines. Imagines. Opisi.

LCL 257: DION HRIZOSTOM, Razprave 1–11.

LCL 258: TIRTAJ, SOLON, TEOGNIS, MIMNERM, Grška elegična poezija.

LCL 259: ARHILOH, SEMONID, HIPONAKS, Grška jambska poezija.

LCL 260: PLAVT, Kartažanček. Kljukec. Vrv.

LCL 261: FILON, O pomešanju jezikov. O Abrahamovi selitvi. Kdo je dedič božjih reči?

LCL 262: HIERONIM, Izbrana pisma.

LCL 263: Historia Augusta III: Valeriana. Galiena. Trideset pretendentov. Poboženi Klavdij. Poboženi Avrelijan. Tacit. Prob. Firm, Saturnin, Prokul in Bonos. Kar, Karin in Numerijan.

LCL 264: ARISTOTEL, Politika.

LCL 265: EVZEBIJ, Cerkvena zgodovina II.

LCL 266: Izbrani papiri I: Zasebni dokumenti.

LCL 267: STRABON, Geografija VIII.

LCL 268: CICERON, O naravi bogov. Akademika.

LCL 269: ARIJAN, Aleksandrova anabaza II.

LCL 270: BAZILIJ, Pisma IV (249–368). O grški književnosti.

LCL 271: ARISTOTEL, Metafizika I.

LCL 272: PAVZANIJA, Opis Grčije III.

LCL 273: SEKST EMPIRIK, Očrt pironizma.

LCL 274: ATENAJ, Učeni gostje V (10.420e–11).

LCL 275: FILON, O begu in najdbi. O spremembi imen. O sanjah.

LCL 276: PLATON, Država II.

LCL 277: SILIJ ITALIK, Punica I.

LCL 278: SILIJ ITALIK, Punica II.

LCL 279: DIODOR SICILSKI, Zgodovinska knjižnica I.

LCL 280: VITRUVIJ, O arhitekturi II.

LCL 281: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožitnosti III.

LCL 282: Izbrani papiri II: Javni dokumenti.

LCL 283: KATON, VARON, O poljedelstvu.

LCL 284: ETNA, KALPURNIJ SICILSKI, PUBLILIJ SIREC, LAUS PISONIS, GRATIJ, Manjši latinski pesniki I.

LCL 285: ARISTOTEL, Atenska ustava. Evdemova etika. Kreposti in razvade.

LCL 286: VALERIJ FLAK, Argonautica.

LCL 287: ARISTOTEL, Metafizika II.

LCL 288: ARISTOTEL, O duši. Parva naturalia. O dihu.

LCL 289: FILON, O Abrahamu. O Jožefu. O Mojzesu.

LCL 290: PROKOPIJ, Anecdota ali Skrivna zgodovina.

LCL 291: SEKST EMPIRIK, Proti logikom.

LCL 292: KELZ, O medicini I.

LCL 293: CICERON, Proti Veru II.

LCL 294: ENIJ, Fragmenti republikanske latinščine I.

LCL 295: LIVIJ, Rimska zgodovina IX.

LCL 296: SIDONIJ, Pesmi. Pisma.

LCL 297: PAVZANIJA, Opis Grčije IV.

LCL 298: PAVZANIJA, Opis Grčije V.

LCL 299: DEMOSTEN, Govori III.

LCL 300: AMIJAN MARCELIN, Zgodovina I.

Četrta stoterica – od Livija do Aristotela

LCL 301: LIVIJ, Rimska zgodovina X.

LCL 302: LUKIJAN, Peregrinova smrt. Begunci. Toksaris ali Prijateljstvo. Ples. Leksifan. Evnuh. Astrologija. Kritikova zmota. Razprava bogov. Tiranicid. Odpoved.

LCL 303: DIODOR SICILSKI, Zgodovinska knjižnica II.

LCL 304: KELZ, O medicini II.

LCL 305: PLUTARH, Moralia IV.

LCL 306: PLUTARH, Moralia V.

LCL 307: ARISTOTEL, Manjša dela.

LCL 308: ANTIFONT, ANDOKID, Manjši atiški govorniki I.

LCL 309: CICERON, Pro Sestio. In Vatinium.

LCL 310: SENEKA, Moralni spisi III.

LCL 311: SEKST EMPIRIK, Proti fizikom. Proti etikom.

LCL 312: TACIT, Anali.

LCL 313: LIVIJ, Rimska zgodovina XI.

LCL 314: LIVIJ ANDRONIK, NAJVIJ, PAKUVIJ, AKIJ, Ostanki stare latinščine II.

LCL 315: AMIJAN MARKELIN, Zgodovina II.

LCL 316: ARISTOTEL, Problemi I.

LCL 317: ARISTOTEL, Problemi II.

LCL 318: DEMOSTEN, Govori IV.

LCL 319: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Rimske starožitnosti I.

LCL 320: FILON, O dekalogu. O posebnih postavah (1–3).

LCL 321: PLUTARH, Moralia X.

LCL 322: TACIT, Anali.

LCL 323: ARISTOTEL, Deli pri živalih. Gibanje živali. Razvoj živali.

LCL 324: CICERON, In Catilinam 1–4. Pro Murena. Pro Sulla. Pro Flacco.

LCL 325: ARISTOTEL, Kategorije. O interpretaciji. Prva analitika.

LCL 326: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožitnosti IV.

LCL 327: ATENAJ, Učeni gostje VI.

LCL 328: PLAVT, Stih. Trije obroki. Trukulent. Popotna malha. Fragmenti.

LCL 329: LUKILIJDVANAJST TABLIC, Ostanki stare latinščine III.

LCL 330: PLINIJ, Naravoslovje I (1–2).

LCL 331: AMIJAN MARKELIN, Zgodovina III.

LCL 332: LIVIJ, Rimska zgodovina XII.

LCL 333: VARON, O latinskem jeziku I.

LCL 334: VARON, O latinskem jeziku II.

LCL 335: Grška matematična dela I: Od Talesa do Evklida.

LCL 336: KELZ, O medicini III.

LCL 337: PLUTARH, Moralia VI.

LCL 338: ARISTOTEL, O nebu.

LCL 339: DION HRIZOSTOM, Razprave 12–30.

LCL 340: DIODOR SICILSKI, Zgodovinska knjižnica III.

LCL 341: FILON, O posebnih postavah (4). O krepostih. O nagradah in kaznih.

LCL 342: CICERON, Brut. Govornik.

LCL 343: PROKOPIJ, O zgradbah. Splošno kazalo.

LCL 344: NON, Dionysiaca I.

LCL 345: ATENAJ, Učeni gostje VII.

LCL 346: DEMOSTEN, Govori V.

LCL 347: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Rimske starožitnosti II.

LCL 348: CICERON, O govorniku (1–2).

LCL 349: CICERON, O govorniku (3). O usodi. Stoiški paradoksi. Delitev govorništva.

LCL 350: MANETHON, Zgodovina Egipta in drugi spisi.

LCL 351: DEMOSTEN, Govori VI.

LCL 352: PLINIJ, Naravoslovje II (3–7).

LCL 353: PLINIJ, Naravoslovje III (8–11).

LCL 354: NON, Dionysiaca II.

LCL 355: LIVIJ, Rimska zgodovina VI.

LCL 356: NON, Dionysiaca III.

LCL 357: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Rimske starožitnosti III.

LCL 358: DION HRIZOSTOM, Razprave 31–36.

LCL 359: Ostanki stare latinščine IV: Arhaični napisi.

LCL 360: Izbrani papiri III: Pesništvo.

LCL 361: KOLUMELA, O kmetijstvu I.

LCL 362: Grška matematična dela II: Od Aristarha do Papa.

LCL 363: FILON, Vsak dober človek je svoboden. O kontemplativnem življenju. O večnosti sveta. Proti Flaku. Apologija Judov. O previdnosti.

LCL 364: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Rimske starožitnosti IV.

LCL 365: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožitnosti V.

LCL 366: ARISTOTEL, Nastanek živali.

LCL 367: LIVIJ, Rimska zgodovina VII.

LCL 368: KVINT KURTIJ, Aleksandrova zgodovina I.

LCL 369: KVINT KURTIJ, Aleksandrova zgodovina II.

LCL 370: PLINIJ, Naravoslovje IV (12–16).

LCL 371: PLINIJ, Naravoslovje V (17–19).

LCL 372: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Rimske starožitnosti V.

LCL 373: ISOKRAT, Evagora. Helena. Busirid. Platajski govor. O konjski vpregi. Trapezitik. Proti Kalimahu. Ajginetik. Proti Lohitu. Proti Evtinu. Pisma.

LCL 374: DEMOSTEN, Govori VII.

LCL 375: DIODOR SICILSKI, Zgodovinska knjižnica IV.

LCL 376: DION HRIZOSTOM, Razprave 37–60.

LCL 377: DIODOR SICILSKI, Zgodovinska knjižnica IX.

LCL 378: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Rimske starožitnosti VI.

LCL 379: FILON, O Gajevem poslanstvu. Kazala.

LCL 380: FILON, Vprašanja o Genezi.

LCL 381: LIVIJ, Rimska zgodovina VIII.

LCL 382: SEKST EMPIRIK, Proti profesorjem.

LCL 383: ALKIFRON, AJLIJAN, FILOSTRAT.

LCL 384: DIODOR SICILSKI, Zgodovinska knjižnica V.

LCL 385: DION HRIZOSTOM, Razprave 61–80. Fragmenti. Pisma.

LCL 386: CICERON, O iznajdevanju. Najboljši govornik. Topika.

LCL 387: PRUDENCIJ, Predgovor. Vsakdanjosti. Kristusovo božanstvo. Izvor greha. Boj za dušo. Proti Simahu 1.

LCL 388: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Rimske starožitnosti VII.

LCL 389: DIODOR SICILSKI, Zgodovinska knjižnica VII.

LCL 390: DIODOR SICILSKI, Zgodovinska knjižnica X.

LCL 391: ARISTOTEL, Kasnejša analitika. Topika.

LCL 392: PLINIJ, Naravoslovje VI (20–23).

LCL 393: PLINIJ, Naravoslovje VII (24–27).

LCL 394: PLINIJ, Naravoslovje IX (33–35).

LCL 395: LIKURG, DINARH, DEMAD, HIPERID, Manjši atiški govorniki II.

LCL 396: LIVIJ, Rimska zgodovina XIII.

LCL 397: ARISTOTEL, Meteorološki spisi.

LCL 398: PRUDENCIJ, Proti Simahu 2. Venci mučeništva. Prizori iz zgodovine. Epilog.

LCL 399: DIODOR SICILSKI, Zgodovinska knjižnica VI.

LCL 400: ARISTOTEL, O sofističnih zavrnitvah. O nastajanju in minevanju. O kozmosu.

Peta stoterica – od Filona do Kvintilijana

LCL 401: FILON, Vprašanja o Eksodusu.

LCL 402: CEZAR, Aleksandrijska vojna. Afriška vojna. Hispanska vojna.

LCL 403: CICERON, Retorika za Herenija.

LCL 404: LIVIJ, JULIJ OBSEKVENS, Rimska zgodovina XIV.

LCL 405: PLUTARH, Moralia VII.

LCL 406: PLUTARH, Moralia XII.

LCL 407: KOLUMELA, O kmetijstvu II.

LCL 408: KOLUMELA, O kmetijstvu III.

LCL 409: DIODOR SICILSKI, Zgodovinska knjižnica XI.

LCL 410: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožitnosti VII.

LCL 411: AVGUŠTIN, Božje mesto I.

LCL 412: AVGUŠTIN, Božje mesto II.

LCL 413: AVGUŠTIN, Božje mesto III.

LCL 414: AVGUŠTIN, Božje mesto IV.

LCL 415: AVGUŠTIN, Božje mesto V.

LCL 416: AVGUŠTIN, Božje mesto VI.

LCL 417: AVGUŠTIN, Božje mesto VII.

LCL 418: PLINIJ, Naravoslovje VIII (28–32).

LCL 419: PLINIJ, Naravoslovje X (36–37).

LCL 420: SIDONIJ, Pisma.

LCL 421: KALIMAH, MUZAJ, Ajtija, Jambi, Hekala in drugi fragmenti. Hero in Leander.

LCL 422: DIODOR SICILSKI, Zgodovinska knjižnica VIII.

LCL 423: DIODOR SICILSKI, Zgodovinska knjižnica XII.

LCL 424: PLUTARH, Moralia VIII.

LCL 425: PLUTARH, Moralia IX.

LCL 426: PLUTARH, Moralia XI.

LCL 427: PLUTARH, Moralia XIII (1).

LCL 428: PLUTARH, Moralia XIV.

LCL 429: PLUTARH, Moralia XV.

LCL 430: LUKIJAN, Kako pisati zgodovino. Dipsade. Saturnalije. Herodot ali Ajtion. Zevksid ali Antioh. Jezikovni spodsljaj pri pozdravu. Apologija spisa »O plačanih službah pri mogočnikih«. Harmonid. Pogovor s Heziodom. Skit ali Konzul. Hermotim ali O sektah. Človeku, ki je rekel »Besedni Prometej si«. Ladja ali Želje.

LCL 431: LUKIJAN, Pomenki mrtvih. Pomenki morskih bogov. Pomenki bogov. Pomenki kurtizan.

LCL 432: LUKIJAN, Solecist. Lukij ali Osel. Ljubezni. Vodomec. DEMOSTEN. Putika. Okip. Kinisk. Filopatrid. Haridem. Neron.

LCL 433: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožitnosti VIII.

LCL 434: AVIJAN, HADRIJAN, FLOR, NEMEZIJAN, REPOZIJAN, TIBERIJAN, DICTA CATONIS, FENIKS, RUTILIJ NAMACIJAN, Manjši latinski pesniki II.

LCL 435: PTOLEMAJ, Tetrabiblos.

LCL 436: BABRIJ, FEDER, Basni.

LCL 437: ARISTOTEL, Zgodovina živali I.

LCL 438: ARISTOTEL, Zgodovina živali II.

LCL 439: ARISTOTEL, Zgodovina živali III.

LCL 440: PLOTIN, Eneade I. Porfirij o Plotinovem življenju.

LCL 441: PLOTIN, Eneade II.

LCL 442: PLOTIN, Eneade III.

LCL 443: PLOTIN, Eneade IV.

LCL 444: PLOTIN, Eneade V.

LCL 445: PLOTIN, Eneade VI (1–5).

LCL 446: AJLIJAN, O živalih I.

LCL 447: CICERON, Pro Caelio. De provinciis consularibus. Pro Balbo.

LCL 448: AJLIJAN, O živalih II.

LCL 449: AJLIJAN, O živalih III.

LCL 450: SENEKA, Naravoslovna vprašanja I.

LCL 451: LIBANIJ, Izbrani govori I.

LCL 452: LIBANIJ, Izbrani govori II.

LCL 453: APULEJ, Metamorfoze (Zlati osel) II.

LCL 454: HERODIJAN, Zgodovina cesarstva I.

LCL 455: HERODIJAN, Zgodovina cesarstva II.

LCL 456: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožitnosti IX.

LCL 457: SENEKA, Naravoslovna vprašanja II.

LCL 458: FILOSTRAT, Apolonij iz Tijane III.

LCL 459: MENANDER, Duh varuh. Obsedenka. Kartažan. Kitarist. Lizun. Trobeličarke. Levkadčanka. Osovraženec. Pristriženka. Dekle s Perinta.

LCL 460: MENANDER, Samošanka. Sikionci. Ženske pri kosilu. Prikazen. Neugotovljeni fragmenti.

LCL 461: BAKHILID, KORINA, Grška lirika IV.

LCL 462: CICERON, Pisma Kvintu in Brutu. Fragmenti pisem. Pismo Oktavijanu. Invektive. Priročnik za volilno kampanjo.

LCL 463: SENEKA STAREJŠI, Deklamacije I: Kontroverzije (1–6).

LCL 464: SENEKA STAREJŠI, Deklamacije II: Kontroverzije (7–10). Suazorije. Fragmenti.

LCL 465: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Kritični eseji I.

LCL 466: DIONIZIJ HALIKARNAŠKI, Kritični eseji II.

LCL 467: KORNELIJ NEPOT, O velikih poveljnikih. O zgodovinarjih.

LCL 468: PLOTIN, Eneade VI (6–9).

LCL 469: MANILIJ, Astronomija.

LCL 470: PLUTARH, Moralia XIII (2).

LCL 471: TEOFRAST, De causis plantarum I (1–2).

LCL 472: HIPOKRAT, Čustva. Bolezni 1. Bolezni 2.

LCL 473: HIPOKRAT, Bolezni 3. Notranja obolenja. Ravnanje pri akutnih boleznih.

LCL 474: TEOFRAST, De causis plantarum II (3–4).

LCL 475: TEOFRAST, De causis plantarum III (5–6).

LCL 476: STESIHOR, IBIK, SIMONID, Grška lirika III.

LCL 477: HIPOKRAT, Epidemije 2 (4–7).

LCL 478: LIBANIJ, Avtobiografija in izbrana pisma I.

LCL 479: LIBANIJ, Avtobiografija in izbrana pisma II.

LCL 480: MARCIJAL, Epigrami III.

LCL 481: HARITON, Kaliroja.

LCL 482: HIPOKRAT, Deli človeka. Žleze. Vrste mesa. Proretik 1–2. Zdravnik. Raba tekočin. Razjede. Hemoroidi in fistule.

LCL 483: SOFOKLES, Fragmenti.

LCL 484: EVRIPID, Heraklovi otroci. Hipolit. Andromaha. Hekaba.

LCL 485: PINDAR, Nemejske ode. Istmijske ode. Fragmenti.

LCL 486: AJLIJAN, Zgodovinska zbirka.

LCL 487: JOŽEF FLAVIJ, Judovska vojna II.

LCL 488: ARISTOFAN, Oblačice. Ose. Mir.

LCL 489: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožitnosti VI.

LCL 490: JOŽEF FLAVIJ, Judovske starožitnosti II.

LCL 491: CICERON, Pisma Atiku IV.

LCL 492: VALERIJ MAKSIM, Spomina vredna dejanja in besede I.

LCL 493: VALERIJ MAKSIM, Spomina vredna dejanja in besede II.

LCL 494: KVINTILIJAN, Šola govorništva V (11–12).

LCL 495: EVRIPID, Bakhe. Ifigenija v Avlidi. Res.

LCL 496: Homerske himne. Homerski apokrifi. Življenjepisi Homerja.

LCL 497: Grški epski fragmenti.

LCL 498: STATIJ, Tebaida II.

LCL 499: PLUTARH, Moralia XVI.

LCL 500: KVINTILIJAN, Manjše deklamacije I.

Šesta stoterica – v nastajanju

LCL 501: KVINTILIJAN, Manjše deklamacije II.

LCL 502: ARISTOFAN, Fragmenti.

LCL 503: HEZIOD, Ščit. Katalog žensk. Drugi fragmenti.

LCL 504: EVRIPID, Fragmenti.

LCL 505: AJSHIL, Fragmenti.

LCL 506: EVRIPID, Fragmenti.

LCL 507: CICERON, Filipike 7–14.

LCL 508: Helenistična zbirka.

LCL 509: HIPOKRAT, Koške predpostavke. Anatomski in manjši klinični spisi.

LCL 510: MAKROBIJ, Saturnalia I.

LCL 511: MAKROBIJ, Saturnalia II.

LCL 512: MAKROBIJ, Saturnalia III.

LCL 513: Fragmenti stare komedije I: Od Alkaja do Diokla.

LCL 514: Fragmenti stare komedije II: Od Diopejta do Ferekrata.

LCL 515: Fragmenti stare komedije III: Od Filonika do Ksenofonta. Adespota.

LCL 516: GALEN, Medicinska metoda I.

LCL 517: GALEN, Medicinska metoda II.

LCL 518: GALEN, Medicinska metoda III.

LCL 519: ATENAJ, Učeni gostje VIII.

LCL 520: HIPOKRAT, Porajanje. Narava otroka. Bolezni 4. Narava žensk in jalovost.

LCL 521: FILOSTRAT, Heroik. Gimnastik. Razprave 1 in 2.

LCL 522: SALUSTIJ, Zgodovinski fragmenti. Pisma Cezarju.

LCL 523: GALEN, O vzpostavitvi medicinske umetnosti. Medicinska umetnost. Medicinska metoda za Glavkona.

LCL 524: Zgodnja grška filozofija I.

LCL 525: Zgodnja grška filozofija II.

LCL 526: Zgodnja grška filozofija III.

LCL 527: Zgodnja grška filozofija IV.

LCL 528: Zgodnja grška filozofija V.

LCL 529: Zgodnja grška filozofija VI.

LCL 530: Zgodnja grška filozofija VII.

LCL 531: Zgodnja grška filozofija VIII.

LCL 532: Zgodnja grška filozofija IX.

LCL 533: AJLIJ ARISTID, Govori I.

LCL 534: APULEJ, Apologija. Florida. De deo Socratis.

LCL 535: GALEN, Higiena I.

LCL 536: GALEN, Higiena II.

LCL 537: ENIJ, Fragmenti republikanske latinščine II.