FIEC

Vabilo na konferenco FIEC v Londonu – julij 2019

Petnajsta konferenca Mednarodne zveze društev za klasične študije (Fédération Internationale des Associations d’Études Classiques – FIEC) bo potekala v povezavi s konferenco Klasičnega združenja (Classical Association – CA), od 4. do 8. julija 2019 na Inštitutu za izobraževanje UCL v četrti Bloomsbury v Londonu. Član zveze FIEC je tudi slovensko Društvo za antične in humanistične študije.

Uradna srečanja FIEC bodo 4. julija, konferenca pa se bo začela 5. julija. Udeležilo se je bo več sto klasičnih filologov z vsega sveta na različnih stopnjah svojih karier, ki bodo lahko prisluhnili plenarnim predavanjem vodilnih poznavalcev, predstavili svoje prispevke, se udeležili drugih predstavitev, razprav in diskusij ter sodelovali na kulturnih prireditvah in delavnicah.

Programski odbor vabi k oddaji predlogov za panele in posterje. Vsak panel bo trajal dve uri. Večinoma bodo iz štirih kratkih prispevkov, ki jih bo povezovala skupna tema. Odbor vabi tudi k oddaji predlogov za panele in delavnice v drugačnih formatih, vendar prav tako v obsegu dveh ur. Končni izbor si bo prizadeval odražati širino klasičnih študijev – grško in latinsko književnost vseh obdobij, jezikoslovje, antično zgodovino v najširšem smislu, filozofijo in religijo, umetnost in arheologijo, neolatinske in bizantinske študije ter preteklo in sodobno recepcijo antike v vseh medijih ter v različnih kulturah in izročilih. Dobrodošli so tudi paneli na temo primerjalnih in interdisciplinarnih študijev. Vrsta panelov bo posvečena nacionalnim tradicijam v klasičnih raziskavah. Nekateri bodo posvečeni posameznim antičnim ljudstvom, kot so denimo Etruščani, Perzijci in Feničani. Posebej dobrodošli so paneli v povezavi s pedagogiko in ozaveščanjem.

Tako FIEC kot CA si prizadevata za karseda širok nabor nastopajočih. Večje možnosti, da bodo izbrani, imajo paneli s predstavniki več različnih držav ter paneli, ki vključujejo tako mlajše kot starejše raziskovalce. Paneli, v katerih sodelujejo samo moški ali samo ženske, imajo le malo možnosti, da bodo izbrani, razen v primerih, ko bodo predlagatelji odboru predstavili tehtne razloge za izjemo.

Oblikovanje predloga za FIEC

Vsak predlog za panel naj vsebuje naslov dogodka, imena sodelujočih in njihovih ustanov ter povzetek (v 150 besedah) vsakega od prispevkov ter povzetek panela kot celote. Predloge je treba do 1. julija 2018 poslati na naslov fiec2019@ucl.ac.uk. Eden od sodelujočih naj bo predlagatelj in naj zraven pošlje tudi kontaktni e‑naslov. Ni nujno, da predseduje panelu, toda če mu ne, naj bo v predlogu jasno označeno, kdo mu. Če je predlagani dogodek po formatu zelo drugačen od panela z več nastopajočimi, bo koristno, če predlagatelj čimprej stopi v stik s programskim odborom. Ta bo izbor dokončal čez poletje, najkasneje do konca septembra. Odločitev bo dokončna.

Programski odbor vabi tudi k oddaji predlogov za posterje. Ti lahko predstavljajo individualne ali kolektivne projekte, vabljeni pa so raziskovalci na vseh stopnjah kariere. Tudi predloge za posterje je treba poslati na naslov fiec2019@ucl.ac.uk do 1. julija 2018. Izbor bo opravljen v istem časovnem roku kot pri panelih. Predlogi za posterje naj vsebujejo opis predlagane teme v 150 besedah ter ime in kontaktne podatke predlagatelja. Predlogov za individualne prispevke odbor ne sprejema. Ker bo na konferenci veliko udeležencev, bodo morali sodelujoči sami poskrbeti za potne stroške in stroške bivanja, na voljo pa bo nekaj študentskih štipendij. Podrobnosti, vključno s predlogi za namestitev, bodo pravočasno objavljene na posebni spletni strani, povezani s stranema FIEC in CA.