TLL

Poletna šola latinske leksikografije v Münchnu avgusta 2018

Bavarska akademija za znanost in humanistiko v Münchnu organizira prvo poletno šolo latinske leksikografije, ki bo od 30. julija do 4. avgusta 2018 na Inštitutu Thesaurus linguae Latinae (letak). Med založniki tega monumentalnega projekta je tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Rok za oddajo prijav je 1. junij 2018. TLL vabi raziskovalce na vseh stopnjah kariere, ki se posvečajo natančni analizi latinskih besed ne glede na vidik – od rabe v posameznih besedilih do pomenskih sprememb v celotnem latinskem korpusu. Poleg filologije pridejo v poštev tudi druge discipline, denimo konceptualna in intelektualna zgodovina, epigrafika, jezikoslovje, literarna in besedilna kritika, srednjeveške in renesančne študije, filozofija in teologija.

Urnik bo razdeljen med dvoje vrst aktivnosti. Seminarji in z njimi povezane vaje bodo obravnavali latinsko leksikografijo, metode in format TLL, še posebej zahtevne korpuse (kot so denimo napisi, vetus Latina, medicinski in pravni viri, antična leksikografija). Poleg tega pa bo dovolj časa tudi za lastne raziskave udeležencev v arhivu TLL, v sodelovanju z uredniki in raziskovalci pri slovarju. Cilj je ustvariti podporno okolje za udeležence in njihove samostojne raziskave s pomočjo naprednih leksikografskih tehnik ter virov v knjižnici in arhivu TLL.

Inštitut TLL hrani v svetovnem merilu najobsežnejšo zbirko virov za latinski jezik (od približno 600 pr. Kr. do 600 po Kr.), več kot deset milijonov ročno popisanih kartic in vrhunsko knjižnico izdaj, komentarjev in referenčnega gradiva. Vrsto besedil so z opombami opremili nekdanji lastniki in specialisti (npr. Eduard Fraenkel, Wilhelm Heraeus, Friedrich Leo, Eduard Norden, Eduard Wölfflin), s sistematičnimi navzkrižnimi referencami pa so povezana tudi z novejšimi razpravami v znanstvenih revijah in drugih publikacijah. Arhiv vsebuje tudi neobjavljeno gradivo za Onomasticon TLL, v katerem so vsa lastna imena in njihove izpeljanke​(npr. Homerus, palatium). Bavarska akademija hrani tudi gradivo tudi za nemški Mittellateinisches Wörterbuch z bogato knjižnico srednjeveških besedil. Le korak stran so Bavarska državna knjižnica z izvrstno zbirko latinskih rokopisov, pa odlična knjižnica Inštituta za klasično filologijo na Univerzi Ludwig-Maximilian ter Komisija za antično zgodovino in epigrafiko pri Nemškem arheološkem inštitutu.

Podrobnosti

Poletna šola se bo začela 30. julija ob 9.30. Program običajno traja do 17.00, na voljo bo tudi nekaj izbirnih ekskurzij. Za namestitev poskrbijo udeleženci sami. Občasno bodo na voljo prigrizki. Pouk bo potekal v angleščini, možne pa bodo konzultacije v več drugih jezikih (nizozemščina, francoščina, nemščina, italijanščina in španščina). Potrdilo o sodelovanju bodo dobili udeleženci, ki bodo predložili kratko poročilo o svojih raziskovalnih ugotovitvah. To poročilo bo shranjeno v arhivu in bo na voljo prihodnjim raziskovalcem.

THESAVRVS LINGVAE LATINAE

• je začel na pobudo Eduarda Wölfflina in Theodorja Mommsena nastajati leta 1893, prvi snopič je izšel leta 1900; politične katastrofe 20. stoletja so projekt nato večkrat zaustavile, danes pa poteka v sodelovanju 31 različnih akademij in učenih družb iz 23 držav; med njimi je tudi SAZU, ki jo zastopa Kajetan Gantar;

• je zasnovan na podlagi vseh latinskih besedil, ohranjenih iz antike (do leta 600 po Kr.), tako literarnih kot neliterarnih;

• pri manj pogostih besedah navaja vsako izpričano mesto, pri ostalih (označenih z asteriskom) pa reprezentativen vzorec;

• navaja vse pomene, tudi tehnične, in vse konstrukcije;

• navaja posebnosti pri pregibanju, črkovanju in prozodiji;

• navaja podatke priznanih strokovnjakov za indoevropeistiko in romanistiko o etimologiji latinskih besed ter o njihovem preživetju v romanskih jezikih;

• zbira tudi komentarje, ki so o posamezni besedi ohranjeni v antičnih virih; za vsako latinsko besedo tako ponuja izčrpno in bogato dokumentirano sliko o možnostih in zgodovini – ne le za latiniste, temveč tudi za raziskovalce v okviru drugih vej antičnih študijev in sorodnih disciplin;

• nastaja na Bavarski akademiji znanosti in humanistike v Münchnu s pomočjo mednarodne ekipe s približno dvajset sodelavci;

• je v več kot dveh tretjinah že končan in objavljen.

Prijava

Vlogo je treba poslati do 1. junija 2018 po elektronski pošti na workshop@thesaurus.badw.de. Vsebovati mora življenjepis in motivacijsko pismo, dolgo od ene do dveh strani. Na kratko mora opisati eno ali več besed, ki jih nameravate raziskati (naj bodo v TLL že objavljene ali ne), razložiti, zakaj so pomembne za vaše raziskave, ter opredeliti raziskovalna vprašanja, ki se jih nameravate lotiti na poletni šoli. Priporočljiva je seznanjenost z obstoječimi leksikografskimi viri. Število udeležencev je omejeno, sprejeti kandidati bodo obveščeni do 15. junija 2018. Stroški udeležbe znašajo 70 €. Naslov poletne šole je Bayerische Akademie der Wissenschaften, Alfons-Goppel-Str. 11, 80539, München, Nemčija. Spletni naslov šole je www.thesaurus.badw.de/workshop, e‑naslov pa workshop@thesaurus.badw.de.

Doslej objavljeni zvezki
Vol. I: a – Amyzon

Fasc. I: a – abutor (1900)
Fasc. II: abutor – ad (1901)
Fasc. III: ad – adiuvo (1901)
Fasc. IV: adiuvo – Aegyptus (1902)
Fasc. V: Aegyptus – affero (1903)
Fasc. VI: affero – Agylle (1904)
Fasc. VII: Agylleus – alligo (1904)
Fasc. VIII: alligo – amitto (1905)
Fasc. IX: amitto – Amyzon (1905)

Vol. II: an – Byzeres

Fasc. I: an – apluda (1901)
Fasc. II: apludus – Ardabur (1901)
Fasc. III: ardalio – artus (1902)
Fasc. IV: artus – astringo (1902)
Fasc. V: astringo – auctor (1903)
Fasc. VI: auctor – avis (1904)
Fasc. VII: Avisa – Bagaudae (1904)
Fasc. VIII: Bagazatace – beo (1905)
Fasc. IX: beo – bracchium (1906)
Fasc. X: Bracciatus – Byzeres (1906)

Vol. III: c – comus

Fasc. I: c – candidus (1907)
Fasc. II: candidus – caro (1907)
Fasc. III: caro – cedo (1908)
Fasc. IV: cedo – cesso (1909)
Fasc. V: cesso – cito (1909)
Fasc. VI: cito – coetus (1910)
Fasc. VII: coetus – colo (1910)
Fasc. VIII: colo – commodo (1911)
Fasc. IX: commodo – comus (1912)

Vol. IV: con – cyulus

Fasc. I: con – conflo (1906)
Fasc. II: conflo – consolor (1907)
Fasc. III: consolor – continor (1907)
Fasc. IV: continosus – cornix (1908)
Fasc. V: cornix – criminosus (1908)
Fasc. VI: criminosus – cur (1909)
Fasc. VII: cur – cyulus (1909)

Vol. V

Pars 1: d – dze

Fasc. I: d – decus (1910)
Fasc. II: decus – demergo (1910)
Fasc. III: demergo – desingo (1911)
Fasc. IV: designo – dicio (1912)
Fasc. V: dicio – dimico (1913)
Fasc. VI: dimico – disputatio (1915)
Fasc. VII: disputatio – do (1924)
Fasc. VIII: do – dolor (1928)
Fasc. IX: dolor – donec (1930)
Fasc. X: donec – duco (1933)
Fasc. XI: duco – dze (1934)

Pars 2: e – ezoani

Fasc. I: e – efficax (1931)
Fasc. II: efficax – elaboro (1932)
Fasc. III: elaboro – emetior (1933)
Fasc. IV: emetior – eo (1934)
Fasc. V: eo – erogo (1935)
Fasc. VI: erogo – etiamnun (1936)
Fasc. VII: etiamnum – et (1937)
Fasc. VIII: ex – excoquo (1937)
Fasc. IX: excopuo – exhorresco (1939)
Fasc. X: exhorresco – expavesco (1942)
Fasc. XI: expavesco – expono (1949)
Fasc. XII: expono – exstinguo (1950
Fasc. XIII: exstinguo – ezoani (1953)

Vol. VI

Pars 1: f – gemo

Fasc. I: f – familia (1913)
Fasc. II: familia – fenestro (1915)
Fasc. III: fenestrula – figo (1916)
Fasc. IV: figo – flumen (1920)
Fasc. V: flumen – forum (1921)
Fasc. VI: forum – frustum (1923)
Fasc. VII: frustum – funus (1924)
Fasc. VIII: funus – fysis in g – gemo (1924 in 1927)

Pars 2: gemo – gytus

Fasc. IX: gemo – germen (1929)
Fasc. X: germen – gloria (1931)
Fasc. XI: gloria – gratificor (1933)
Fasc. XII: gratificor – gytus (1934)

Pars 3: h – hystrix

Fasc. XIII: h – haruspex (1936)
Fasc. XIV: haruspex – hic (1938)
Fasc. XV: hic – homicidium (1938)
Fasc. XVI: homocidium – hospes (1930)
Fasc. XVII: hospes – hystrix (1947)

Vol. VII

Pars 1: i – intervulsus

Fasc. I: i – ico (1934)
Fasc. II: ico – ignotus (1936)
Fasc. III: ignotus – immobilis (1936)
Fasc. IV: immobilis – implico (1937)
Fasc. V: implico – in (1938
Fasc. VI: in – inclutus (1939)
Fasc. VII: inclutus – inde (1941)
Fasc. VIII: inde – induviae (1943)
Fasc. IX: ineber – infirmo (1951)
Fasc. X: infirmo – inhorresco (1954)
Fasc. XI: inhorresco – inordinatus (1956)
Fasc. XII: inordinatus – insipiens (1958)
Fasc. XIII: insipiens – integer (1962
Fasc. XIV: integer – interpello (1964)
Fasc. XV: interpello – intervulsus (1965)

Pars 2: intestabilis – lyxipyretos

Fasc. I: intestabilis – invenustus (1956)
Fasc. II: invenustus – iocus (1959)
Fasc. III: iocus – is (1962
Fasc. IV: is – iugum (1967)
Fasc. V: iugum – laboro (1970)
Fasc. VI: laboro – laqueo (1972
Fasc. VII: laqueo – lego (1973)
Fasc. VIII: lego – liber (1974)
Fasc. IX: liber – linearius (1975)
Fasc. X: linearius – locus (1976)
Fasc. XI: locus – ludibundus (1977)
Fasc. XII: ludibundus – lyxipyretos (1979)

Vol. VIII: m – myzon

Fasc. I: m – malachim (1936)
Fasc. II: malachoth – mano (1937)
Fasc. III: mano – matrimonium (1939)
Fasc. IV: matrimonium – membrum (1939)
Fasc. V: membrum – mercor (1949)
Fasc. VI: mercor – militia (1952)
Fasc. VII: militia – misereor (1955)
Fasc. VIII: misereor – modus (1957)
Fasc. IX: modus – monstro (1960)
Fasc. X: monstro – multitudo (1964)
Fasc. XI: multitudo – myzon (1966)

Vol. IX

Pars 1: n – nebel

Fasc. I: n – navalis (2011)
Fasc. II: navalis – nebel (2014)

Pars 2: o – ozynosus

Fasc. I: o – obscenus (1969)
Fasc. II: obscenus – obvius (1971)
Fasc. III: obvius – oenanthe (1973)
Fasc. IV: oenanthe – onocrotalus (1974)
Fasc. V: onocrotalus – oppugnatio (1976)
Fasc. VI: oppugnatio – ordo (1978)
Fasc. VII: ordo – os (1980)
Fasc. VIII: os – ozynosus (1981)

Vol. X

Pars 1: p – porrum

Fasc. I: p – palpebra (1982)
Fasc. II: palpebra – paratura (1984)
Fasc. III: paratura – pars (1986)
Fasc. IV: pars – pastor (1988)
Fasc. V: pastor – paucus (1990)
Fasc. VI: paucus – pedalis (1991)
Fasc. VII: pedalis – pensio (1992)
Fasc. VIII: pensio – perdomo (1994)
Fasc. IX: perdomo – perfundo (1995)
Fasc. X: perfundo – pernumero (1997)
Fasc. XI: pernumero – persuadeo (1998)
Fasc. XII: persuadeo – pestifer (2000)
Fasc. XIII: pestifer – pictor (2000)
Fasc. XIV: pictor – pius (2003)
Fasc. XV: pius – plenarius (2005)
Fasc. XVI: plenesco – pomifer (2007)
Fasc. XVII: pomifer – porrus (2010)

Pars 2: porta – pyxis

Fasc. I: porta – possum (1980)
Fasc. II: possum – potestas (1982)
Fasc. III: potestas – praecipuus (1983)
Fasc. IV: praecipuus – praefiguro (1985)
Fasc. V: praefiguro – praepotens (1987)
Fasc. VI: praepotens – praesuscipio (1992)
Fasc. VII: praesuscipio – pragmaticus (1993)
Fasc. VIII: pragmaticus – princeps (1995)
Fasc. IX: princeps – 1. pro (1996)
Fasc. X: 1. pro – prodeo (1998)
Fasc. XI: prodeo – progenies (1999)
Fasc. XII: progenies – pronuntiatus (2000)
Fasc. XIII: pronuntiatus – propositio (2002)
Fasc. XIV: propositio – protego (2004)
Fasc. XV: protego – pubertas (2006)
Fasc. XVI: pubertas – pulso (2008)
Fasc. XVII: pulso – pyxodes (2009)

Vol. XI

Pars 2: r – refocilo

Fasc. I: r – rarus (2012)
Fasc. II: rarus – recido (2015)
Fasc. III: recido – reddo (2016)
Fasc. IV: reddo – refocilo (2016)

Onomasticon

Vol. I: A – B: še ni izhajal posebej (zajet v glavnih zvezkih)

Vol. II: C – Cyzistra

Fasc. I: C – Carine (1909)
Fasc. II: Carine – Chatramis (1910)
Fasc. III: Chatramis – Constantius (1912)
Fasc. IV: Constantius – Cyzistra (1913)

Vol. III: D – Dzoni

Fasc. I: D – Didius (1918)
Fasc. II: Didius – Dzoni (1923)

Index ter Praemonenda k TLL

Index librorum scriptorum inscriptionum ex quibus exempla afferuntur: Editio altera (Dietfried Krömer, Cornelis G. van Leijenhorst). 1990. IX, 228 str.

Praemonenda de rationibus et usu operis (Ursula Keudel; prevedli: G. M. Anziferowa, J. Blundell, H. Breimeier, P. Gatti, M. González-Haba de Kröner, F. Paschoud). 1990. 72 str.

Drugi prispevki

Od leta 1934 dalje izhajajo tudi takoimenovani »prispevki« iz tezavra, v katerih avtorji gesel predstavljajo rezultate svojega dela, ki jih ni bilo mogoče vključiti v slovarsko geslo. Prvih šest je izšlo v reviji Philologus, kasnejši pa v reviji Museum Helveticum. Prispevki I–XX so izšli skupaj kot:

Beiträge aus der Thesaurus-Arbeit, hrsg. vom Thesaurus linguae Latinae. Mit einem Vorwort von H. Haffter. Leiden 1979.

XXI (W. Buchwald, S. Clavadetscher, P. Flury, F. M. Fröhlke, C. Th. Gossen, H. Wieland). Museum Helveticum 36 (1979): 111–126.

XXII (P. Flury, K. Friis-Jensen, P. Gatti, J. Ramminger, R. Teßmer, H. Wieland). Museum Helveticum 41 (1984): 31–48.

XXIII (P. Gatti, H. von Kamptz, C. G. van Leijenhorst, M. Massaro, J. Ramminger, H. Wieland). Museum Helveticum 43 (1986): 176–198.

XXIV (H. Beikircher, P. Flury, P. Gatti, C. G. van Leijenhorst, J. Ramminger, H. Wieland). Museum Helveticum 45 (1988): 111–128.

XXV (J. Blundell, P. Flury, M. Hillen, G. Malsbary). Museum Helveticum 47 (1990): 222–234.

XXVI (H. Beikircher, I. Hajdú, J. Schwind, S. Stirnemann). Museum Helveticum 50 (1993): 170–184.

XXVII (H. Beikircher, N. Delhey, I. Hajdú, N. Holmes, P. Terkelsen). Museum Helveticum 56 (1999): 105–127.

XXVIII (B. Forssman, Etymologie im Thesaurus linguae Latinae). Museum Helveticum 59 (2002): 172–187.

Ostale objave

Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter: 100 Jahre Thesaurus linguae Latinae; Vorträge der Veranstaltungen am 29. und 30. Juni 1994 in München, ur. Dietfried Krömer (avtorji J. Delz, P. Flury, D. Krömer, H. Solin, A. Stefenelli, E. Vogt, R. Wittmann). Z dodatkom: Materialien zur Geschichte des Thesaurus linguae Latinae. Teubner: Stuttgart in Leipzig, 1995. X, 238 str.

Theodor Bögel, Thesaurus-Geschichten: Beiträge zu einer Historia Thesauri linguae Latinae, ur. Dietfried Krömer in Manfred Flieger. Z dodatkom: Personenverzeichnis 1893–1995. Teubner: Stuttgart in Leipzig, 1996. XII, 232 str.