Ovidiana

Ovidijeva dvatisočletnica na Oddelku za klasično filologijo – fotografije

Na Filozofski fakulteti smo se dvatisočletnice Ovidijeve smrti v Pontu spomnili z nizom dogodkov, poimenovanih Ovidiana 2018. Zvrstili so se v četrtek in petek, 12. in 13. aprila 2018. (V resnici nihče ne ve dobro, kdaj je Ovidij res umrl. Poznamo samo terminus post quem in sklepamo, da je bilo to v letu 17/18, je pa seveda možno, da se je to zgodilo tudi kasneje. Pred časom je v predavalnici nekdo vzkliknil: »Kaj pa, če je še vedno živ?« O tem bi se dalo razpravljati – ampak pesnik bi se v poantirani zadnji besedi zadnjega verza Metamorfoz (15.879) z duhovitežem kar strinjal: Siquid habent veri vatum praesagia, vivam.)

Srečanje je pripravila zelo motivirana skupina študentov in je bilo namenjeno javnosti. V četrtek, 12. aprila, je bila ob 16.00 v predavalnici 102 hitropotezna študentska konferenca na temo »Uvid v Ovidija«. Zvečer je ob 19.00 v veliki predavalnici 15 sledila razstava starih tiskov in ogled novega (imenitnega in posebej za to priložnost s slovenskimi podnapisi v verzih opremljenega) dokumentarca o Ovidiju. Sledila je pogostitev. V petek, 13. aprila, se je ob 12.00 v Modri sobi začel simpozij, ki je trajal ves dan. Zvečer je bil ob 19.30 v kavarni NUK recital s slovenskimi prevajalci Ovidija.

Program
Četrtek, 12. aprila (predavalnica 102, prvo nadstropje FF, 16.00)

16.00

Pozdravni nagovor: David Movrin, organizacijski odbor

Nena Bobovnik: Accedant lacrimae – pravi vzrok Ovidijevih solz

Meta Skubic: Erotične besedne igre v Ovidijevi Ars amatoria in Remedia amoris

Domen Iljaš: Podoba avgustejskega Rima v Ovidijevih Fastih

Kristina Ferk: Motiv Adonisa in Venere na rimskih nagrobnikih

Jakob Piletič: De formis figurisque deorum: poznosrednjeveška krščanska metamorfoza Ovidijevih Metamorfoz

Jan Dominik Bogataj: Metamorphosis med Ovidijevo apotheosis in patristično theosis

Anja Božič: Ovidijev vpliv na humanistično pisemsko produkcijo – Petrarkova pisma iz Ponta

Jaka Klasinc: Vpliv Ovidijevega pripovedovalca na literarne tekste v srednjeveški književnosti in v baroku

Kajetan Škraban: Et Ovidio divin fatto buffone – Ovidij v operi med zgledom in posmehom

Sergej Valijev: Error: Ovidij in Kierkegaard

19.00

Pozdravni nagovor dekana Filozofske fakultete Romana Kuharja v veliki predavalnici 15 v pritličju; ogled starih Ovidijevih tiskov v izboru Petra Štoke in Marka Marinčiča, med njimi tudi baselske izdaje P. Ovidii Nasonis […] Fastorum libri VI; Tristium V; Ex Ponto IV; In Ibin; cum commentariis doctis (Basileae per Ioannem Hervagium, 1550); ogled dokumentarca o Ovidiju Michaela Wooda s slovenskimi podnapisi Jana Peternelja; pogostitev

Petek, 13. aprila (Modra soba, peto nadstropje FF, 12.00)

12.00

Pozdravni nagovor: Sonja Weiss, predstojnica Oddelka za klasično filologijo

Kajetan Gantar: Ovidijeva soočenja z Avgustovim režimom

Nada Grošelj: Ovidijev odnos do ljubezni

Gregor Pobežin: Oro, mane, nec me, crudelis, desere! Crudeles amantes med poezijo, filozofijo in …

15.00

Marko Marinčič: Zresnjeni Ovidij? Črnomorsko izgnanstvo dve tisočletji pozneje

Alen Širca: Odjeki Ovidijevega ljubezenskega pesništva v srednjeveški religiozni liriki

Brane Senegačnik: Fedra kot homonim, igriva ideologija in usoda

Barbara Šega Čeh: Narava in človeške nravi v Ovidijevih MetamorfozahQuamvis sint sub aqua …« Met. 6, Latona in Likijci)

17.30

Boris A. Novak: Postava Ovidija med Vrati nepovrata

Matej Hriberšek: Ovidijevo jezikovno mojstrstvo – nekaj primerov

David Movrin: Dr. Joža Lovrenčič in njegove izgubljene Metamorfoze

19.30

Recital s slovenskimi prevajalci v kavarni NUK; Kajetan Gantar: Heroide | Marko Marinčič: Ljubezni | Anja Božič in Kajetan Škraban: Umetnost ljubezni (v prevodu Barbare Šega Čeh) | Barbara Šega Čeh: Metamorfoze | Nada Grošelj: Rimski koledar | Nena Bobovnik in Sergej Valijev: Žalostinke (v prevodu Josipa Jurce)