grško jezikoslovje

Pogled na grško jezikoslovje: preteklost, sedanjost in prihodnost grškega jezika

Enodnevno konferenco z naslovom Pogled na grško jezikoslovje: preteklost, sedanjost in prihodnost grškega jezika (A glimpse into Greek linguistics: investigating the past, the present and the future of Greek language) organizirata Oddelek za klasično filologijo ter Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Konferenca je namenjena grščini, jeziku z najdaljšo pisno tradicijo v Evropi, njena posebnost pa je, da skuša prikazati omenjeni jezik v vsej diahroni razsežnosti.

Skupina mlajših in že uveljavljenih jezikoslovcev bo predstavila izbrane vidike tako stare kot nove grščine, med drugim bodo govorili o grškem jeziku v antičnem Egiptu, o novozavezni grščini, o razvoju nevrolingvistike in psiholingvistike na področju grškega jezika, o novogrških narečjih. Osrednja govorca bosta Brian D. Joseph (Ohio State University, American Academy of Arts and Sciences) in Eva Kehayia (McGill University). Poleg njiju bodo na konferenci nastopil še Orest Xherija (University of Chicago), Nikos Koutsoukos (Université Catholique de Louvain), Ioannis Fykias (Universität Salzburg), Aikaterini Koroli (Österreichische Akademie der Wissenschaften) ter akad. prof. dr. Janez Orešnik (SAZU, Univerza v Ljubljani).

Konferenco bosta povezovali doc. dr. Christina Manouilidou in izr. prof. dr. Jerneja Kavčič z Univerze v Ljubljani, ki sta jo tudi idejno zasnovali. Potekala bo v petek, 18. 5. 2018, v dvorani SAZU (Novi trg 3), od 9.30. do 16.30.

Vabljeni so jezikoslovci in študentje, pa tudi širše občinstvo. Predavanja bodo v angleškem jeziku.

Program

9.30–10.00 Uvodna nagovora

Janez Orešnik (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
Roman Kuhar (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
Nikolaos Protonotarios (Veleposlaništvo Republike Grčije v Sloveniji)

10.00–11.00 Osrednji govor

Brian D. Joseph (Ohio State University, American Academy of Arts and Sciences)
Greek e‑business: what the augment reveals about continuity and change

11.00 –11.45 Aikaterini Koroli (Österreichische Akademie der Wissenschaften)
Aspects of requesting in papyrus private letters: an overview

11.45–12.30 Ioannis Fykias (Universität Salzburg)
Subordinate clauses in New Testament Greek: the decline of some Classical Greek features and some innovative patterns

12.30–13.30 Kosilo

13.30–14.15 Nikos Koutsoukos (Université Catholique de Louvain)
Pleonastic morphology in Modern Greek varieties

14.15–15.00 Orest Xherija (University of Chicago)
Reconsidering some puzzles of BEFORE: the view from Modern Greek

15.00–16.00 Zaključni govor
Eva Kehayia (McGill University)
Psycholinguistic and neurolinguistic research on Greek language

16.00 Zaključek konference