Brian Joseph

Brian Joseph in jezikoslovje balkanskih jezikov

Brian Joseph je eden najuglednejših strokovnjakov s področja grškega in zgodovinskega jezikoslovja ter jezikoslovja balkanskih jezikov. Kot je zapisal v predstavitvi na portalu The Linguist List, ga je na jezikoslovno pot pripeljalo navdušenje nad latinščino in grščino, še posebej močan vtis pa je nanj napravilo dejstvo, da je zgodovino grškega jezika mogoče spremljati skozi tako rekoč 3500 let. Doktoriral je na Univerzi v Harvardu (1978), od leta 1979 pa deluje na Ohio State University v Columbusu, kjer je profesor za jezikoslovje ter za južnoslovanske jezike.

Je član vrste uglednih združenj, npr. Ameriške akademije znanosti in umetnosti, in sourednik osrednje revije s področja jezikoslovja grškega jezika (Journal of Greek Linguistics). Njegova bibliografija obsega več sto objav v uglednih publikacijah, med drugim monografijo The Synchrony and Diachrony of the Balkan Infinitive (Cambridge 1983, ponatis 2009) ter priročnik za zgodovinsko jezikoslovje Language Change, Language History, and Language Relationship: An Introduction to Historical Linguistics (s Hansom Hockom, Berlin 1996, ponatis 2009).

Balkanski jeziki in Sprachbund

Med obiskom Ljubljane, kje se nahaja kot gost Oddelka za klasično filologijo FF UL ter SAZU, bo predaval na konferenci Pogled na grško jezikoslovje: preteklost, sedanjost in prihodnost grškega jezika (SAZU, 18. 5.), v tednu po konferenci pa bo imel na Filozofski fakulteti dve predavanji o jezikoslovju balkanskih jezikov. Mednje se uvršča tudi nova grščina, med pionirje tega področja pa po splošnem prepričanju sodita Jernej Kopitar in Fran Miklošič.

Prvo predavanje bo v ponedeljek, 21. maja, ob 9.40 v predavalnici 5. Naslov bo »The Balkan Languages – Background to the Sprachbund«. Drugo bo sledilo v torek, 22. maja, ob 14.40, v predavalnici 345. Naslov tega bo »The Balkan Languages – The Substance of the Sprachbund«. Vabljeni!