Salamanka

Nova pogodba o izmenjavi z Univerzo v Salamanki

Oddelek za klasično filologijo je sklenil pogodbo o izmenjavi z Univerzo v Salamanki. Salamanka je najstarejša španska univerza in tretja najstarejša delujoča univerza na svetu (prvi dve sta Bologna in Oxford), ustanovljena je bila leta 1134. Kralj Alfonz IX. je ustanovno listino podpisal leta 1218, prav letos torej praznujejo osemstoletnico.

O njenem slovesu med drugim pričuje dvoje latinskih rekel, Quod natura non dat, Salmantica non praestat, »Česar narava ne da, tega tudi Salamanka ne ponudi«, ter Multos et doctissimos Salmantica habet, »Salamanka ima številne največje učenjake«. Na univerzo naletimo v številnih pomembnih trenutkih evropske zgodovine. Ko je Krištof Kolumb iskal podporo katoliških veličanstev Izabele I. in Ferdinanda II. za svojo pot v Indijo, je moral projekt zagovarjati pred svetom geografov Univerze v Salamanki. Matematiki iz Salamanke so v 16. stoletju razvili reformo julijanskega koledarja in predlagali rešitev, ki jo je nato uveljavil papež Gregor XIII.

V tem času se na univerzi pojavita tudi prva evropska študentka Beatriz Galindo, zaradi veščega obvladovanja Ciceronovega jezika imenovana »La Latina«, ter prva evropska predavateljica Luisa de Medrano. Danes je profesoric na tej univerzi skoraj 50 odstotkov – študentk pa celo nekaj več kot polovica. Med vidnejša imena med alumni in profesorji sodijo še Miguel de Cervantes; sveti Janez od Križa; Luis de Góngora; Hernán Cortés; kardinal Mazarin; Pedro Calderón de la Barca; Miguel de Unamuno; in mnogi drugi.

Osrednje mesto humanistike in filologije

Salamanka je znana po svojih jezikovnih tečajih za tujce, ki se jih vsako leto udeleži več kot dva tisoč študentov. Prav humanistika in še posebej študij jezikov sta močna točka te univerze, ki je denimo pred tremi desetletji v povezavi z Univerzo v Cambridgeu ustanovila Evropsko zvezo za jezikovne teste (ALTE), članica katere je danes tudi Univerza v Ljubljani. Klasična filologija je pri njih del Fakultete za filologijo v strogem mestnem jedru, v veličastni neoklasični stavbi nasproti same katedrale (Plaza de Anaya, 37008 Salamanca). Na glavnem stopnišču je kip pesnika in filozofa Miguela de Unamuna (1864−1936), ki je bil tam profesor grščine in nekaj časa tudi rektor. Njihova fakultetna knjižnica je ena najboljših v državi. Nova pogodba z Ljubljano poleg izmenjave predavateljev omogoča tudi izmenjavo dodiplomskih in doktorskih študentov.