COL

COL – latinski pregledovalnik besedil

Philippe Basciano-Le Gall ter Marjorie Burghart sta razvila računalniško orodje za pregledovanje latinskih besedil v urejevalnikih Word, LibreOffice, OpenOffice ter AbiWord. COL (Corrector Orthographicus Latinus) pozna približno 400.000 različnih oblik, ki zajemajo tako klasično kot srednjeveško latinščino.

Program je prosto dostopen in je sposoben razločevati med različnimi ortografskimi konvencijami. Te so posledica zgodovinskega razvoja in nacionalnih izročil, pa tudi razlik med študijskimi področji. Diftonga æ in œ se denimo največkrat zapisujeta z ločenima črkama, torej kot ae in oe, v srednjeveški latinščini pa kar kot e. Nekatere konvencije ohranjajo črki j in v, spet druge ju dosledno zapisujejo kot i oziroma u.

Pregledovalnik je nastal kot pripomoček za vse, ki delajo z velikimi količinami latinskih besedil ter znajo ceniti čas in natančnost. Med njimi so izdajatelji in uredniki latinskih besedil, pisci znanstvenih člankov, pa arhivisti, ki delajo z rokopisi, študenti, ki se posvečajo latinski stilistiki, in nenazadnje poklicni prevajalci v latinščino. Program že vrsto let uporablja tudi latinska pisarna v Vatikanu, kjer nastajajo prevodi papeških dokumentov.

Infrastruktura za nadaljnji razvoj

Računalniška analiza latinskih besedil ima sicer zelo dolgo izročilo. Po enem od pionirjev na tem področju je dobila ime celo »Busova nagrada« za dosežke na področju digitalne humanistike. Jezuit Roberto Busa (1913–2011) je že leta 1946, ko se je vrnil iz partizanov, zasnoval Index Thomisticus. Leta 1949 se je srečal s Thomasom J. Watsonom, ustanoviteljem IBM, in ga prepričal, da je projekt podprl. Kot Index Thomisticus Treebank še vedno teče na Univerzi v Tübingenu in se zadnja leta posveča sintaksi Tomaževega korpusa. V novejšem času, po letu 2006, smo priča pravi renesansi. Nastalo je več morfoloških pripomočkov, ki obetajo hiter razvoj tega področja tudi v prihodnje. Med njimi so Words, Lemlat, Morpheus in LatMor.

Si quis umquam desideraverit facultatem orthographiae Latinae automatice corrigendae in programmate editionis (id est, programma computatrale quo textus scribuntur, exempli gratia Microsoft Word sive OpenOffice), sua fortasse intererit exstare instrumenta quibus id efficiatur. – Ut orthographia Latina corrigatur in programmate primo loco memoratum, adhibendum est instrumentum COL (Corrector Orthographicus Latinus) quod hac de pagina gratis depromi potest: An Drouizig. Quae pagina variis in linguis, nempe Anglice, Theodisce, Francogallice, Hispanice, Britannice (id est, lingua Britanniae Minoris) exhiberi potest quaeque explicat quomodo corrector instruendus sit in computatris systemate interno »Windows« utentibus. Facile vero est instruere programma: scapus aptatus ad rectam versionem »Word« depromitur, tunc in Exploratore (»Windows Explorer«) muris clave dextra nomen scapi pulsatur et e tabellula iussorum »Install« eligitur. Reliqua omnia computatrum ipsum faciet. (Iz recenzije na blogu de-tribulis.blogspot.com)