Artes liberales

Novi pogodbi o izmenjavi z univerzama v Gdansku in Varšavi

Oddelek za klasično filologijo je v teh dneh sklenil dvoje novih pogodb o izmenjavi, eno z Oddelkom za klasično filologijo na Filološki fakulteti Univerze v Gdansku in eno s Fakulteto »Artes liberales« na Univerzi v Varšavi. S Poljsko imamo na oddelku že dolgoletne stike. Kažejo se v vrsti skupnih publikacij, v skupni medzaložniški zbirki ter v več mednarodnih znanstvenih konferencah. Te smo v Ljubljani in v Varšavi, vsakič z odmevnim sodelovanjem naših študentov, pripravili v letih 2013, 2015 in 2017.

Univerza v Varšavi in njena knjižnica

Univerza v Varšavi, ustanovljena leta 1816, je s 53.000 dodiplomskimi in 9.000 podiplomskimi študenti največja, po mednarodnih lestvicah pa tudi najboljša poljska univerza. Med njene alumne sodijo skladatelj Frédéric Chopin, izraelski premier in nobelovec Menahem Begin, zgodovinar in politik Bronisław Geremek, pisatelj Witold Gombrowicz, ekonomist in nobelovec Leonid Hurwicz, filozof Leszek Kołlakowski, novinar Adam Michnik, logik Alfred Tarski in esperantist Ludwik Zamenhof. Med njenimi profesorji so bili jezikoslovec Jan Badouin de Courtenay, sociolog Zygmunt Bauman in filozof Michel Foucault.

V Varšavi radi opozorijo, kako imajo celo pri nepedagoških delovnih mestih neobičajno visoke standarde. Med drugo svetovno vojno je bil v njihovi univerzitetni knjižnici zaposlen kasnejši nobelovec Czesław Miłosz – kot vratar. Knjižnica se je vmes preselila in bodoči nobelovci danes skrbijo za novo stavbo, ki je poleg ljubljanskega Nuka nemara eno najlepših študijskih zatočišč v Evropi. Na fasadi ima velikanski in duhovito ironičen grški citat iz Platonovega Fajdra 274–5, nad samim vhodom pa latinski napis Hinc omnia, »Od tod vse«. Za njo je vrt, ki se po klančini vzpne na knjižnično streho. Študenti se tako med odmorom sprehajajo med pticami in grmičevjem, poslušajo šumenje Visle, ki teče mimo stavbe, ter skozi stekleno kupolo opazujejo kolege spodaj v čitalnici.

Fakulteta »Artes liberales«

Fakulteta »Artes liberales«, ki se je razvila iz Centra za raziskovanje klasične tradicije (OBTA), združuje izobraževalno dejavnost in intenzivne raziskave. V središču njihovega poslanstva so svobodne umetnosti, artes liberales. Te so že v antiki veljale za dejavnost, vredno svobodnega človeka. Humanistika, za kakršno si prizadevajo, je odprta za druga področja, neodvisna v svojih pogledih in spoštljivo dojemljiva za poglede drugih. Posebej so ponosni na skupnost učiteljev, študentov in drugih sodelavcev. Skupine so majhne, osebni značaj študija vsakemu študentu omogoča, da si ustvari svoj izobraževalni model. Študenti lahko sodelujejo v raziskovalnih projektih, podprtih s sredstvi Evropske unije in drugih mecenov na Poljskem in v tujini. Lestvice fakulteto zaradi številnih objav redno uvrščajo v sam vrh poljskih akademskih ustanov.

Fakulteta je zrasla predvsem iz raziskav klasične tradicije in ponuja danes vrsto študijskih programov z zavestno interdisciplinarnim značajem. Med njimi sta dodiplomska programa antropozoologije in kulturnih študijev mediteranske civilizacije. Imajo tudi program artes liberales ter program moderne grške filologije. Njihov magistrski študij ponuja smer kulturnih študijev mediteranske civilizacije ter splošno smer artes liberales. Izvajajo tudi dvoje smeri na doktorskem študiju. Ena je vezana na njihovo fakulteto, drugo izvajajo v povezavi s Fakulteto za zgodovino. Program moderne grške filologije, oba programa kulturnih študijev mediteranske civilizacije ter oba doktorska programa so študentom na voljo v angleščini.

Oddelek za klasično filologijo na Univerzi v Gdansku

Univerza v Gdansku je nastala leta 1970 z združitvijo dveh visokih šol, ki sta na tem območju vzniknili po koncu druge svetovne vojne, ter ima danes skoraj 30.000 študentov. Med njenimi alumni je denimo predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Njihov Oddelek za klasično filologijo je v novi stavbi Filološke fakultete, ki so jo odprli leta 2015 s sredstvi programa za regionalni razvoj. V njej so anglistika in amerikanistika, germanistika, romanistika, vzhodnoslovanske študije, klasična filologija, skandinavistika ter slavistika. Stavba se ponaša s sodobnimi predavalnicami, prostori za tolmačenje in konference ter jezikovnim laboratorijem. V njej je tudi več računalniških učilnic ter center za e‑učenje z najnovejšo tehnologijo za prevajanje in tolmačenje.

Tri obalna mesta, v katerih je univerza, Gdańsk, Gdynia in Sopot, tvorijo trójmiasto, »tromestje«, eno najlepših regij na Poljskem s skupaj več kot 800.000 prebivalci. Povezuje jih učinkovit prometni sistem, mednarodno letališče in trajekti s Skandinavijo. (Latinski moto univerze je In mari via tua.) Historični Gdańsk, sodobna Gdynia in baltiški biser Sopot s svojimi gledališči, koncertnimi dvoranami in muzeji vsako leto pritegnejo množico tujih študentov.