Dokler

Priprave na novi grško-slovenski slovar

V juliju 2018 se je na Centru za pedagoško izobraževanje in na Oddelku za klasično filologijo začel projekt z naslovom »Priprava vsebinske in strukturne zasnove ter vzorčne baze za novi grško-slovenski slovar«. Pri projektu sodeluje enajst ljudi, od tega sedem študentov z Oddelka za klasično filologijo – Anja Božič, Nataša Martina Pintarič, Maša Poljšak Kus, Nena Bobovnik, Rok Kuntner, Sergej Valijev in Meta Skubic. Delo poteka pod vodstvom doc. dr. Mateja Hriberška kot pedagoškega mentorja. Kot sodelujoči instituciji sta vključena ZRC SAZU, vodja Založbe ZRC mag. Aleš Pogačnik, in podjetje AMEBIS iz Kamnika, direktor podjetja Miro Romih. Projekt je bil izbran kot eden od Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist (ŠIPDK). Sofinanciran je iz Evropskih socialnih skladov.

Anton Dokler in njegov slovar kot izhodišče

Doklerjev slovar je edini učni pripomoček za pouk stare grščine na vsej nivojih pouka na Slovenskem, pa tudi edini uporabnejši priročnik in pomagalo za prevajalce iz stare grščine. V Sloveniji je doslej izšel dvakrat, prvič leta 1915, drugič pa v nespremenjenem ponatisu leta 1999. V vmesnem obdobju so ga večkrat ponatisnili v zamejstvu v Italiji za potrebe pouka na tamkajšnjih slovenskih gimnazijah. Leta 2015 je kot Šolski grško-slovenski slovar izšel v povsem prenovljeni in posodobljeni obliki za potrebe zamejskih gimnazij.

Projekt je del načrta, da bi po več kot sto letih, odkar je izšel Doklerjev Grško-slovenski slovar, dobili temeljito posodobljen pripomoček. Njegov glavni cilj je pripraviti sistemsko in strukturno osnovo. Zapleteno in pogosto nedosledno sistemsko ureditev v Doklerjevem slovarju je treba prevetriti, posodobiti in poenostaviti. Ker je projekt časovno omejen na tri mesece, bo mogoče narediti le prvi korak. Pripraviti bo treba temeljno strukturo, skladno s sodobnimi slovarskimi standardi, ter na tej podlagi narediti vzorčno bazo nekaj sto gesel, ki bodo izhodišče za nadaljnje delo. Zaradi časovne omejenosti bo izhodišče pri delu gradivo Doklerjevega Grško-slovenskega slovarja. Slovarsko gradivo bo prečiščeno, posodobljeno in prestrukturirano.

Po končanem projektu bo baza na spletnem portalu Termania prosto dostopna ter odprta za predloge uporabnikov. Projekt se bo nadaljeval, tako da bo slovar v elektronskih različicah in v tiskani obliki v nekaj letih dosegljiv najširšemu krogu uporabnikov.