Slika 17, Milan Grošelj s študenti na prvi oddelčni ekskurziji v Grčijo maja 1958

Grošelj