Anton Sovre in Milan Grošelj na ekskurziji v Pulo

Milan Grošelj