Primož Simoniti na oddelčni ekskurziji v Grčijo maja 1958

Primož Simoniti