Erasmus+

Naknadni razpis Erasmus+

Finančni obračun za pogodbeno leto 2018 kaže, da bodo sredstva za mobilnost študentov ostala neporabljena. Sredstva ostajajo, ker je univerza v letu 2018 prejela več denarja za mobilnost kot v preteklem letu. Število prijav je namreč ostalo podobno. Univerza je zato razpisala naknadni razpis za študij v tujini v poletnem semestru 2018–2019.

Za prijavo je treba skozi VIS izpolniti prijavnico ter naložiti tri dokumente. Najkasneje do srede, 10. oktobra 2018, jih je treba v natisnjeni obliki in podpisane s strani oddelčnih koordinatorjev oddati tudi v Mednarodno pisarno FF. Prijava je možna izključno za letni semester 2018/2019. Potrebni dokumenti so: a) prijavnica (izpolnjena skozi VIS in nato natisnjena), b) dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico; če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija; ter c) motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh. Prijave so možne v okviru nezasedenih mest. Na Oddelku za klasično filologijo so to Varšava, Nancy, Gdansk, Gent, Budimpešta, Köln, Milano, Solun, Praga, Zagreb, Brno, Dunaj, Atene in Foggia.

Namen razpisa

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih obveznosti na katerikoli stopnji namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so institucije, s katerimi ima matična univerza podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi v določenem študijskem letu.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj treh do največ dvanajstih mesecev na vsaki stopnji študija. Na prvi stopnji gre študent lahko na izmenjavo od drugega letnika dalje. Na drugi in tretji stopnji ta omejitev ne velja.

Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti, ki so do leta 2018–19 del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošene vsote mesecev ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

Cilji mobilnosti

Cilji mobilnosti so izboljšanje učnih kompetenc, povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve, povečanje iniciativnosti in podjetništva, povečanje samozavesti in samospoštovanja ter izboljšanje jezikovnih sposobnosti. Tu sta še povečanje medkulturne zavesti in aktivnejše sodelovanje v družbi. Nenazadnje študenti pridobijo boljše poznavanje EU, večjo motiviranost za nadaljnje izobraževanje ter možnost za usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

Študijski sporazum

Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen s študijskim sporazumom. Podpišejo ga študent, koordinator na matični članici in koordinator na tuji instituciji. Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS. Tu so še študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oziroma bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester. Ti lahko prosijo za finančno pomoč za največ tri mesece.

Finančna pomoč

Finančna pomoč za študijsko izmenjavo bo v študijskem letu 2018–2019 znašala od 370€ do 520€ na mesec, odvisno od države, v kateri bo študij potekal. V prvi skupini so Danska, Finska, Islandija, Irska, Luxemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn in Norveška. Finančna pomoč za te države je 520 €. V drugi skupini so Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta in Portugalska. Finančna pomoč za te države je 450 €. V tretji skupini so Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Makedonija in Turčija. Finančna pomoč za te države je 370 €.