Švica

Štipendije švicarske vlade

Švicarski državni sekretariat za izobraževanje, raziskovanje in inovacije je objavil razpis s štipendijami švicarske vlade za študijsko leto 2019/2020. Namenjene so visoko motiviranim mladim raziskovalcem po magisteriju ali doktoratu. Osnovni kriteriji za izbor so trije – kandidat, projekt in kontekst; komisija bo ocenjevala akademski profil kandidatov, izvirnost in metodološko tehtnost predlaganega raziskovalnega projekta ter akademski kontekst in potencial za nadaljnje sodelovanje. Zainteresirani kandidati lahko prejmejo prijavne dokumente na osebno zaprosilo, ki ga pošljejo na elektronski naslov švicarskega veleposlaništva v Sloveniji, ljubljana@eda.admin.ch. Švicarsko veleposlaništvo vloge sprejema od 1. septembra do 30. novembra 2018 in sicer po pošti ali osebno na naslovu veleposlaništva. Za osebno oddajo vloge je potrebna predhodna najava.

Vrste štipendij

Na voljo so raziskovalne štipendije, podoktorske štipendije, doktorske štipendije ter umetniške štipendije, v projekt pa so vključene švicarske kantonalne univerze, dva zvezna tehnološka inštituta, raziskovalni inštituti ter akademije. Med njimi so univerze v Baslu, Bernu, Fribourgu, Ženevi, Lozani, Luzernu, Neuchâtelu, St Gallenu in Zürichu; Università della Svizzera italiana; zvezni tehnološki inštitut v Lozani EPFL; zvezni tehnološki inštitut v Zürichu ETHZ; raziskovalni inštituti ETH (PSI; WSL; EMPA; EAWAG); podiplomski inštitut za mednarodne in razvojne študije IHEID; ter vrsta akademij.

Podrobnosti

Štipendije so namenjene polnemu raziskovalnemu delu v Švici; niso namenjene raziskovanju, ki bi deloma potekalo v Švici in deloma v drugi državi; in ne omogočajo terenskih raziskav. Doktorski študenti z načrtovanim doktorskim projektom, ki poteka na dveh univerzah in na podlagi ustreznega formalnega sporazuma (“co-tutelle de thèse” s sodelovanjem švicarske in tuje univerze) ter z dvema mentorjema lahko kandidirajo samo za 12 mesecev raziskovalne štipendije. Raziskovalna, doktorska in umetniška štipendija znašajo 1920 CHF na mesec, podoktorska štipendija pa 3500 CHF na mesec. Na voljo je tudi knjižica z navodili za prijavo.

Razpis je v celoti objavljen na spletu. Kontakt na veleposlaništvu je gospa Milena Lebar, vodja pisarne veleposlaništva Švice, svetovalka za kulturo in izobraževanje. Veleposlaništvo Švice deluje na naslovu Trg republike 3, SI-1000 Ljubljana, telefon: +386 1 200 86 40, Milena Lebar +386 1 200 86 51; faks: +386 1 200 86 69; spletna stran: www.eda.admin.ch/ljubljana.