Satirikon

Satirikonijada Tjaše Črnigoj v Mariboru

Premiera v petek, 21. septembra 2018, ob 20.00 uri; prva ponovitev v ponedeljek, 24. septembra 2018, ob 20.00 uri; druga ponovitev v torek, 25. septembra 2018, ob 20.00 uri, vsakič Intimni oder GT22, Glavni trg 22, Maribor // Uprizoritveno besedilo: ustvarjalci predstave // Priredba: Tjaša Mislej in Tjaša Črnigoj (v priredbi je uporabljenih nekaj odlomkov iz besedila Nebojše Pop-Tasića Petronijev Satirikon) // Režija: Tjaša Črnigoj // Igrajo: Andraž Jug, Rok Kravanja, Vid Klemenc // Dramaturgija: Tjaša Mislej // Kostumografija: Tina Bonča // Oblikovanje in izbor glasbe: August Adrian Braatz // Scenografija: Tjaša Črnigoj, Anja Pirnat // Lektura: Klasja Kovačič // Mentorja gledališke režije: Tomislav Janežič in Janez Janša // Produkcija: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani in KUD Moment

Fragmentarnost Petronijevega Satirikona

Petronijev Satirikon je nekakšen antični praroman. Nastal je v Neronovem času prvega stoletja po Kr. in je ohranjen zgolj v fragmentih. Gre za zelo raznoroden material, ki prepleta, sopostavlja in sprevrača različne žanre tedanjega časa. Fragmentarnost ga zaznamuje tako na ravni poškodovanega besedila kot na ravni žanrske raznorodnosti ter resničnosti, ki jo upoveduje. Gre za potovanje skozi najnižje plasti družbe neronovskega Rima; skozi resničnost, ki je kaotična, iluzorična in razpršena. Resničnost, v kateri največ veljajo denar, videz in moč. Satirikon s tem napoveduje kasnejši potepuški roman, toda njegov protagonist Enkolpij ni značilen potepuh. Pravi potepuh se v kaotični resničnosti znajde tako, da afirmira njeno iluzoričnost in z njo za lastno korist spretno manipulira. Sam kroji svojo usodo – ne da bi si domišljal, da je kakršenkoli junak.

Enkolpij kot antični prekarec

Protagonist Satirikona, Enkolpij, je nekakšen antični prekarec, ki se v satirikonski resničnosti ne znajde. Četudi je sam deloma potepuški tip in torej ni popolnoma nepokvarjen, ga zaznamujejo izrazite donkihotske poteze in temeljna naivnost. Ne glede na to, kaj se mu zgodi, kar naprej fantazira o tem, da je junak mita, epa, romance. Tako je vsakič znova razočaran, ponižan ter prizadet. Pogosto je seksualno napaden. Ne zmore pripadati razpršeni satirikonski resničnosti in je večkrat njena žrtev. Kljub temu pa avtor Enkolpijevo potovanje ubesedi skozi razposajen, prerajajoč, osvobajajoč smeh. Zato se zdi, da Satirikon pripozna absurdnost enkolpijevske eksistence in da Petronij k njej pristopa z naklonjenostjo ter se ji zavezuje kot nečemu, kar je temeljno človeško. Tako Froma I. Zeitlin.

Satirikon kot karneval

Satirikonijada je iniciacijski karneval za vse Enkolpije tega sveta, praznovanje za manj iznajdljive, zabava za manj priljubljene. Na njej igralci, performerji, umetniki po motivih Satirikona uprizarjajo miljeje satirikonske resničnosti, ki jim niso nikdar zmogli pripadati. Satirikonijada je potovanje v razpršeno telo Petronijevega Satirikona, potovanje v temine lastne nemoči in potovanje skozi lastno nezmožnost pripadanja. Na meji med anarhijo in umetniško integriteto, med soigro in protiigro, med telesom, ki je napadalno in telesom, ki je žrtvovano – išče vrzel, dno. Prostor, v katerem bi zmogli razumeti, sprejeti in proslaviti lastne enkolpijevske poteze ter se jim zavezati kot nečemu, kar morda ne pripada satirikonski resničnosti, a pripada temeljno človeškemu.

Rezervacija sedeža

Prireditelji vljudno prosijo, da rezervacijo sedeža sporočite čim prej na naslov mija.spiler@agrft.uni-lj.si oziroma po telefonu na št. 041 852 516, najkasneje en dan pred izbranim terminom.