Paulus

Komedija Paulus Vergerija starejšega – v petek, 28. septembra, ob 18h na Novem trgu

V petek, 28. 9. 2018, bodo študentje Oddelka za klasično filologijo v sklopu projekta Evropska noč raziskovalcev na Novem trgu uprizorili komedijo Paulus. Delo koprskega humanista Petra Pavla Vergerija starejšega predstavlja prvo ohranjeno humanistično komedijo v latinščini. Predstava bo potekala kot bralna interpretacija prevedene drame in se bo začela ob 18. uri.

Odmevi nove latinske komedije in učeni toni humanizma

Čeprav komedij Plavta in Terencija niso več uprizarjali, so bile vseskozi navzoče kot šolsko berilo. Značaj humanistične komedije so sicer izoblikovali različni vplivi, a najmočneje zagotovo nova latinska komedija. Ta je služila kot zgled za uporabo motivov, stalnih tipiziranih likov in zapletov. Zaradi elegantnejšega jezika in poučnosti je na prvo generacijo humanistov bolj od Plavta vplival Terencij, na Vergerija še posebej. Plavtova vis comica se je umaknila v ozadje, v središče je stopila karakterizacija. Glavni akterji Vergerijeve komedije tako s svojimi značajskimi potezami nikakor ne presenetijo. Osrednji liki so naivni mladenič (adulescens), njegov premeteni suženj (servus) in sumničava zvodnica (lena).

Comoedia ad iuvenum mores corrigendos

Humanistična komedija se je sčasoma oddaljila od svojih vzorov, najbolj očitno s prehodom od uprizoritve k bralni drami. Občinstvo se je tako iz gledalcev preobrazilo v poslušalce, dramsko besedilo pa v instrument za urjenje besedne spretnosti. Skromno implikacijo slednjega se z izogibanjem pogovornemu jeziku trudi ohraniti tudi slovenski prevod.

Humanističnim poudarkom sledi tudi vsebina. Vergerijeva komedija se začenja z moralizirajočim prologom, v katerem zdaj odrasli pesnik skesano predaja svojo mladostno dramo v branje. Prek njegovega obžalovanja Vergerij vpelje maksimo errando discimus in ponovno poudari že v podnaslovu izražen namen komedije – ad iuvenum mores corrigendos. Kot napoveduje prolog, drama prikazuje »nagnjenost pokvarjenih služabnikov k razmetavanju z denarjem, nesrečo staršev, ki jih slepi ljubezen do otrok […] in pa to, da so služabniki nezvesti, prijatelji nezanesljivi in starši lahkoverni«. V ospredju je predvsem kritika frivolnosti – levitas – pri sodobni mladini, ki jo slabe študijske navade, pomanjkanje trdne volje in nebrzdano razsipništvo zlahka odnesejo na stranpota. Takšno stanje je posledica bogastva gospodarjev in malopridnosti njihovih sužnjev. Vse to prikazuje Vergerijeva komedija, ki novodobne navade graja brez dlake na jeziku. Z avtorjevimi besedami: mores novos ratione corrigit veteri.

Avtor s slovenskega ozemlja

Peter Pavel Vergerij starejši (1370–1444) se je rodil v Kopru v nekdaj ugledni plemiški družini. Doštudiral je pravo, umetnost in medicino v Bologni, Firencah in Padovi. Najprej je poučeval na univerzi v Firencah, kasneje še v Padovi. Kot papeški tajnik je služboval pod Inocencem VII. in se udeležil koncila v Konstanci. Kasneje je odpotoval v Budimpešto in bil tam tajnik ogrskega kralja in rimskega cesarja Sigismunda, ki mu je podelil naziv poeta laureatus. Vzgoje se Vergerij ne dotika le v tej komediji, ampak se je še veliko podrobneje loteva v svojem znamenitem delu De ingenuis moribus. To je nastalo v Padovi po letu 1400 in je znatno vplivalo na oblikovanje kasnejše pedagoške prakse in šolskega kurikula.

Paulus, študent: Rok Kuntner // Herotes, Pavlov najeti služabnik: Matej Prevc // Stichus, Pavlov suženj: Luka Brenko // Damma, Pavlov služabnik: Jan Dominik Bogataj // Nicolosa, zvodnica: Meta Skubic // Ursula, kurtizana: Ana Anžlovar // Papis, sosedov služabnik: Jan Peternelj // Slovenski prevod: Anja Božič in Nena Bobovnik // Koordiniranje in režija: Klara Keršič