zapuščina

Zapuščina profesorja Primoža Simonitija v oddelčni knjižnici

Gospa Veronika Simoniti, hči profesorja Primoža Simonitija, je Oddelku za klasično filologijo septembra podarila velik del njegove strokovne knjižnice. Med dragocenostmi, ki jih zapuščina vsebuje in bodo odslej na voljo našim študentom, so celotna enciklopedija Der Neue Pauly: Enzyklopaedie der Antike (ki je bila doslej dostopna le čitalniško), pa obširen pregled srednjeveške latinščine, ki ga je za zbirko Handbuch der Altertumswissenschaft pripravil Peter Stotz, Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters (Erster Band: Einleitung Lexikologische Praxis; Worter und Sachen; Lehnwortgut; Zweiter Band: Bedeutungswandel und Wortbildung; Dritter Band: Lautlehre; Vierter Band: Formenlehre, Syntax und Stilistik; Fünfter Band: Bibliographie, Quellenübersicht und Register); celoten Lexikon des Mittelalters 1–9; in priročna dvojezična izdaja Erazmovih spisov Werke 1–8. Zraven je tudi vrsta kvalitetnih slovarjev za srednjeveško latinščino, Niermeyer in van de Kieft, Mediae Latinitatis lexicon minus 1–2 (nova izdaja); pa Diefenbach, Glossarium Latino-Germanicum mediae et infimae aetatis; in Hoven, Lexique de la prose latine de la Renaissance / Dictionary of Renaissance Latin from Prose Sources.

Osebni izvodi klasikov

V zapuščini so tudi profesorjevi osebni izvodi grških in latinskih avtorjev, denimo Aristotel, Ciceron, Dorat, Enej Silvij Piccolomini, Herodot, Heziod, Homer, Horacij, Hrosvita, Juvenal, Nepot, Ovidij, Platon, Plavt, Prudencij, Salustij, Sofokles, Tukidid, Venancij Fortunat in Vergilij, pa obsežen nabor izdaj in komentarjev Livija, ki ga je zadnja leta prevajal. Tu so tudi izdaje piscev, ki so se z njegovo pomočjo zalesketali v slovenskem prevodu, Apuleja, Heliodora in Petronija.

Med študijami iz njegove knjižnice so Bolgar, Classical Influences on European Culture; Burck, Das Geschichtswerk des Titus Livius; Clarke, Die Rhetorik bei den Römern; Courtney, A Companion to Petronius; Curtius, Evropska literatura in latinski srednji vek; Dinzelbacher, Sachwörterbuch der Mediävistik; Fuhrmann, Seneca und Kaiser Nero: Eine Biographie; Gspan in Badalić, Inkunabule v Sloveniji; Holtz in Mertens, Nicodemus Frischlin (1547−1590); Kytler, Ciceros literarische Leistung; Langosch, Mittellateinische Dichtung; Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik 1–2; Leumann, Hofmann, Szantyr, Lateinsche Grammatik 1–2; Manitius, Geschichte der lateinsichen Literatur des Mittelalters 1–3; Marinič in Filipič, Srednjeveške in renesančne knjižne umetnine iz zakladnice Nadškofije Maribor; Önnerfors, Mittellateinische Philologie; Riemer, Weissenberger in Zimmermann, Einführung in das Studium der Latinistik; Röckelein in Bumiller, Nikodemus Frischlin 1547–1590; Schadewaldt, Der Aufbau der Ilias; Seznec, Das Fortleben der antiken Götter: Die Mythologische Tradition in Humanismus und in der Kunst der Renaissance; Simoniti, Humanismus bei den Slovenen; Väänänen, Introduzione al Latino volgare; Vidmar, Ljubljana kot novi Rim; von Albrecht, Geschichte der romischen Literatur 1–2; ter Whitmarsh, The Cambridge Companion to Greek and Roman Novel.

Biblioteka SAZU

Ker je bil Primož Simoniti član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je družina pomemben del njegove knjižnice podarila tudi tamkajšnji zbirki. Na Oddelku za klasično filologijo bodo naslovi, ki jih bodo študenti in profesorji pogosteje uporabljali. Seveda bodo tudi knjige v Biblioteki SAZU dostopne v Cobissu, shranjene bodo skupaj kot celota in bodo le lučaj stran of fakultete, na drugi strani Slovenske ceste, na voljo vsem, ki jih bodo potrebovali.

Knjige bodo označene z darovalčevim imenom in bodo bralcem omogočale pristen in oseben stik s klasičnim izročilom na Slovenskem, podobno kot knjige iz Sovretove knjižnice, ki smo jo na oddelek dobili pred desetletji. Študenti in profesorji smo ob velikodušni potezi profesorjeve družine ostali brez pravih besed. Spet je težko najti boljšo formulacijo od Erazmove, iz ene od knjig, ki bodo odslej na knjižničnih policah. »Pro mediocribus beneficiis agendae sunt gratiae: hoc maius est, quam ut conveniat verbis gratias agere.«