AELAW

Antični evropski jeziki in pisave

Od leta 2015 dalje pod okriljem Evropske komisije v okviru raziskovalnega programa COST teče projekt AELAW (Ancient European Languages and Writings), kjer so se povezali strokovnjaki za različne antične evropske jezike in pisave. Namen projekta je ustvariti digitalno zbirko, ki bo dostopna na medmrežju in s katero bodo postali napisi v teh fragmentarno ohranjenih jezikih dostopni širši javnosti. Doslej so bili objavljeni razpršeno, v strokovni literaturi ali nacionalnih zbirkah, namenjenih predvsem jezikoslovcem, epigrafikom in arheologom. Nova baza, ki nastaja v okviru projekta, bo prvi korak k zbiranju teh napisov in k širjenju evropske kulturne dediščine v enaindvajsetem stoletju.

Doslej je izpričanih okoli dvajset antičnih evropskih jezikov. Ohranjenih je približno 20.000 napisov. Nekateri so vklesani v kamen, drugi vrezani v kovino ali keramiko. Ohranjeni so v različnih pisavah. Cela vrsta pismenk še ni popolnoma razvozlana.

Raziskava teh napisov terja poznavalce jezikoslovja, filologije, arheologije in zgodovine. Napisi so geografsko zelo raznoliki, med najdišči so Galija, Hispanija, Italija, severna Afrika. Poleg tega pripadajo različnim jezikovnim družinam, kot so latinska, keltska, italska, baskovska skupina, druge manjše indoevropske veje itd.

Sodelovanje slovenskih raziskovalk

Skupina, v kateri sodelujeta tudi klasični filologinji in arheologinji dr. Anja Ragolič in dr. Marjeta Šašel Kos z ZRC SAZU, je aprila 2018 v sodelovanju z Univerzo v Madridu organizirala konferenco z naslovom »Jezikovna klasifikacija keltskih jezikov in dialektov«. Na njej so raziskovalci predstavili jezikovno in onomastično problematiko keltskih jezikov ter vprašanja, povezana z njihovo klasifikacijo.

Projekt nudi doktorskim in podoktorskim študentom možnost kratkih znanstvenih izmenjav (STSM). Njihov cilj je spodbuditi mobilnost, okrepiti obstoječe znanstvene mreže in vzpostaviti nove ter tako omogočiti sodelovanje med raziskovalci.

Eden od ciljev projekta je približati antične evropske jezike širšemu občinstvu. Sodelavci v projektu so se odločili za objavo ključnih značilnosti posameznih predlatinskih jezikov v manjših knjižicah. Doslej je v okviru projekta izšlo pet knjižic – za iberski, iberokeltski, luzitanski, retijski in galski jezik.