Štipendije francoske vlade

Nove štipendije francoske vlade

Atašejka za znanstveno in univerzitetno sodelovanje s Francoskega inštituta Marion Moreau bo na Filozofski fakulteti predstavila štipendije francoske vlade ter praktične informacije glede študija in bivanja v Franciji. Predstavitev bo potekala v četrtek, 18. oktobra 2018, s pričetkom ob 10. uri v Modri sobi (št. 526) na vrhu stopnic v petem nadstropju ter bo v angleškem jeziku.

Štipendije za študij na stopnjah Master 1 ali Master 2

- 9 mesecev (oktober–junij) – ok. 615 € / mesec;
– oprostitev plačila stroškov vpisa in stroškov za socialno varstvo;
– olajšan sprejem v študentski dom.

Štipendije za kratka raziskovalna bivanja za doktorske študente

- 1–3 mesece – ok. 767€ / mesec;
– oprostitev plačila stroškov za socialno varstvo;
– olajšan sprejem v študentski dom.

Pogoji za prijavo

Kandidati za študij na stopnji Master 1 ali Master 2: slovensko državljanstvo; starost do 30 let; načrtovanje študija v okviru programa stopnje Master, ki se zaključi z diplomo, izdano s strani francoske visokošolske ustanove.

Kandidati za kratka raziskovalna bivanja za doktorske ali post-doktorske študente: slovensko državljanstvo; starost do 35 let; diploma stopnje najmanj Master 2 ali enakovredne stopnje, ki jo je izdala visokošolska ustanova; vpisani na doktorski študij.

Kriteriji za dodelitev

Štipendije bodo dodeljene v skladu z naslednjimi kriteriji: akademska odličnost kandidata; kvaliteta, ustreznost in skladnost študijskega načrta v Franciji ter načrta strokovnega dela študenta po vrnitvi v Slovenijo; potrebno je imeti potrdilo o sprejemu na francosko izobraževalno in/ali raziskovalno inštitucijo; visok nivo znanja francoskega in/ali angleškega jezika (v skladu z načrtom študija). Potrdilo DELF/DALF o znanju francoskega jezika pomeni prednost pri izboru kandidata.

Postopek in časovni okvir

Rok za oddajo vloge oziroma prošnje za štipendijo Francoske vlade (BGF) na Francoski inštitut v Sloveniji bo spomladi. Kandidati morajo opraviti naslednje pogoje. 1) Izpolniti prošnjo za štipendijo, dostopno na spletni strani www.institutfrance.si. 2) Pripraviti naslednje dokumente (v francoskem ali v angleškem jeziku): fotokopija osebnega dokumenta; življenjepis (največ dve strani, vključujoč morebitne objave, v formatih ».doc« ali ».pdf«); motivacijsko pismo, v katerem se kandidat predstavi in opiše svoje osebne in poklicne cilje (največ ena stran, v formatih ».doc« ali ».pdf«); pismo pred sprejemom oziroma vsaj pismo o nameri in interesu s strani francoske izobraževalne ustanove (v formatu ».pdf«); kopijo univerzitetne diplome (najvišja dosežena stopnja) in/ali kopijo izpiska ocen zadnjega leta študija (v formatu ».pdf«) s priloženim prevodom (v formatu ».doc« ali ».pdf«); kopijo potrdila o opravljenem izpitu DELF/DALF (neobvezno). Za študente na stopnji Master: priporočilno pismo, izdano s strani francoske ali slovenske ustanove. Za doktorske študente: priporočilni pismi, izdani s strani francoske ustanove, ki sprejema kandidata, in s strani slovenske matične ustanove kandidata. Kandidati, ki bodo uspešni v prvem krogu izbora na podlagi poslane vloge, bodo v mesecu maju povabljeni na razgovor na Francoski inštitut v Sloveniji. Obvestilo o izboru bodo kandidati prejeli po elektronski pošti v mesecu juniju.