Projektno delo

Vzorčna baza za novi grško-slovenski slovar (Z‑K)

Vzorčna baza za novi grško-slovenski slovar, ki vključuje gesla od Z (zeta) do K (kappa), je nastala v okviru razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020. V projektu so sodelovali študenti Oddelka za klasično filologijo Nena Bobovnik, Anja Božič, Rok Kuntner, Nataša Martina Pintarič, Maša Poljšak Kus, Meta Skubic in Sergej Valijev; Urška Gruden s Centra za pedagoško izobraževanje FF; Miroslav Romih, direktor podjetja Amebis programska oprema; ter Aleš Pogačnik, vodja in glavni urednik Založbe ZRC. Projekt je vodil Matej Hriberšek.

Namen projekta

Namen projekta je bil priprava vsebinske in strukturne zasnove za grško-slovenski slovar in izdelava vzorčne baze, ki bo lahko v nekaj letih pripeljala do novega slovarja. Ta je že leta deziderat, narekujejo ga potrebe pouka na gimnazijah in na fakulteti. Izhodišče projekta je nabor geselskih iztočnic iz Doklerjevega Grško-slovenskega slovarja. Doslej je izšel dvakrat, leta 1915 in leta 1999. V spletni obliki je dosegljiv na portalu Termania. Projekt je deloma tudi posledica nuje, saj slovarja ni več mogoče kupiti. Poleg tega ga je potrebno strukturno, jezikovno in vsebinsko posodobiti in nadgraditi. V njem je precej arhaizmov in zastarelih besed. Struktura gesel je zlasti pri obsežnejših pogosto zapletena, nejasna in nepregledna. Lastna imena v slovarju niso poslovenjena. Številne etimologije je treba posodobiti. Oblikovno ga je treba prilagoditi, da bo preglednejši in nazornejši. Z razširitvijo nabora besedja, z lektorskimi dopolnili, s popravki etimologij in imen ter z razširitvijo praktičnih slovarskih primerov bo postal kvaliteten študijski ali morda sčasoma celo znanstveni slovar.

Rezultati

Študenti so gesla vnesli v bazo ter jih po potrebi drugače ali na novo strukturirali. Oba strokovna sodelavca, Miroslav Romih in Aleš Pogačnik, sta skrbela za programske in deloma za vsebinske rešitve in dopolnila. Matej Hribešek je skrbel za usposobljenost študentov in za nadzor nad potekom projekta. Vodil je tudi usklajevanje med sodelujočimi, pregled in nadgradnjo slovarskega gradiva ter oblikovanje programske strukture.

Vnos geselskih iztočnic so prevzeli Nataša Martina Pintarič (ζ, η, θ do Θαργηλιών); Anja Božič (θαρραλέος – ἴασπις); Nena Bobovnik (ἰαστί – καθαιρέω); Meta Skubic (καθαίρω – κασσίτετος); Rok Kuntner (Κασταλία – κατα-στείβω); Maša Poljšak Kus (καταστέλλω – κήρ); Sergej Valijev (κηραίνω – κραναός); in Matej Hriberšek (κράνεια – κωφός).

Projekt je trajal od julija 2018 do septembra 2018. V tem času so se študenti usposobili za delo s slovarjem. Nastalo je programsko okolje za delo ter vzorčna baza. Ta naj bi po prvotni napovedi obsegala med 600 in 700 gesel. Cilj je uspelo skupini že nekajkrat preseči, vzorčna baza sedaj vključuje 4257 geselskih iztočnic.

Dostop do vzorčne baze na portalu Termania