Grošljev simpozij

Vabilo na Grošljev simpozij 2019 – potovanja in prevoz v antiki in latinskem srednjem veku

Jubilejni deseti Grošljev simpozij bo potekal od torka, 5. marca, do četrtka, 7. marca 2019, v atriju ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani. Znanstveno srečanje z naslovom »Potovanja in prevoz v antiki in latinskem srednjem veku« bo posvečeno načinom in sredstvom potovanja v starem in srednjem veku. Raziskovalo bo fizična potovanja, h katerim sodijo tudi prevozna sredstva, ceste, napisi ali potopisi. Poleg teh bo obravnavalo tudi duhovna potovanja ter romanja, kakršna najdemo v leposlovju in filozofiji. Srečanje bo interdisciplinarno in k sodelovanju so vabljeni strokovnjaki s področij, kjer se pojavlja pojem potovanja. Med njimi bodo klasični filologi, zgodovinarji in umetnostni zgodovinarji, arheologi, filozofi, teologi, sociologi, antropologi, komparativisti in drugi.

Prijava naj vsebuje predavateljevo ime in priimek; naziv matične ustanove; področja znanstvenega delovanja; in kontaktne podatke (e‑naslov in telefon). Vsebuje naj tudi delovni naslov prispevka ter kratek povzetek prispevka ali oris izbrane tematike v okrog 60 besedah.

Za posamezen prispevek je predvidenih 15 minut predavanja, ki mu bo sledila razprava. Izbor bo v obliki znanstvenih člankov objavljen v tematski številki revije Keria: Studia Latina et Graeca. Za vse dodatne informacije sta na voljo Nada Grošelj in Marjeta Šašel Kos po elektronski pošti. Za pojasnila je na voljo tudi vsak od članov organizacijskega odbora, Nada Grošelj, Marjeta Šašel Kos, David Movrin in Anja Ragolič, osebno.

Zainteresirane predavatelje prosimo, da do petka, 30. novembra 2018, pošljejo prijavo Nadi Grošelj (Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, nada-marija.groselj@guest.arnes.si) ali Marjeti Šašel Kos (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, mkos@zrc-sazu.si). Dokončni izbor referatov in njihov razpored bosta znana v dveh tednih po izteku roka za prijavo.