Erasmus+

Predstavitev razpisa Erasmus+ v torek, 4. decembra, ob 14.40

Na Oddelku za klasično filologijo bo v torek, 4. decembra, ob 14.40 v predavalnici 345 potekala predstavitev novega razpisa za študijsko izmenjavo. Predstavila ga bosta vodja Mednarodne pisarne FF Anja Golec ter oddelčni koordinator za izmenjavo David Movrin. O svojih izkušnjah s študijem v tujini bodo spregovorili tudi Ana Bembič, Anja Božič, Klara Keršič, Rok Kuntner, Matic Mahnič, Nataša Pintarič, Lara Potočnik, Matej Prevc in Meta Skubic.

Evropska komisija je namreč pred kratkim objavila razpis za zbiranje predlogov za program Erasmus+ za leto 2019. Sredstva, namenjena izmenjavam, v zadnjem času naraščajo, letos so za program predvidene kar tri milijarde evrov. Komisija je skupaj z razpisom objavila tudi Vodnik za prijavitelje Erasmus+ v vseh uradnih jezikih EU ter posebno spletno stran. Na obeh mestih so na voljo podrobnejše informacije o vseh priložnostih programa Erasmus+ v letu 2019 za študente, osebje, praktikante, učitelje in druge.

Filozofska fakulteta je zdaj s tem namenom objavila Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020. Prijavite se skozi VIS, rok za oddajo je torek, 18. decembra 2018. Nepopolne vloge ter vloge, oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale. Potrditev kandidatov opravi oddelek, preko katerega se prijavljate za izmenjavo. Prijave so možne v okviru prostih mest.

Oddelek za klasično filologijo ima sklenjene pogodbe z univerzami v Avstriji, Belgiji, na Češkem, v Franciji, v Grčiji, na Hrvaškem, v Italiji, na Madžarskem, v Nemčiji, na Poljskem ter v Španiji, možnosti je veliko, na izmenjavo gre v tem trenutku lahko do štirideset študentov na leto. V prihodnjih letih se bo seznam še širil in dopolnjeval.

Podrobnosti glede posameznih držav najdete v dokumentu: Klasična filologija, aktivne pogodbe

Pogoji za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent Univerze v Ljubljani pod naslednjimi pogoji:

– da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici Univerze v Ljubljani,
– da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
– na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo), torej na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij v tujino gre študent lahko od drugega letnika dalje.

Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti, ki so do leta 2018/19 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oziroma ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija. Izjema so enoviti programi, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis je treba skozi VIS izpolniti prijavnico ter naložiti naslednje dokumente, ki jih najkasneje do torka, 18. decembra 2018, v natisnjeni obliki oddate tudi na oddelku koordinatorju za izmenjave: 1) prijavnica (izpolnjena skozi VIS in natisnjena); 2) dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico; če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija; ter 3) motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.