Vergerij mlajši

Vse poti vodijo v Carigrad

V organizaciji Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar bo imel prof. dr. Marko Marinčič predavanje na temo »Vse poti vodijo v Carigrad: Vergerij mlajši in reformacija pri južnih Slovanih«. Predavanje bo v Trubarjevi hiši literature, Stritarjeva 7, Ljubljana, v sredo, 19. decembra ob 19h.

Vergerij mlajši

Koprčan Vergerij mlajši (1498–1565), cerkveni diplomat svetovnega formata, nekaj časa tudi koprski škof, pozneje pa eden od ključnih reformacijskih propagandistov, je gimnazijsko izobraženemu Slovencu slabo znan, čeprav je dal odločilno spodobudo prevajanju Biblije v slovenščino. Vendar njegove zasluge celo presegajo verskopolitični angažma. Kot je tokratni predavatelj opozoril v več prispevkih, je bil Vergerij tudi zaščitnik skrivnostnega Andreasa Divusa, ki je izdal prvi tiskani prevod Homerja, »poganske biblije«, v latinščino. Trubarjev tržaški učitelj Bonomo in Vergerij začetke slovenskega slovstva čvrsto vpenjata v intelektualne kontekste renesančnega humanizma.

Vergerij in Trubar

Vergerij in Trubar sta se razšla tudi zaradi načelnih nestrinjanj o uporabi slovanskih jezikov v prevodih Svetega pisma. Trubar se je (tudi pod vplivom lokalnega plemstva) odločil za jezikovno tvorbo, ki je vključevala veliko prvin ljubljanskega pogovornega jezika, na primer nemcizme. Vergerij se je v duhu zmernega panslavizma zavzemal za konstrukcijo »čistejšega« literarnega jezika, ki bi bil razumljiv vsaj Slovencem in (dalmatinskim) Hrvatom.

Sporazum s Turki

Predavanje je posvečeno dogodkom iz leta 1533 (leto pred začetkom škofovanja v Kopru), ko se je Vergerij ponujal, da bi šel v Carigrad incognito posredovat za sporazum s Turki. Zanašal in skliceval se je tudi na stike s slovanskim svetom, najbrž tudi s carigrajskimi janičarji slovanskega rodu. Ta mitomanski načrt ne priča le o Vergerijevih nezmernih diplomatskih ambicijah, ampak tudi o njegovem zgodnjem zanimanju za slovanski svet. To zanimanje se zrcali tudi v poznejši (že reformacijski) izjavi, da je »znosnejše živeti pod sultanom Sulejmanom kakor pod rimskim papežem«. Vergerij je gotovo kdaj vsaj posanjaril o slovanski reformaciji, ki bi segla vse do Carigrada.

D. Vergerius ist nach Gott der erst und fürnembst Ursacher das dises dolmetschen angefangen worden. // G. Vergerij je takoj za Bogom prvi pobudnik, ki je povzročil, da sem začel s svojim tolmačenjem. (P. Trubar)