DNP

Vrhunska digitalna enciklopedija antike odslej tudi v Ljubljani

Digitalna zbirka Brillov Novi Pauly vsebuje angleško izdajo temeljne enciklopedije za antiko Der Neue Pauly (DNP). V nemščini jo od leta 1996 dalje izdaja založba JB Metzler, v knjižnici Oddelka za klasično filologijo na Filozofski fakulteti je tiskana izdaja že od samega začetka. Odlikujeta jo širok razpon in visok akademski standard. Pristop v DNP je interdisciplinaren in sodoben. Predstavitev je pregledna, zbirka je tudi zaradi tega vrhunski referenčni pripomoček. Kot enciklopedija nima pravega tekmeca. Sega od drugega tisočletja pred Kristusom do zgodnjega srednjega veka.

DNP in interdisciplinarnost

Posebnega poudarka so v DNP deležni medsebojni vplivi. Grško-rimska kultura je predstavljena tudi v luči semitske, keltske, germanske in slovanske. Svoje mesto imajo judovstvo, krščanstvo in islam. Razdelek o klasični tradiciji je posvečen vplivu antike. Analizira proces kontinuirane reinterpretacije ter prevrednotenja antične dediščine. Ponuja tudi pregled nad zgodovino raziskav. Brillov Novi Pauly odpira okno v stanje raziskav tako na tradicionalnih kot na novih področjih. Združuje znanje vodilnih raziskovalcev z vsega sveta. Mnoga gesla prinašajo tudi zemljevide in ilustracije. Angleška izdaja vsebuje posodobljene bibliografske reference.

Kot leksikografski projekt DNP razlikuje med grško-rimsko antiko in poznejšimi odmevi. S tem kaže na povezavo med antiko in kasnejšimi obdobji. Petnajst zvezkov je posvečenih grško-rimski antiki. Še pet je namenjenih klasični tradiciji, trajnim in vplivnim posledicam klasične dediščine. Tako antika kot klasična tradicija imata še vsaka svoj zvezek z indeksom.

Visoka cena tiskane izdaje

Recenzent za Bryn Mawr Classical Review je pred desetletjem ocenil angleški prevod. Zraven občudovanja je bilo zaznati nekaj skoraj otipljive frustracije. »Enciklopedijo Der neue Pauly, ki je v nemščini začela izhajati leta 1996, pozna praktično vsakdo, ki se ukvarja z antiko. Enako velja za antične zgodovinarje, pa tudi raziskovalce starega Vzhoda. Angleški prevod je dobrodošel. Toda cena posameznega zvezka preprečuje, da bi se pojavil v zasebnih knjižnicah profesorjev, ki so odvisni zgolj od svoje plače … Upam, da bo DNP kmalu na voljo v mehki vezavi in dosegljiv vsem, ki bi radi svoj izvod.«

Podobno je v istem času razmišljal ocenjevalec v The Classical Review. »DNP bo tudi v prihodnje v ospredju referenčnih pripomočkov za antiko. Angleški prevod bo delu nedvomno pridobil nove bralce. Dobrodošel bo v vseh knjižnicah, ki si ga lahko privoščijo. … Predstavljam pa si, da bo do dramatičnega povečanja uporabe prišlo šele, ko bo enciklopedija dostopna elektronsko.«

Viribus unitis

Trenutek, ki sta si ga ocenjevalca želela, je zdaj tu. Tako kot od nedavnega celotna Loebova zbirka bo odslej tudi DNP v Ljubljani na voljo tako profesorjem kot študentom, tako v angleščini kot v nemščini. Na fakultetnih računalnikih in v Nuku je dostop že omogočen, od prvega januarja dalje pa bo omogočen tudi od doma, v Nukovem Mrežniku, štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu. Naročnina je trajna, gre za enkraten nakup, ki ga ne bo treba podaljševati iz leta v leto.

Pri projektu se je požrtvovalno angažirala vrsta posameznikov, zlasti bibliotekarjev, študentov in profesorjev, brez katerih ne bi uspel. Univerza v Ljubljani je bazo kupila v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico ter z več različnimi fakultetami, v konzorcij so se povezale Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za družbene vede, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Pravna fakulteta in Teološka fakulteta.

Največji znesek je prispevala Filozofska fakulteta, kjer so finančne moči ob podpori OHK združili oddelki za arheologijo, etnologijo, filozofijo, klasično filologijo, primerjalno književnost, umetnostno zgodovino in zgodovino. Odločilno vlogo so imeli pri tem študenti posameznih oddelkov. Presenetil je Študentski svet Filozofske fakultete, ki je projekt premaknil z mrtve točke, ko se je za hip zazdelo, da bo finančni izziv prehud. Gordijski vozel so študenti presekali tako, da so sami prispevali velik znesek, večji kot posamezni oddelki in celo kot druge fakultete. Zakaj? Del odgovora je morda v vznesenem verzu, ki ga je pred časom v skoraj razumljivi slovenščini zapisal pesnik: »De svetu tak očitno znamnje dade, / kam viribus unitis priti znade!«

Konkreten primer – prva črka abecede

Tole je vseh 2,183 gesel, ki se v DNP začnejo na črko A.

A (35 besed)

AA (52 besed)

Aalen (86 besed)

Aaron (228 besed)

Abacaenum (151 besed)

Ab actis (6 besed)

Abacus (548 besed)

Abacus (2 besedi)

Abae (254 besed)

Abammon (5 besed)

Abantes (63 besed)

Abantiades (38 besed)

Abantidas (64 besed)

Abaris (380 besed)

Abarnias (93 besed)

Abartus (74 besed)

Abas (302 besedi)

Abascantus (54 besed)

Abascantus (6 besed)

Abasci, Abchasians (230 besed)

Abastani (87 besed)

Abaton (407 besed)

Abba (74 besed)

Abbahu (93 besed)

Abbasids (143 besed)

Abbir (177 besed)

Abbius (92 besed)

Abbreviatio (4 besede)

Abbreviations (12,530 besed)

Abdagaeses (99 besed)

Abdalonymus (57 besed)

Abdemon (70 besed)

Abdera (343 besed)

Abderus (82 besed)

Abdias (125 besed)

Abdicatio (318 besed)

Abdissares (87 besed)

Abecedarii (120 besed)

Abella (275 besed)

Abellinum (169 besed)

Abeona (82 besed)

Ab epistulis (6 besed)

Abgar (191 besed)

Abgar Legend (327 besed)

Abia (122 besed)

Abii (154 besed)

Abila (244 besed)

Abinnaeus Archive (128 besed)

Abisares (184 besed)

Abissareans (56 besed)

Abiuratio (185 besed)

Ablabius (329 besed)

Ablaut (189 besed)

Abnoba mons (154 besed)

Abodah Zara (6 besed)

Abodiacum (135 besed)

Abolitio (109 besed)

Abolla (209 besed)

Abolus (41 besed)

Abonutichus (211 besed)

Aborigines (286 besed)

Abortifacients (173 besed)

Abortio (196 besed)

Abortion (1,070 besed)

Aboulites (62 besed)

Abradatas (73 besed)

Abraham (625 besed)

Abraxas (358 besed)

Abrettene (79 besed)

Abritus (178 besed)

Abrocomas (137 besed)

Abrogatio (306 besed)

Abrote (49 besed)

Abrotonon (47 besed)

Abroupolis (109 besed)

Abrus (130 besed)

Absentia (469 besed)

Absolutio (227 besed)

Abstentio (134 besed)

Abstractum (4 besede)

Absyrtus (5 besed)

Abthugni (82 besed)

Abu Bakr (81 besed)

Abudius Ruso (49 besed)

Aburius (90 besed)

Aburnius (89 besed)

Abu Simbel (252 besed)

Abusina (146 besed)

Abydenus (77 besed)

Abydus (516 besed)

Acacia (187 besed)

Acacius (589 besed)

Academus (132 besed)

Academy (2,433 besed)

Academy (7,934 besed)

Acadra (73 besed)

Acamantis (130 besed)

Acamas (291 besed)

Acampsis (77 besed)

Acanthis and Acanthus (88 besed)

Acantho (57 besed)

Acanthus (323 besed)

Acarnan (125 besed)

Acarnanians, Acarnania (2,460 besed)

Acastus (139 besed)

Acca Larentia (518 besed)

Accenna (60 besed)

Accensi (147 besed)

Accent (989 besed)

Acceptilatio (340 besed)

Accessio (242 besed)

Accipere (244 besed)

Accis (177 besed)

Accius, L (1,677 besed)

Acclamatio (339 besed)

Acco (48 besed)

Acculturation (1,047 besed)

Accusatio (201 beseda)

Aceratus Grammaticus (113 besed)

Acerra (94 besed)

Acerrae (199 besed)

Acerronia (39 besed)

Acerronius (78 besed)

Aceruntia (85 besed)

Acesamenus (40 besed)

Acesias (50 besed)

Acesidas (59 besed)

Acesimbrotus (57 besed)

Acesines (157 besed)

Acesis (69 besed)

Aceso (64 besed)

Acestes (4 besede)

Acestor (266 besed)

Acestorides (51 besed)

Acetabulum (122 besed)

Achaeans, Achaea (2,944 besed)

Achaemenes (252 besed)

Achaemenids (589 besed)

Achaeus (368 besed)

Achaia (723 besed)

Achaimenidai (4 besede)

Acharnae (346 besed)

Acharrae (73 besed)

Achates (297 besed)

Acheloides (54 besed)

Achelous (512 besed)

Achelous Painter (6 besed)

Acherdus (76 besed)

Acheron (499 besed)

Acheruntici libri (176 besed)

Achillas (75 besed)

Achilleion Kome (58 besed)

Achilleos Dromos (136 besed)

Achilles (2,497 besed)

Achilles Painter (469 besed)

Achilles Tatius (1,012 besed)

Achilleum (123 besed)

Achlis (81 besed)

Achlys (109 besed)

Acholla (143 besed)

Achradine (89 besed)

Achradus (53 besed)

Acidalia (32 besed)

Acilius (1,410 besed)

Acipenser (96 besed)

Acis (208 besed)

Acmon (143 besed)

Acoetes (141 besed)

A commentariis (6 besed)

Aconitum (171 besed)

Acontius (4 besede)

Acoris (155 besed)

Acoustics (1,893 besed)

Acoustics (6 besed)

Acquarossa (206 besed)

Acquisitio (170 besed)

Acrae (196 besed)

Acraea (93 besed)

Acraephia (608 besed)

Acragas (744 besed)

Acra Leuce (225 besed)

Acratus (72 besed)

Acrillae (59 besed)

Acrisius (185 besed)

Acro (5 besed)

Acrobats (4 besede)

Acroceraunia (106 besed)

Acron [of Acragas] (131 besed)

Acropolis (374 besed)

Acropolis 606, painter of (149 besed)

Acrostich (733 besed)

Acrotatus (173 besed)

Acta (828 besed)

Acta Alexandrinorum (135 besed)

Actaeon (297 besed)

Actaeus (145 besed)

Acta Martyrum (8 besed)

Acta Maximiliana (86 besed)

Actarius (168 besed)

Acta Sanctorum (492 besed)

Acte (5 besed)

Actia (269 besed)

Actio (1,458 besed)

Actis, ab (116 besed)

Actisanes (47 besed)

Actium (808 besed)

Actor (342 besed)

Actorione (240 besed)

Actorius (44 besed)

Acts of the Apostles (235 besed)

Actuariae (4 besede)

Actus (559 besed)

A cubiculo (5 besed)

Acumenus [of Athens] (72 besed)

Acus (128 besed)

Acusilaus (277 besed)

Acutia (31 besed)

Acutius (77 besed)

Acyphas (89 besed)

Ada (124 besed)

Adad (4 besede)

Adaeratio (372 besed)

Adaeus (272 besed)

Adagium (5 besed)

Adam (322 besed)

Adamantius (110 besed)

Adamas (93 besed)

Adamclisi (187 besed)

Adana (206 besed)

Adane (234 besed)

Adaptation (4,842 besed)

Addicere (248 besed)

Addictus (146 besed)

Addua (65 besed)

Adeia (75 besed)

Adeimantus (325 besed)

Ademptio legati (51 besed)

Ad Fines (43 besed)

Adfinitas (91 besed)

Ad Flexum (116 besed)

Adgandestrius (53 besed)

Adherbal (236 besed)

Adiabene (280 besed)

Adiatunnus (224 besed)

Adikema (68 besed)

Aditio hereditatis (76 besed)

Adiudicatio (122 besed)

Adiutor (228 besed)

Adlectio (268 besed)

Adlocutio (173 besed)

Ad Lunam (52 besed)

Adluvio (240 besed)

Admete (71 besed)

Admetus (297 besed)

Adminius (36 besed)

Admissio (144 besed)

Adnotatio (158 besed)

Adnotationes super Lucanum (6 besed)

Ad Novas (137 besed)

Adolenda (303 besede)

Adolius (77 besed)

Adonai (107 besed)

Adonis (867 besed)

Adoption (952 besed)

Adoptive emperors (398 besed)

Adoratio (145 besed)

Adoulis (88 besed)

Ad Pirum (152 besed)

Adramys (25 besed)

Adramyttium (482 besed)

Adrana (21 besed)

Adranodorus (116 besed)

Adranum (Hadranum) (159 besed)

Adranus (49 besed)

Adrastea (266 besed)

Adrastus (673 besed)

Adrasus (116 besed)

Adriatic Sea (6 besed)

Adrogatio (4 besede)

Adryades (4 besede)

Adsectator (4 besede)

Adsertor (90 besed)

Adsessor (174 besed)

Adsiduus (306 besed)

Adsignatio (374 besed)

Ad Solaria (76 besed)

Adstipulator (151 besed)

Aduatuci (100 besed)

Adulterium (329 besed)

Adultery (581 besed)

Adventure Novel (5 besed)

Adventus (211 besed)

Adversus Iudaeos (242 besed)

Advertizing (4,449 besed)

Advertizing (528 besed)

Advocatus (520 besed)

Adyton (6 besed)

Aea (294 besed)

Aeaceon (4 besede)

Aeaces (136 besed)

Aeacides (161 besed)

Aeacus (309 besed)

Aeaea (31 besed)

Aeane (168 besed)

Aeantides (57 besed)

Aeantis (190 besed)

Aebutius (340 besed)

Aecae (81 besed)

Aec(u)lanum (228 besed)

Aedepsus (158 besed)

Aedes (4 besede)

Aedesius (208 besed)

Aedia Servilia (31 besed)

Aedicula (140 besed)

Aediles (712 besed)

Aedinius Iulianus, M (97 besed)

Aedituus (258 besed)

Aedius (110 besed)

Aedon (137 besed)

Aedoneus (81 besed)

Aeetes (190 besed)

Aeficianus (88 besed)

Aefulae (82 besed)

Aegae (587 besed)

Aegaeon (4 besede)

Aegaleos (139 besed)

Aegeae (301 beseda)

Aegean Koine (4,109 besed)

Aegean Sea (158 besed)

Aegeis (135 besed)

Aegestus (77 besed)

Aegeus (399 besed)

Aegiale (79 besed)

Aegialea (135 besed)

Aegialeus (178 besed)

Aegidae (222 besed)

Aegidius (121 besed)

Aegila (153 besed)

Aegilia (155 besed)

Aegilips (68 besed)

Aegimius (325 besed)

Aegimurus (109 besed)

Aegina (2,199 besed)

Aegina (1,277 besed)

Aeginetan Marbles (6 besed)

Aeginetan Standard (7 besed)

Aeginium (140 besed)

Aegira (364 besed)

Aegis (445 besed)

Aegissus (109 besed)

Aegisthus (149 besed)

Aegium (380 besed)

Aeglanor (37 besed)

Aegle (191 besed)

Aegocerus (4 besede)

Aegosages (167 besed)

Aegospotami (5 besed)

Aegosthena (241 besed)

Aegritudo Perdicae (158 besed)

Aeiphygia (95 besed)

Aeisitoi (100 besed)

Aelia (294 besed)

Aelianus (806 besed)

Aelius (3,107 besed)

Aelius Promotus (91 besed)

Aello (4 besede)

Aemilia (261 besed)

Aemilianus (404 besede)

Aemilius (4,870 besed)

Aemilius Asper (169 besed)

Aemulatio (4 besede)

Aenarete (27 besed)

Aenea (157 besed)

Aeneas (1,657 besed)

Aeneatores (102 besedi)

Aenesidemus [of Cnossus] (418 besed)

Aeneus (31 besed)

Aeniana (119 besed)

Aenianes (603 besede)

Aenona (133 besed)

Aenus (328 besed)

Aeolia (131 besed)

Aeoliae Insulae (294 besed)

Aeolians (2,474 besed)

Aeolic (Lesbian) (595 besed)

Aeolidae (68 besed)

Aeolis (298 besed)

Aeolou nesoi (6 besed)

Aeolus (508 besed)

Aepytus (216 besed)

Aequi (240 besed)

Aequimelium (96 besed)

Aequinoctium (4 besede)

Aequitas (674 besed)

Aequitas (2,059 besed)

Aequum (206 besed)

Aequum Faliscum (58 besed)

Aequum Tuticum (89 besed)

Aerarium (366 besed)

Aerarium militare (577 besed)

Aerarius (382 besed)

Aeria (105 besed)

Aerial archaeological imaging (1,520 besed)

Aerias (64 besed)

Aerope (147 besed)

Aeropus (150 besed)

Aerugo (118 besed)

Aes alienum (5 besed)

Aeschines (1,604 besede)

Aeschrion (125 besed)

Aeschylus (3,563 besed)

Aesculapius (4 besede)

Aesculetum (52 besed)

Aesepus (98 besed)

Aes equestre (210 besed)

Aesernia (185 besed)

Aeserninus (26 besed)

Aes grave (430 besed)

Aesillas (41 besed)

Aesis (78 besed)

Aeso (66 besed)

Aeson (579 besed)

Aesop (2,366 besed)

Aesop Romance (634 besed)

Aesopus, Clodius (163 besed)

Aes rude (319 besed)

Aes signatum (435 besed)

Aesthetics (11 besed)

Aesthetics (1,520 besed)

Aestii (172 besed)

Aestimatio litis (192 besed)

Aetas (523 besed)

Aeternitas (246 besed)

Aethalia (4 besede)

Aethalidae (116 besed)

Aethalides (126 besed)

Aether (240 besed)

Aetheria, Aetheriae peregrinatio (9 besed)

Aethilla (58 besed)

Aethiopia (4 besede)

Aethiopiaca (4 besede)

Aethiopis (492 besed)

Aethlios (4 besede)

Aethon (114 besed)

Aethra (161 besed)

Aetiology (2 besedi)

Aetiology (1,993 besed)

Aetion (170 besed)

Aetius (1,578 besed)

Aetna (665 besed)

Aetolians, Aetolia (2,622 besed)

Aetolus (162 besed)

Aetus (108 besed)

Aexone (346 besed)

Aezani (2,060 besed)

Afer (98 besed)

Afer (6 besed)

Affecter (146 besed)

Affects (392 besed)

Affects, Theory of, Musical (685 besed)

Afilae (47 besed)

Afranius (936 besed)

Africa (2,109 besed)

Africa (3,957 besed)

Africanus (177 besed)

Africus ventus (144 besed)

Afro-Asiatic (140 besed)

Afterlife, concepts of (1,141 besed)

Agaclytus (96 besed)

Agade (4 besede)

Agalma (168 besed)

Agamede (67 besed)

Agamemnon (936 besed)

Agamestor (69 besed)

Agamiou dike (139 besed)

Aganippe (102 besedi)

Agape (299 besed)

Agapenor (90 besed)

Agapetus (269 besed)

Agapius (142 besed)

Agari (66 besed)

Agariste (126 besed)

Agasias (235 besed)

Agasicles (97 besed)

Agatha (101 beseda)

Agathangelus (217 besed)

Agatharchides of Cnidus (340 besed)

Agatharchus (254 besed)

Agathemerus (188 besed)

Agathenor (50 besed)

Agathias (349 besed)

Agathinus (219 besed)

Agathoclea (178 besed)

Agathocles (1,543 besed)

Agathoergoi (79 besed)

Agathon (566 besed)

Agathopolis (123 besed)

Agathos Daimon (329 besed)

Agathyllus (102 besedi)

Agathyrnon (125 besed)

Agathyrsi (161 besed)

Agave (121 besed)

Agbia (99 besed)

Agdistis (338 besed)

Agedincum (47 besed)

Age groups (346 besed)

Ageladas (155 besed)

Agelai (159 besed)

Agelaus (362 besed)

Agenor (333 besed)

Agentes in rebus (298 besed)

Ager Albanus (165 besed)

Ager Caecubus (65 besed)

Ager Caletranus (36 besed)

Ager Campanus (267 besed)

Ager Falernus (55 besed)

Ager Gallicus (653 besed)

Agerius (88 besed)

Ager Martius (6 besed)

Agermus (38 besed)

Ager Pomptinus (558 besed)

Ager publicus (596 besed)

Ager Romanus (297 besed)

Ager Solonius (99 besed)

Ager Teuranus (67 besed)

Ager Vaticanus (102 besedi)

Ages (2,251 besed)

Agesander (34 besed)

Agesandridas (76 besed)

Agesias (150 besed)

Agesidamus (4 besede)

Agesilaus (675 besed)

Agesilochus (61 besed)

Agesipolis (359 besed)

Agetor (60 besed)

Aggar (167 besed)

Agia, Agios (6 besed)

Agiads (245 besed)

Agias (130 besed)

Agiatis (103 besede)

Agilo (161 besed)

Aginis (67 besed)

Agis (919 besed)

Agisymba (108 besed)

Agitator (360 besed)

Aglaea (73 besed)

Aglais (40 besed)

Aglaonice (62 besed)

Aglaophon (141 besed)

Aglaosthenes (45 besed)

Aglaurus (296 besed)

Agnatio (202 besedi)

Agnellus [of Ravenna] (294 besed)

Agnos (204 besede)

Agnostos Theos (610 besed)

Agoge (381 besed)

Agon (1,143 besed)

Agonistic festivals (6 besed)

Agonothetes (400 besed)

Agora (3,034 besed)

Agoracritus (246 besed)

Agoraeus (103 besede)

Agoranomoi (362 besed)

Agoratus (121 besed)

Agra (27 besed)

Agraii (46 besed)

Agrapha (198 besed)

Agraphiou graphe (157 besed)

Agraphoi nomoi (193 besed)

Agrarian laws (2,037 besed)

Agrarian structure (2,540 besed)

Agrarian writers (2,107 besed)

Agraulos (4 besede)

Agreophon (30 besed)

Agrestius (170 besed)

Agrianes (100 besed)

Agricola (107 besed)

Agriculture (7,403 besede)

Agriculture (2,711 besed)

Agrigentum (4 besede)

Agrimensores (4 besede)

Agrinium (95 besed)

Agrionia (263 besed)

Agrippa (1,444 besed)

Agrippina (507 besed)

Agrippinus (79 besed)

Agrius (68 besed)

Agrius (196 besed)

Agriwulf (181 besed)

Agroecius (211 besed)

Agroetas (52 besed)

Agron (193 besed)

Agrostis (149 besed)

Agrotera (4 besede)

Agryle (110 besed)

Aguntum (311 besed)

Agyieus (4 besede)

Agylla (4 besede)

Agyrium (180 besed)

Agyrrhius (137 besed)

Ahab (233 besed)

Ahala (45 besed)

Ahenobarbus (4 besede)

Ahhiyawa (185 besed)

Ahiqar (195 besed)

Ahiram (63 besed)

Ahoros (502 besedi)

Ahriman (170 besed)

Ahron (257 besed)

Ahura Mazdā (303 besede)

Ai (173 besed)

Aiacius (51 besed)

Aianteia (7 besed)

Aidesis (89 besed)

Aidoingus (63 besed)

Aidos (284 besed)

Aigos Potamos (Potamoi) (78 besed)

Aikeias dike (101 beseda)

Ai Khanum (154 besed)

Ailinos (146 besed)

Ainos (493 besed)

Ain Shems (6 besed)

Ainus (199 besed)

Aiora (275 besed)

Aiorai (41 besed)

Aioulf (4 besede)

Air-tam (60 besed)

Aisa (139 besed)

Aischrologia (7 besed)

Aisthesis (8 besed)

Aisymnetes (276 besed)

Aithanarid (113 besed)

Aithousa (107 besed)

Aius Locutius (245 besed)

Aius Sanctus, T (85 besed)

Ajax (763 besed)

Akademeia (4 besede)

Akaina (101 beseda)

Akalan (127 besed)

Akalanthis (4 besede)

Akateion istion (5 besed)

Akatos (4 besede)

Akephalos (322 besed)

Akhenaten (7 besed)

Akītu Festival (198 besed)

Akkad (105 besed)

Akkadian (1,071 besed)

Akme (4 besede)

Akoniti (191 besed)

Akontion (5 besed)

Akrolithon (149 besed)

Akroterion (118 besed)

Akrothoon /Akrothooi (74 besed)

Aks̆ak (69 besed)

Aksum (4 besede)

Ala (332 besed)

Alabanda (368 besed)

Alabarches (73 besed)

Alabastron (106 besed)

Alaisa (258 besed)

Alaisa (4 besede)

Alalah (208 besed)

Alalcomenae (256 besed)

Alalia (4 besede)

Alamanni (848 besed)

Alani (484 besed)

Alaricus (1,033 besed)

Alashia (150 besed)

Alastor (235 besed)

Alaternus (103 besede)

Alausa (79 besed)

Alazones (85 besed)

Alazonius (43 besed)

Alba (194 besed)

Alba Docilia (112 besed)

Alba Fucens (199 besed)

Alba Longa (155 besed)

Albani (148 besed)

Albania (2,793 besed)

Albania (175 besed)

Albanian (193 besed)

Albanius (31 besed)

Alba Pompeia (100 besed)

Albinia (39 besed)

Albinius (163 besed)

Albinovanus (212 besed)

Albinus (861 besed)

Albion (4 besede)

Albis (145 besed)

Albius (119 besed)

Albruna (127 besed)

Albucilla (54 besed)

Albucius (365 besed)

Albula (129 besed)

Album (308 besed)

Album Ingaunum (149 besed)

Album Intimilium (137 besed)

Alburnus maior (227 besed)

Alcaeus (1,661 besed)

Alcamenes (438 besed)

Alcander (77 besed)

Alcanor (82 besed)

Alcathoe, Alcithoe (173 besed)

Alcathous (209 besed)

Alcenor (68 besed)

Alcestis (207 besed)

Alcestis Barcinonensis (125 besed)

Alcetas (228 besed)

Alchemy (1,253 besed)

Alchemy (6 besed)

Alcibiades (1,387 besed)

Alcidamas (454 besed)

Alcidas (297 besed)

Alcides (48 besed)

Alcimede (122 besed)

Alcimedon (141 besed)

Alcimenes (280 besed)

Alcimus (496 besed)

Alcinous (395 besed)

Alciphron (225 besed)

Alcippe (81 besed)

Alcmaeon (821 besed)

Alcmaeonid curse (79 besed)

Alcmaeonids (699 besed)

Alcmaeonis (404 besede)

Alcman (1,469 besed)

Alcmene (274 besed)

Alcohol, consumption of (1,278 besed)

Alcon (290 besed)

Alcyone (196 besed)

Alcyoneus (262 besed)

Alcyonides (282 besed)

Alder (170 besed)

Alea (231 besed)

Alecto (4 besede)

Alector (157 besed)

Alectryon (78 besed)

Aleion Pedion (84 besed)

Alemannic Minuscule (5 besed)

Aleppo (218 besed)

Aleria, Alalia (424 besed)

Alesia (5 besed)

Alesia (145 besed)

Aletes (237 besed)

Aletheia (173 besed)

Aletis (6 besed)

Aletium (122 besed)

Aletrium (64 besed)

Aleuadae (213 besed)

Aleus (190 besed)

Alexamenus (83 besed)

Alexander (7,586 besed)

Alexander historians (302 besedi)

Alexander Mosaic (1,219 besed)

Alexander Romance (2,227 besed)

Alexander Sarcophagus (174 besed)

Alexander’s Wall (97 besed)

Alexandra Salome (129 besed)

Alexandria (4,042 besed)

Alexandria (1,725 besed)

Alexandrian Library (5 besed)

Alexandrian Philology (11 besed)

Alexandrian School (238 besed)

Alexandrinianism (5 besed)

Alexandrinian Relief (5 besed)

Alexandrinian Uncials (5 besed)

Alexandrinism (1,818 besed)

Alexanor (98 besed)

Alexas (55 besed)

Alexinus (186 besed)

Alexion (162 besed)

Alexipharmaka (207 besed)

Alexis (451 besed)

Alexius (223 besed)

Alfen(i)us (329 besed)

Alfius (360 besed)

Algae (22 besed)

Algidus (136 besed)

Ali (72 besed)

A libellis (6 besed)

Alienatio (285 besed)

Aliens, the position of (1,324 besed)

Aligern (92 besed)

Alimenta (593 besed)

Alinda (318 besed)

A, linguistics (160 besed)

Alişar (86 besed)

Aliso (142 besed)

Alites (4 besede)

Al(l)ecto (81 besed)

Allectus (161 besed)

Allegoresis (2,533 besed)

Allegorical poetry (472 besed)

Allegorism (4,035 besed)

Allegory (928 besed)

Allegory (1,080 besed)

Allelengyon (109 besed)

Allia (132 besed)

Allienus (78 besed)

Allifae (138 besed)

Alliteration (127 besed)

Allium (4 besede)

Allius (171 besed)

Allobroges (303 besede)

Allogenes (48 besed)

Alma (30 besed)

Almandine (5 besed)

Almo (86 besed)

Almond tree (5 besed)

Almopia (62 besed)

Alms (1,089 besed)

Alnus (4 besede)

Aloads (293 besed)

Aloe (83 besed)

Alon (4 besede)

Alope (122 besed)

Alopece (160 besed)

Alopecia (74 besed)

Alorus (85 besed)

Alpenus (81 besed)

Alpes (825 besed)

Alpes Cottiae (129 besed)

Alpes Graiae (80 besed)

Alpes Maritimae (129 besed)

Alphabet (5,280 besed)

Alpheius (550 besed)

Alphesiboea (24 besed)

Alsium (200 besed)

Altamura Painter (203 besede)

Altar (1,994 besed)

Alta Ripa (100 besed)

Altar Tomb (5 besed)

Altava (189 besed)

Altercatio (167 besed)

Althaea (294 besed)

Althaemenes (96 besed)

Althia (69 besed)

Althiburus (209 besed)

Altinum (156 besed)

Aluaka (80 besed)

Alum (162 besed)

Alveus (128 besed)

Alxenor (47 besed)

Alyattes (117 besed)

Alypius (331 besed)

Alypus (95 besed)

Alyzeia (151 besed)

Amadocus (162 besed)

Amafinius (66 besed)

Amalaberga (96 besed)

Amalafrida (77 besed)

Amalaricus (156 besed)

Amalasuntha (392 besed)

Amali (250 besed)

Amalthea (336 besed)

Amaltheum (45 besed)

Amanus (181 besed)

Amarantus (96 besed)

Amardi (94 besed)

Amardus (78 besed)

Amarna (200 besed)

Amarna Letters (192 besed)

Amarynceus (80 besed)

Amarynthus (128 besed)

Amarysia (4 besede)

Amasea (266 besed)

Amasenus (84 besed)

Amasis (240 besed)

Amasis Painter (340 besed)

Amastris (517 besed)

Amata (191 besed)

Amaxa (4 besede)

Amazons (744 besed)

Ambacti (4 besede)

Ambarra (158 besed)

Ambarri (62 besed)

Ambarvalia (254 besed)

Amber (687 besed)

Ambiani (108 besed)

Ambigatus (83 besed)

Ambiorix (196 besed)

Ambitus (428 besed)

Ambivareti (32 besed)

Ambivius Turpio (143 besed)

Amblosis (72 besed)

Ambracia (566 besed)

Ambrones (145 besed)

Ambrosia (247 besed)

Ambrosiaster (186 besed)

Ambrosius (923 besed)

Ambubaiae (46 besed)

Amburvalia (4 besede)

Ameinias (69 besed)

Ameipsias (106 besed)

Amelius Gentilianus (697 besed)

Amenanus (100 besed)

Amenhotep (4 besede)

Amenophis (491 besed)

Amenothes (28 besed)

Amentia (46 besed)

Ameria (309 besed)

Amerias (109 besed)

Ameriola (58 besed)

Ameselon (116 besed)

Amestratus (103 besede)

Amethyst (5 besed)

Amiantos (4 besede)

Amicitia (392 besed)

Amida (141 besed)

Aminias (59 besed)

Amisia (153 besed)

Amisus (348 besed)

Amiternum (166 besed)

Amma (97 besed)

Ammaedara (263 besed)

Amman (5 besed)

Am(m)athous (672 besed)

Ammianus (116 besed)

Ammianus Marcellinus (1,074 besed)

Ammon (238 besed)

Ammoneion (167 besed)

Ammoniacum (89 besed)

Ammonides (101 beseda)

Ammonite (76 besed)

Ammonius (1,354 besed)

Amnestia (252 besed)

Amnias (84 besed)

Amnisus (174 besed)

Amoibaion (495 besed)

Amomum (145 besed)

Amoraim (84 besed)

Amorges (150 besed)

Amorgos (349 besed)

Amorian dynasty (247 besed)

Amorion, martyrs of (101 beseda)

Amorite (208 besed)

Ampe (100 besed)

Ampelius, L (183 besed)

Ampelus (250 besed)

Ampelusia (89 besed)

Amphanae (130 besed)

Amphiaraou exelasis (162 besed)

Amphiaraus (262 besed)

Amphiaraus Crater (147 besed)

Amphiareion (8 besed)

Amphicaea, Amphiclea (153 besed)

Amphicrates (107 besed)

Amphictyon (149 besed)

Amphictyony (4 besede)

Amphidamas (250 besed)

Amphidamus (71 besed)

Amphiktyonia (597 besed)

Amphilochi, Amphilochia (306 besed)

Amphilochius of Iconium (125 besed)

Amphilochus (299 besed)

Amphimachus (162 besed)

Amphinomus (227 besed)

Amphion (378 besed)

Amphipolis (391 besed)

Amphiprostylos (107 besed)

Amphis (171 besed)

Amphissa (444 besed)

Amphissus (92 besed)

Amphithalamus (4 besede)

Amphithaleis paides (368 besed)

Amphithea (95 besed)

Amphitheatre (1,954 besed)

Amphitheatrum Flavium (5 besed)

Amphitrite (250 besed)

Amphitrope (123 besed)

Amphitryon (277 besed)

Amphius (81 besed)

Amphora (308 besed)

Amphora stamps (883 besed)

Ampius (244 besed)

Ampliatio (130 besed)

Amplificatio (301 beseda)

Ampsanctus (139 besed)

Ampsivarii (176 besed)

Ampyx, Ampycus (59 besed)

Amsterdam, Allard Pierson Museum (1,186 besed)

Amulet (478 besed)

Amulius (85 besed)

Amun (219 besed)

Amurru (300 besed)

Amyclae (415 besed)

Amycus (178 besed)

Amygdale (322 besed)

Amymon (39 besed)

Amymone (142 besed)

Amynander (149 besed)

Amyntas (921 besed)

Amyntor (217 besed)

Amynus (84 besed)

Amyris (53 besed)

Amyrtaeus (173 besed)

Amythaon (109 besed)

Amyzon (290 besed)

Anabole (290 besed)

Anacaea (75 besed)

Anaces (253 besed)

Anacharsis (193 besed)

Anacreon (1,328 besed)

Anacreontea (634 besed)

Anacreontic poetry, Anacreontica (1,347 besed)

Anactorium (206 besed)

Anadikia (132 besed)

Anadiplosis, Geminatio (5 besed)

Anadoumenos (5 besed)

Anaea (98 besed)

Anaetis (258 besed)

Anagnia (190 besed)

Anagnorisis (546 besed)

Anagnosterion (4 besede)

Anagnostes (93 besed)

Anagnostikoi (242 besed)

Anagyris (110 besed)

Anagyrous (257 besed)

Anahita (121 besed)

Anaideia (105 besed)

Anakalypteria (4 besede)

Anakrisis (134 besed)

Analemma (176 besed)

Analogeion (4 besede)

Analogy (895 besed)

Analogy, magic of (6 besed)

Anamnesis (196 besed)

Ananias (49 besed)

Ananius (83 besed)

Ananke (405 besed)

Anaphe (234 besed)

Anapher (4 besede)

Anaphlystus (275 besed)

Anapis (4 besede)

Anapus (107 besed)

Anas (60 besed)

Anastasia (140 besed)

Anastasioupolis (69 besed)

Anastasius (1,079 besed)

Anastasius style (234 besed)

Anastatica (99 besed)

Anat (213 besed)

Anathema (242 besed)

Anathyrosis (113 besed)

Anatokismos (65 besed)

Anatolia (5 besed)

Anatolian languages (472 besed)

Anatolius (262 besed)

Anatomy (1,960 besed)

Anauni (146 besed)

Anax (4 besede)

Anaxagoras (670 besed)

Anaxagoreans (191 besed)

Anaxander (132 besed)

Anaxandridas (126 besed)

Anaxandrides (395 besed)

Anaxarchus (169 besed)

Anaxibius (75 besed)

Anaxidamus (122 besed)

Anaxilas (206 besed)

Anaxilaus (309 besed)

Anaximander (563 besed)

Anaximenes (648 besed)

Anaxion (43 besed)

Anaxippus (101 beseda)

Anaxyrides (128 besed)

Anazarbus (597 besed)

Ancaeus (198 besed)

Ancestor portraits (5 besed)

Ancestors (85 besed)

Ancharia (27 besed)

Ancharius (125 besed)

Anchiale (384 besed)

Anchimolus (73 besed)

Anchipylus (61 besed)

Anchises (583 besed)

Anchisteia (156 besed)

Anchor (268 besed)

Anchousa (167 besed)

Anchovy, Sardine (242 besed)

Anchwennefer (143 besed)

Ancient Authors and Titles of Works (3,467 besed)

Ancient European (372 besed)

Ancient history, Greece, Rome, Late Antiquity (10 besed)

Ancient languages, teaching of (6,842 besed)

Ancient Near Eastern philology and history (5,513 besed)

Ancient Persian Cuneiform (156 besed)

Ancient Southern Arabian (255 besed)

Ancile (335 besed)

Ancona (260 besed)

Ancora (7 besed)

Ancyle (93 besed)

Ancyra (470 besed)

Andalucia (7 besed)

Al-Andalus (5 besed)

Andania (502 besedi)

Andautonia (114 besed)

Andecavi (89 besed)

Andecombogius (112 besed)

Andematu(n)num (153 besed)

Andes (86 besed)

Andetrium (144 besed)

Andocides (738 besed)

Andocides Painter (425 besed)

Andrachle (169 besed)

Andraemon (105 besed)

Andragathius (68 besed)

Andrapodistes (132 besed)

Andraste (120 besed)

Andreas (442 besed)

Andreus (49 besed)

Andriaca (63 besed)

Andrias (4 besede)

Andriscus (174 besed)

Androcles (281 besed)

Androclidas (156 besed)

Androclus (128 besed)

Androgeos (173 besed)

Androlepsia (89 besed)

Andromache (220 besed)

Andromachus (676 besed)

Andromeda (183 besed)

Andron (315 besed)

Andronicus (836 besed)

Andronitis (5 besed)

Androphagi (148 besed)

Andros (344 besed)

Androsthenes (244 besed)

Androtion (230 besed)

Anecdote (403 besede)

Anecdoton Holderi (165 besed)

Anecdoton Parisinum (6 besed)

Anecdoton Romanum (6 besed)

Anemher (122 besed)

Anemoi (4 besede)

Anemone (127 besed)

Anemurium (328 besed)

Aneristus (100 besed)

Aneroestes (48 besed)

Angaria (217 besed)

Angeae (93 besed)

Angele (86 besed)

Angelion (77 besed)

Angels (289 besed)

Angerona (176 besed)

Angiportum (61 besed)

Angitia (80 besed)

Angle triglyph problem (861 besed)

Anglii (115 besed)

Anglo-Saxon Script (379 besed)

Angrivarii (108 besed)

Angusticlavius (144 besed)

Anicetus (172 besed)

Anicius (1,157 besed)

Animal epic (1,809 besed)

Animals (17 besed)

Animal studies (6 besed)

Anio (230 besed)

Anise (107 besed)

Anius (135 besed)

Anna (87 besed)

Annaeus (333 besed)

Annales (4 besede)

Annales maximi (268 besed)

Annalists (528 besed)

Anna Perenna (227 besed)

Anneius (24 besed)

Annia (257 besed)

Annianus (111 besed)

Anniceris (235 besed)

Annius (2,226 besed)

Annius Fetialis (30 besed)

Annona (5 besed)

Anomaly (184 besed)

Anonymi Bellermann (170 besed)

Anonymity (4 besede)

Anonymus de herbis (74 besed)

Anonymus de rebus bellicis (409 besed)

Anonymus Iamblichi (167 besed)

Anonymus in Theaetetum (178 besed)

Anonymus Londiniensis (480 besed)

Anonymus Parisinus (350 besed)

Anonymus Seguerianus (127 besed)

Anonymus Valesianus (6 besed)

Anquisitio (149 besed)

Anser (104 besede)

Anshan (103 besede)

Antae (306 besed)

Antaeus (252 besed)

Antagoras (165 besed)

Antalcidas (491 besed)

Antander (287 besed)

Antas (88 besed)

Ante (172 besed)

Antea (97 besed)

Anteambulones (4 besede)

Anteius (249 besed)

Ante-Justinianic Law (496 besed)

Antelope (4 besede)

Antemnae (154 besed)

Antenna (4 besede)

Antenor (470 besed)

Anteros (142 besed)

Antesignani (4 besede)

Antestatio (93 besed)

Anthas (4 besede)

Anthea (78 besed)

Antheas (84 besed)

Anthedon (184 besed)

Anthemion (5 besed)

Anthemis (99 besed)

Anthemius (604 besede)

Anthemous (112 besed)

Anthes, Anthas (203 besede)

Anthesphoria (4 besede)

Anthesteria (522 besed)

Antheus (91 besed)

Anthimus (238 besed)

Antho (63 besed)

Anthologia Graeca (7 besed)

Anthologia Latina (7 besed)

Anthology (2,215 besed)

Anthropogeography (147 besed)

Anthropogony (545 besed)

Anthropology (1,611 besed)

Anthropomorphism (689 besed)

Anthus (53 besed)

Anthyllis (93 besed)

Anthypatos (61 besed)

Anti (115 besed)

Antiades (21 besed)

Antialcidas (55 besed)

Antiatticist (195 besed)

Anticlea (70 besed)

Anticlides (52 besed)

Anticlus (63 besed)

Anticyra (374 besed)

Antidorus (140 besed)

Antidosis (152 besed)

Antidotarium (264 besed)

Antidotus (89 besed)

Antigenes (291 besed)

Antigenidas (56 besed)

Antignotus (67 besed)

Antigone (839 besed)

Antigonea (401 beseda)

Antigonis (160 besed)

Antigonus (1,768 besed)

Antigraphe, ‑eus (319 besed)

Antilibanos (67 besed)

Antilochus (120 besed)

Antimachus (718 besed)

Antimenes Painter (264 besed)

Antimony (197 besed)

Antinoeis (58 besed)

Antinoupolis (103 besede)

Antinous (326 besed)

Antinum (45 besed)

Antioch (1,581 besed)

Antiochene School (216 besed)

Antiochis (559 besed)

Antiochus (4,438 besed)

Antiope (495 besed)

Antipater (2,083 besed)

Antiphanes (765 besed)

Antiphates (97 besed)

Antiphellus (182 besed)

Antiphemus (134 besed)

Antiphilus (465 besed)

Antiphon (1,591 besed)

Antiphon Painter (195 besed)

Antiphus (102 besedi)

Antipodes (66 besed)

Antipolis (112 besed)

Antiqua (5 besed)

Antiquarianism (6,902 besedi)

Antiquarians (537 besed)

Antiquities, collections of (3,865 besed)

Antiquities, collections of (12 besed)

Antiquity (1,866 besed)

Antiquity, romance set in (10 besed)

Antiquo (202 besedi)

Anti-Semitism (937 besed)

Anti-Semitism (5 besed)

Antisigma (5 besed)

Antissa (108 besed)

Antistes (106 besed)

Antisthenes (937 besed)

Antistia (126 besed)

Antistius (1,814 besed)

Antistrophe (6 besed)

Antithesis (99 besed)

Antitimesis (102 besedi)

Antium (258 besed)

Antius (238 besed)

Antomosia (95 besed)

Antonia (772 besed)

Antonine (191 besed)

Antoninianus (448 besed)

Antoninus (1,285 besed)

Antonius (5,913 besed)

Antonomasia (4 besede)

Antron (169 besed)

Ants (453 besed)

Antunnacum (175 besed)

Antyllus (426 besed)

Antyx (109 besed)

Anubion (59 besed)

Anubis (202 besedi)

Anullinus (25 besed)

Anulus (4 besede)

Anxur (4 besede)

Anysis (65 besed)

Anyte (319 besed)

Anytus (172 besed)

Aoidoi (516 besed)

Aonia (91 besed)

Aorist (108 besed)

Aornus (146 besed)

Aorsi (121 besed)

Aous (127 besed)

Apadnas (125 besed)

Apagoge (135 besed)

Apama (231 besed)

Apamea (592 besed)

Aparctias (100 besed)

Apasiaci (63 besed)

Apatheia (4 besede)

Apatouria (439 besed)

Apatouron (85 besed)

Apeiron (4 besede)

Apeliotes (145 besed)

Apella, Apellai (407 besed)

Apellas (117 besed)

Apelles (821 besed)

Apellicon (140 besed)

Apene (4 besede)

Apeniautismos (86 besed)

Aper (152 besed)

Aperanti (54 besed)

Aperlae (213 besed)

Apex (4 besede)

Aphaea (4 besede)

Aphaeresis (4 besede)

Aphareus (338 besed)

Apheliotes (166 besed)

Aphidas (148 besed)

Aphidna (274 besed)

Aphidnus (82 besed)

Aphlaston (4 besede)

Aphobetus (108 besed)

Aphobus (113 besed)

Aphorism (512 besed)

Aphorism (1,054 besed)

Aphrahat (309 besed)

Aphraktoi nees (6 besed)

Aphrodisia (64 besed)

Aphrodisias (1,126 besed)

Aphrodisius (93 besed)

Aphrodite (2,716 besed)

Aphthonius (218 besed)

Aphytis (136 besed)

Apicata (72 besed)

Apicius (5 besed)

Apiculture (1,001 beseda)

Apidanus (195 besed)

Apiolae (64 besed)

Apion (663 besed)

Apis (229 besed)

Apisa Maius (69 besed)

Apisa Minus (51 besed)

Apium (4 besede)

Apobates (258 besed)

Apocalypses (490 besed)

Apocolocyntosis (6 besed)

Apocryphal literature (884 besed)

Apodektai (87 besed)

Apodyterion (6 besed)

Apogei (86 besed)

Apographe (109 besed)

Apoikia (992 besed)

Apokeryxis (144 besed)

Apo koinou (142 besed)

Apokope (4 besede)

Apolinarius (94 besed)

Apollinare (46 besed)

Apollinaris Sidonius (6 besed)

Apollinarius (377 besed)

Apollo (3,447 besed)

Apollodorus (3,070 besed)

Apollodotus (78 besed)

Apollonia (1,493 besed)

Apollonian/Dionysian (816 besed)

Apollonides (326 besed)

Apollonieis (51 besed)

Apollonis (239 besed)

Apollonius (7,446 besed)

Apollonius rex Tyri (162 besed)

Apollophanes (252 besed)

Apologists (183 besed)

Apologos (5 besed)

Aponius (133 besed)

Apophora (180 besed)

Apophoreta (4 besede)

Apophrades hemerai (5 besed)

Apophtegm (5 besed)

Apophthegma (466 besed)

Apophthegmata patrum (215 besed)

Apopompe (230 besed)

Aporia (423 besed)

Aposiopesis (55 besed)

Apostles, Letters of the (262 besed)

Apostoleis (83 besed)

Apostolical Constitutions (218 besed)

Apostolic Fathers (178 besed)

Apostrophe (10 besed)

Apotheosis (1,362 besed)

Apotheosis (11 besed)

Apotimema (178 besed)

Apotropaic gestures (5 besed)

Apotropaic gods (402 besedi)

Apotropaic texts (342 besed)

Apotropaios, epiclesis (5 besed)

Apoxyomenos (5 besed)

Apparitores (224 besed)

Appellatio (604 besede)

Appendix Platonica (213 besed)

Appendix Vergiliana (458 besed)

Appenninus (230 besed)

Appia aqua (6 besed)

Appianus (970 besed)

Appius (457 besed)

Applause (607 besed)

Apple (261 besed)

Appliqués, pottery (158 besed)

Apponius (351 besed)

Appuleia (58 besed)

Appuleius (3,219 besed)

Apricot (194 besed)

Apries (100 besed)

Aprissius (94 besed)

Apronia (64 besed)

Apronius (432 besed)

Aprus (68 besed)

Apsarus (173 besed)

Apse (560 besed)

Apsilae (66 besed)

Apsines (151 besed)

Apsinthii (81 besed)

Apsȗ (187 besed)

Apsyrtides (70 besed)

Apsyrtus (504 besede)

Apta Iulia (96 besed)

Aptara, Aptera (165 besed)

Apthonius (4 besede)

Apuani (134 besed)

Apuleius (5 besed)

Apulian vases (511 besed)

Apuli, Apulia (385 besed)

Apulum (181 besed)

Apustius (122 besed)

Apyra (4 besede)

Aqaba (201 beseda)

Aqiba (149 besed)

Aquae (2,365 besed)

Aquaeductus (5 besed)

Aquaelicium (184 besed)

Aqua et igni interdictio (308 besed)

Aqua Ferentina (88 besed)

Aqua Marcia (334 besed)

Aquarius (4 besede)

Aquila (439 besed)

Aquileia (498 besed)

Aquillius (1,358 besed)

Aquilonia (228 besed)

Aquincum (196 besed)

Aquinum (178 besed)

Aquinus (107 besed)

Aquitani (222 besed)

Aquitania (211 besed)

Arabarches (420 besed)

Arabia (955 besed)

Arabia [II] (1,316 besed)

Arabic (361 besed)

Arabic-Islamic Cultural Sphere, The (10,866 besed)

Arabic medicine (1,884 besed)

Arabic Studies (1,934 besed)

Arabissus (68 besed)

Arabius Scholasticus (98 besed)

Arabs (381 besed)

Arachnaeum (80 besed)

Arachne (127 besed)

Arachnids (897 besed)

Arachosia (177 besed)

Arachthus (72 besed)

Aracus (195 besed)

Arad (109 besed)

Aradi (85 besed)

Aradius Rufinus (196 besed)

Aradus (336 besed)

Arae (260 besed)

Aragus (48 besed)

Aral Sea (79 besed)

Aramaeans (192 besed)

Aramaic (340 besed)

Ara of Domitius (7 besed)

Ara Pacis Augustae (957 besed)

Araphen (107 besed)

Arar (88 besed)

Ararus (103 besede)

Araspes (83 besed)

A rationibus (6 besed)

Arator (250 besed)

Aratus (2,847 besed)

Arausio (185 besed)

Aravisci, Eravisci (111 besed)

Araxes (156 besed)

Arba (53 besed)

Arbaces (171 besed)

Arbela (272 besed)

Arbela Chronicle (144 besed)

Arbiter (343 besed)

Arbitration (410 besed)

Arbogastes (177 besed)

Arborius (309 besed)

Arbucale (106 besed)

Arbutus (5 besed)

Arbutus (5 besed)

Arbyle (4 besede)

Arca (216 besed)

Arca (47 besed)

Arcadian (537 besed)

Arcadianism (1,651 besed)

Arcadians, Arcadia (879 besed)

Arcadius (544 besed)

Arcarius (177 besed)

Arcas (169 besed)

Arcathias (110 besed)

Arcesilas Painter (124 besed)

Arcesilaus (1,194 besed)

Archaeological Institute of America (1,342 besed)

Archaeological Methods and Theories (7,141 besed)

Archaeological park (1,785 besed)

Archaeological Structural Research (ASR) (1,336 besed)

Archaeopolis (103 besede)

Archagathus (345 besed)

Archai (511 besed)

Archaicism (6 besed)

Archaic period (8 besed)

Archairesia (76 besed)

Archaism [II] (694 besed)

Archaism [Latin literature] (549 besed)

Archaistic sculpture (5 besed)

Archaizing Script (379 besed)

Archander and Architeles (108 besed)

Arche (4 besede)

Archebius (24 besed)

Archebulus (112 besed)

Archedamus (119 besed)

Archedemus (200 besed)

Archedicus (85 besed)

Archegetes (183 besed)

Archelais (102 besedi)

Archelaus (1,291 besed)

Archenomus (39 besed)

Archermus (139 besed)

Archery (4 besede)

Archestratus (351 besed)

Archias (769 besed)

Archiatros (357 besed)

Archicles (71 besed)

Archidamus (680 besed)

Archiereus (279 besed)

Archigenes (340 besed)

Archilochus (1,656 besed)

Archimedes (2,119 besed)

Archimelus (117 besed)

Archimimus (119 besed)

Archinus (89 besed)

Archippus (192 besed)

Archisynagogos (93 besed)

Architect (1,476 besed)

Architectural copy/citation (2,703 besede)

Architectural inscriptions (248 besed)

Architectural sculpture (2,087 besed)

Architectural theory (1,535 besed)

Architectural theory/Vitruvianism (2,793 besed)

Architecture (5,740 besed)

Architeles, Architelos (5 besed)

Architrave (4 besede)

Archive (1,610 besed)

Archon (211 besed)

Archonides (99 besed)

Archontes (1,619 besed)

Archytas (1,232 besed)

Arcisius (63 besed)

Arco di Portogallo (136 besed)

Arconnesus (91 besed)

Arctinus (111 besed)

Arcturus (4 besede)

Arcus (2,386 besed)

Ardabur (456 besed)

Ardashir (471 besed)

Ardea (272 besed)

Arderikka (117 besed)

Ardiaei (205 besed)

Arduenna (55 besed)

Ardys (204 besede)

Areia (228 besed)

Areion (124 besed)

Areios Pagos (5 besed)

Areithous (186 besed)

Arelate (390 besed)

Aremorica (43 besed)

Arena (6 besed)

Arenacium (79 besed)

Areobindus (290 besed)

Areopagus (700 besed)

Ares (1,791 besed)

Arestor (98 besed)

Aretaeus (401 beseda)

Aretalogies (692 besed)

Aretalogoi (68 besed)

Aretas (562 besed)

Arete (203 besede)

Arethas (234 besed)

Arethusa (416 besed)

Areus (225 besed)

Arevaci (62 besed)

Argaeus (103 besede)

Argas (156 besed)

Argaseis (96 besed)

Argea (153 besed)

Argeadas (50 besed)

Argeads (188 besed)

Argei (424 besed)

Argeius (142 besed)

Argemone (116 besed)

Argentarius (534 besed)

Argenteus (198 besed)

Argentorate (155 besed)

Arges (39 besed)

Argestes (123 besed)

Argias graphe (71 besed)

Argidava (87 besed)

Argiletum (65 besed)

Argilus (81 besed)

Arginusae (121 besed)

Argiope (123 besed)

Argissa (156 besed)

Argives (4 besede)

Argo (176 besed)

Argoi lithoi (5 besed)

Argolid (641 besed)

Argonauts (1,398 besed)

Argoos Limen (30 besed)

Argos (1,811 besed)

Argumentatio (700 besed)

Argumentation theory (5,587 besed)

Argumentum (146 besed)

Argynnus (45 besed)

Argyraspides (106 besed)

Argyrologoi nees (92 besed)

Argyruntum (170 besed)

Ariadne (759 besed)

Ariaeus (114 besed)

Ariamazes (79 besed)

Arianism (623 besed)

Ariapeithes (85 besed)

Ariaramnes (104 besede)

Ariarathes (814 besed)

Ariarathia (51 besed)

Ariaspae (73 besed)

Aricia (144 besed)

Aries (23 besed)

Arikamedu (134 besed)

Arimaspi (126 besed)

Ariminum (249 besed)

Ariminus (20 besed)

Arimnestus (60 besed)

Arintheus (138 besed)

Ariobarzanes (559 besed)

Arion (549 besed)

Ariovistus (676 besed)

Ariphron (112 besed)

Aristaenetus (235 besed)

Aristaenus (106 besed)

Aristaeus (716 besed)

Aristagoras (341 besed)

Aristander (169 besed)

Aristarchus (2,018 besed)

Aristeas (297 besed)

Aristeia (182 besed)

Aristias (150 besed)

Aristides (3,776 besed)

Aristion (181 besed)

Aristippus (645 besed)

Aristius (95 besed)

Aristobulus (1,172 besed)

Aristocles (543 besed)

Aristoclides (32 besed)

Aristocracy (1,692 besed)

Aristocracy (7 besed)

Aristocrates (485 besed)

Aristocreon (117 besed)

Aristocritus (47 besed)

Aristodemus (1,166 besed)

Aristodicus (81 besed)

Aristogiton (407 besed)

Aristokratia (364 besed)

Aristolaus (35 besed)

Aristolocheia (141 besed)

Aristomache (62 besed)

Aristomachus (424 besed)

Aristomenes (638 besed)

Ariston (821 besed)

Aristonicus (1,329 besed)

Aristonous (221 besed)

Aristonymus (32 besed)

Aristophanes (5,353 besed)

Aristophon (303 besede)

Aristoteles (5,596 besed)

Aristotelianism (6,443 besed)

Aristotelianism (2,349 besed)

Aristotimus (92 besed)

Aristotle, commentators on (487 besed)

Aristoxenus (833 besed)

Aristus (28 besed)

Arithmetic (4 besede)

Arithmetic (5 besed)

Arithmos (61 besed)

Arius (933 besed)

Arktos (4 besede)

Armament (2,356 besed)

Armamentaria (178 besed)

Armarium (212 besed)

Armatura (4 besede)

Armavira (85 besed)

Armenia (707 besed)

Armenia (2,231 besed)

Armenian (472 besed)

Armenians, Armenian literature (347 besed)

Armenium (180 besed)

Armies (3,413 besed)

Armillae (5 besed)

Armilus (179 besed)

Arminius (929 besed)

Armour (709 besed)

Arne (215 besed)

Arnobius (634 besed)

Arnus (137 besed)

Aroania ore (41 besed)

Aropus (30 besed)

Aroura (130 besed)

Arpi (233 besed)

Arpinum (162 besed)

Arrabaeus (144 besed)

Arrabona (98 besed)

Arras Culture (79 besed)

Arrechi (76 besed)

Arrecina (26 besed)

Arrecinus (171 besed)

[?Arr]enus Sabinus (60 besed)

Arretium (267 besed)

Arrha, Arrhabon (468 besed)

Arrhephoroi (448 besed)

Arrhidaeus (510 besed)

Arria (167 besed)

Arrianus (958 besed)

Arrius (618 besed)

Arrow (6 besed)

Arruns (129 besed)

Arruntia (60 besed)

Arruntius (838 besed)

Arsaces (366 besed)

Arsacids (4 besede)

Arsamea (265 besed)

Arsames (339 besed)

Arsamosata (87 besed)

Arsenicum (123 besed)

Arsenius (207 besed)

Arsinoe (1,871 besed)

Arslantaş (158 besed)

Ars memorativa (5 besed)

Art (1,936 besed)

Artabannes (220 besed)

Artabanus (1,162 besed)

Artabasdus (58 besed)

Artabazanes (69 besed)

Artabazes (5 besed)

Artabazus (267 besed)

Artabe (102 besedi)

Artaei (121 besed)

Artapanus (130 besed)

Artaphernes (181 besed)

Artarius (69 besed)

Artavasdes (727 besed)

Artaxata (91 besed)

Artaxerxes (721 besed)

Artaxias (424 besed)

Artaynte (90 besed)

Art criticism (7 besed)

Artembares (83 besed)

Artemidorus (1,271 besed)

Artemis (3,216 besed)

Artemisia (350 besed)

Artemisium (188 besed)

Artemis of Ephesus (9 besed)

Artemius (134 besed)

Artemon (593 besed)

Artes liberales (2,330 besed)

Artes liberales (1,177 besed)

Arthmius (177 besed)

Arthur (239 besed)

Arthur Legend (5 besed)

Artichoke (195 besed)

Art, interest in (1,803 besede)

Artists (2,855 besed)

Artists, Legends concerning (2,549 besed)

Artist’s signature (6 besed)

Artorius (136 besed)

Art theft, Art collections (9 besed)

Art, theft of, Art collections (10 besed)

Art, theory of (1,897 besed)

Art, trade in (8 besed)

Art works, acquisition of/Art theft (2,660 besed)

Artystone (81 besed)

Arulenus (141 besed)

Arum (226 besed)

Arusianus Messius (108 besed)

Arvad, Arwad (6 besed)

Arvales fratres (1,057 besed)

Arverni (167 besed)

Arvina (23 besed)

Arx Gerontis (130 besed)

Aryandes (66 besed)

Aryans (327 besed)

Aryballos (80 besed)

Arybbas (162 besed)

Arycanda (130 besed)

Arzawa (155 besed)

Arzus (61 besed)

As (1,075 besed)

Asander (328 besed)

Asarhaddon (264 besed)

Asbestos (136 besed)

Ascalabus (73 besed)

Ascalaphus (167 besed)

Ascalon (288 besed)

Ascanius (4 besede)

Ascesis/Ascetism (381 besed)

Ascia (142 besed)

Asciburgium (146 besed)

Asclepiades (2,568 besed)

Asclepiodorus (156 besed)

Asclepiodotus (391 besed)

Asclepius (2,733 besed)

Asconius Pedianus (228 besed)

Ascra (127 besed)

Asculum (167 besed)

As de pique (8 besed)

Asea (119 besed)

Asebeia (112 besed)

Asellio (20 besed)

Asellius (136 besed)

Asellus (39 besed)

Ash(tree) (251 besed)

Asia (611 besed)

Asia Minor (16,327 besed)

Asianism (395 besed)

Asiarchy (266 besed)

Asiaticus (148 besed)

Asina (13 besed)

Asine (385 besed)

Asinius (1,625 besed)

Asisium (244 besed)

Asius (64 besed)

Askania Limne (62 besed)

Askaules (5 besed)

Askioi (153 besed)

Askoliasmos (153 besed)

Askos (157 besed)

Asmonius (185 besed)

Aśoka (126 besed)

Asopodorus (53 besed)

Asopus (479 besed)

Aspalathos (162 besed)

Aspar (4 besede)

Asparagus (187 besed)

Aspasia (395 besed)

Aspasius (588 besed)

Aspect (560 besed)

Aspectual classes/Aktionsart (214 besed)

Aspendioi Kitharistai (6 besed)

Aspendus (249 besed)

Asper (6 besed)

Asphalt (4 besede)

Asphaltitis limne (256 besed)

Asphodelos (204 besede)

Aspis (4 besede)

Aspledon (131 besed)

Aspona (80 besed)

Asprenas (5 besed)

Aspurgos (145 besed)

Assaceni (61 besed)

Assarion (280 besed)

Assectator (128 besed)

Assemblies (2,182 besed)

Assembly buildings (1,652 besed)

Assera (113 besed)

Assesus (257 besed)

Assimilation (4 besede)

Assinarus (92 besed)

Associations (1,754 besed)

Assorus (147 besed)

Assos (680 besed)

Assur (477 besed)

Assurbanipal (256 besed)

Assyria (388 besed)

Assyrian (4 besede)

Assyrian law (7 besed)

Assyriology (12 besed)

Astacus (425 besed)

Astae (213 besed)

Astarita Crater (152 besed)

Astarte (151 besed)

Asteas (212 besed)

Asteria (112 besed)

Asterion (57 besed)

Asterisk (128 besed)

Asterius (429 besed)

Asteropaeus (53 besed)

Astigis (127 besed)

Astrabacus (105 besed)

Astraea (135 besed)

Astraeus (70 besed)

Astragalos (257 besed)

Astral deities (329 besed)

Astra(m)psychus (397 besed)

Astrolabium (526 besed)

Astrology (6 besed)

Astrology (1,454 besed)

Astronomy (6 besed)

Astronomy (5,492 besed)

Astura (153 besed)

Asturia (108 besed)

Asty (181 besed)

Astyages (182 besed)

Astyanax (248 besed)

Astydamas (196 besed)

Astydameia (140 besed)

Astymedes (122 besed)

Astynomoi (156 besed)

Astyoche (170 besed)

Astyochus (133 besed)

Astypalaea (185 besed)

Astyra (229 besed)

Asylia (128 besed)

Asylon (741 besed)

Asyndeton (147 besed)

Atalante (536 besed)

Ataraxia (434 besed)

Atargatis (283 besed)

Atarneus (293 besed)

Ataulfus (228 besed)

Atax (27 besed)

Ate (290 besed)

Ateas (141 besed)

Ateius (581 besed)

Ateleia (187 besed)

Atella (117 besed)

Atellana fabula (1,152 besed)

Atene (291 besed)

Aternius (61 besed)

Aternus (63 besed)

Atesis (198 besed)

Ateste (208 besed)

Athalaric (309 besed)

Athamania (176 besed)

Athamas (357 besed)

Athanadorus (210 besed)

Athanaric (326 besed)

Athanasius (460 besed)

Athanis (143 besed)

Athaulf (4 besede)

Atheism (459 besed)

Atheism (7 besed)

Athena (3,382 besed)

Athenaea (4 besede)

Athenaeus (2,425 besed)

Athenagoras (198 besed)

Athenian law (1,195 besed)

Athenian League, Second (475 besed)

Athenias (43 besed)

Athenion (484 besed)

Athenis (41 besed)

Athenocles (201 beseda)

Athenodoros (368 besed)

Athens (16,521 besed)

Athens (11,799 besed)

Athetesis (4 besede)

Athingani (165 besed)

Athletes (954 besed)

Athlothetes (4 besede)

Athmonon (203 besede)

Athos (315 besed)

Athribis (87 besed)

Athyras (74 besed)

Atia (227 besed)

Atidius (147 besed)

Atilia (38 besed)

Atilicinus (56 besed)

Atilius (2,546 besed)

Atimetos agon (88 besed)

Atimia (192 besed)

Atina (166 besed)

Atinius (377 besed)

Atintani (139 besed)

Atius Navius (5 besed)

Atlantis (2,838 besed)

Atlantis (6 besed)

Atlas (511 besed)

Atomism (619 besed)

Atomism (1,023 besed)

Atomists (5 besed)

Aton (245 besed)

Atossa (200 besed)

Atrahasis (230 besed)

Atrans (95 besed)

Atratinus (33 besed)

Atrax (221 besed)

Atrebates (287 besed)

Atrek (43 besed)

Atreus, Atreides (660 besed)

Atria (223 besed)

Atrium (292 besed)

Atrium Libertatis (136 besed)

Atrium Vestae (368 besed)

Atropatene (5 besed)

Atropates (106 besed)

Atropos (4 besede)

Attaleia (445 besed)

Attalids (5 besed)

Attalis (8 besed)

Attalus (2,358 besed)

Atthidographers (4 besede)

Atthis (489 besed)

Attia Viriola (45 besed)

Attic (1,430 besed)

Attica (3,636 besed)

Atticism (427 besed)

Attic Standard (7 besed)

Atticus (504 besede)

Attila (394 besed)

Attillus (31 besed)

Attinius (4 besede)

Attis (817 besed)

Attius (775 besed)

Atymnius (164 besed)

Atymnus (49 besed)

Atys (152 besed)

Auctiones (497 besed)

Auctor ad Herennium (8 besed)

Auctoratus, Auctoramentum (202 besedi)

Auctoritas (911 besed)

Audacia (6 besed)

Audoin (173 besed)

Aufidena (128 besed)

Aufidius (1,146 besed)

Aufidus (108 besed)

Auge (160 besed)

Augeas (42 besed)

Augeias (261 besed)

Augila (100 besed)

Auginus mons (18 besed)

Augures (843 besed)

Augurinus (72 besed)

Augury (445 besed)

Augusta (3,972 besed)

Augustales (751 besed)

Augustalia (239 besed)

Augustinism (1,607 besed)

Augustinus, Aurelius (3,640 besed)

Augustodunum (151 besed)

Augustonemetum (131 besed)

Augustoritum (98 besed)

Augustus [1] (5,528 besed)

Augustus [2] (305 besed)

Aulaeum (4 besede)

Aule (236 besed)

Aulerci (144 besed)

Aulis (182 besed)

Aulodes (40 besed)

Aulon (252 besed)

Aulos (109 besed)

Aunobaris (61 besed)

Aurelia (115 besed)

Aurelia Aquensis (7 besed)

Aurelianus (953 besed)

Aurelius (2,999 besed)

Aureolus (92 besed)

Aureus (927 besed)

Auridae (61 besed)

Auriga (4 besede)

Aurochs (187 besed)

Aurora (4 besede)

Aurum (4 besede)

Aurum coronarium (347 besed)

Aurunci (21 besed)

Aurunculeius (268 besed)

Auruncus (20 besed)

Ausci (137 besed)

Auser (59 besed)

Auson (29 besed)

Ausones (377 besed)

Ausonian Culture (296 besed)

Ausonius, Decimus Magnus (1,419 besed)

Auspicium (7 besed)

Auspicius of Toul (85 besed)

Austria (9,614 besed)

Ausum (101 beseda)

Autariatae (180 besed)

Autaritus (96 besed)

Autarkeia (1,124 besed)

Autessiodurum (46 besed)

Authors (1,908 besed)

Author’s variants (1,060 besed)

Autobiography (2,386 besed)

Autobiography (1,713 besed)

Autocles (195 besed)

Autocrates (86 besed)

Autograph (557 besed)

Autokrator (333 besed)

Autolycus (734 besed)

Automata (679 besed)

Automata (7 besed)

Automedon (202 besedi)

Autonoe (75 besed)

Autonomia (364 besed)

Autophradates (155 besed)

Autronius (235 besed)

Autumnus (50 besed)

Auxesia, Auxo (5 besed)

Auxilia (519 besed)

Auximum (156 besed)

Auzia (180 besed)

Avares (187 besed)

Avaricum (161 besed)

Avedda (70 besed)

Avens (41 besed)

Aventia (23 besed)

Aventicum (245 besed)

Averruncus (38 besed)

Avesta (4 besede)

Avesta script (149 besed)

Avianus (291 besed)

Avidia (118 besed)

Avidius (727 besed)

Avienus (631 besed)

Avillius (138 besed)

Aviola (23 besed)

Aviones (46 besed)

Avitta Bibba (115 besed)

Avitus (544 besed)

Avroman documents (210 besed)

Axidares (92 besed)

Axilla (21 besed)

Axiochus (75 besed)

Axiom (143 besed)

Axionicus (107 besed)

Axiopistus (249 besed)

Axiothea (70 besed)

Axius (246 besed)

Axones (115 besed)

Axum, Axomis (1,158 besed)

Axylos (61 besed)

Aylesford (124 besed)

Azaila (156 besed)

Azanes, Azania (54 besed)

Azarmiducht (52 besed)

Azenia (125 besed)

Azetium (88 besed)

Azorus (91 besed)