Hieronim

Hieronymus noster: mednarodni simpozij ob 1600-letnici Hieronimove smrti

Mednarodni simpozij ob 1600-letnici Hieronimove smrti z naslovom Hieronymus noster se bo odvil v Ljubljani, 24.–26. oktobra 2019, v dvorani SAZU. Organizirajo ga Slovenska akademija znanosti in umetnosti; univerze v Ljubljani, Zagrebu, Gradcu in Varšavi; Srednjeevropska univerza na Dunaju (CEU); mednarodna mreža Europa Renascens; projekt DANUBIUS (Université de Lille); in Institut des Sources chrétiennes.

Programska usmeritev

Hieronyme, veni foras, »Hieronim, pridi ven«, je zapisal sam Hieronim v pismu prijatelju (Ep. 4) kot svojo osebno željo, naslovljeno na Boga. Nanjo se bo skušal odzvati mednarodni znanstveni simpozij ob 1600-letnici Hieronimove smrti, na katerem bodo slovenski in tuji poznavalci osvetlili novejše raziskovalne trende, povezane z življenjem, opusom ter recepcijo antičnega asketa, biblicista, življenjepisca, popotnika, epistolografa, teologa, eksegeta, satirika in polemika. Srečanje bo potekalo v Ljubljani, med ostalinami antične Emone iz njegovih pisem (Ep. 11–12), ki jo kot genius loci določa bližina Hieronimovega rojstnega kraja Stridona. Ta do danes ostaja neznan, na nekaj potencialnih lokacij pa bo v sklopu simpozija organizirana tudi ekskurzija. Simpozij bo interdisciplinaren in bo Hieronima predstavil v luči nedavnih odkritij z različnih področij, med katerimi so zlasti odmevne arheološke najdbe krščanske Emone v letu 2018. Prispevki se bodo dotikali Hieronimovega zgodovinskega konteksta, arheologije, biblične eksegeze, patristike, klasične filologije in teologije.

Prijava

Vsi, ki bi želeli na simpoziju sodelovati z dvajsetminutnim prispevkom, ki mu bo sledila petminutna diskusija, ste povabljeni, da pošljete naslov in povzetek prispevka v dvesto besedah v angleščini, nemščini, francoščini, italijanščini ali slovenščini do 28. februarja 2019 na naslov simpozij.hieronim@teof.uni-lj.si. Na voljo bo tudi nekaj sredstev za hrano in namestitev. – Posebno srečanje bo namenjeno podiplomskim študentom; njihove prijave so še zlasti dobrodošle. – Odbor bo prijaviteljem odgovoril do 31. marca 2019. Prispevki bodo objavljeni v posebnih številkah revij Bogoslovni vestnik: Theological Quarterly – Ephemerides theologicae, ter Keria: Studia Latina et Graeca. – Poster za vašo oglasno desko je na voljo na tej povezavi.

Organizacijski odbor

Pablo Argárate, Inštitut za ekumensko teologijo, Vzhodno pravoslavno cerkev in patrologijo, Fakulteta za katoliško teologijo na univerzi Karl-Franzens v Gradcu

Ivan Bodrožić, Oddelek za zgodovino krščanske književnosti in krščanskega pouka, Katoliška teološka fakulteta Zagreb

Jan Dominik Bogataj OFM, Patristični inštitut Victorinianum, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, tajnik

Rajko Bratož, Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Alenka Cedilnik, Oddelek za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Antonio Dávila Pérez, Oddelek za klasično filologijo, Univerza v Cádizu – mednarodna mreža Europa Renascens

Laurence Mellerin, Institut des Sources chrétiennes (raziskovalni center HISOMA-UMR 5189)

Dominic Moreau, projekt DANUBIUS (raziskovalni center Université de Lille / HALMA-UMR 8164)

David Movrin, Oddelek za klasično filologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Elżbieta M. Olechowska, Fakulteta Artes Liberales, Univerza v Varšavi

Katalin Szende, Oddelek za srednjeveške študije, Srednjeevropska univerza (CEU), Budimpešta/Dunaj

Miran Špelič OFM, Patristični inštitut Victorinianum, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani

Rafko Valenčič, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani