Slovenska matica

Brane Senegačnik in Boris Šinigoj o pridihu renesanse v literaturi in glasbi

Slovenska matica vabi na recital Pridih renesanse v literaturi in glasbi. Izvedla ga bosta Brane Senegačnik z branjem poezije iz svoje nove zbirke ter Boris Šinigoj z lutnjo v dvorani Slovenske matice, v ponedeljek, 4. februarja, ob 19.00. Nastopila bosta v okviru dneva odprtih vrat ob stopetinpetdesetletnici te ustanove v njeni dvorani na Kongresnem trgu 8/1.

Zakaj si? Kje si? Kaj je to, da si? 
Vprašanja, prva, zadnja, karavane zmot,
razpuščajo se: tam je jasna pot
v resnobno vedri igri z zvezdami.
(Brane Senegačnik, Človek Johann Sebastian Bach)

Dan odprtih vrat

Začel se bo ob 9.00 s slovesno akademijo. Z uvodnim nagovorom jo bo odprl častni pokrovitelj dogodka, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Zapuščino, ki jo je Slovenska matica pustila v arhivih in knjižnicah, bosta predstavila Daniela Juričič Čargo s prispevkom o gradivu Slovenske matice v Arhivu Republike Slovenije ter Marijan Rupert s predavanjem o arhivu Slovenske matice (1945−2001) v Narodni in univerzitetni knjižnici. Sledila bo seja o znamenitih osebnostih te ustanove. Damijana Zelnik bo govorila o ustanovnem predsedniku Antonu Zoisu, Željko Oset o Janezu Bleiweisu, Ignacija Fridl Jarc pa o Franu Levstiku.

Od galerije do zamejstva

Ob 11.00 bo vodstvo po galeriji Slovenske matice in predstavitev slik njenih predsednikov. Oboje bo pripravil Milček Komelj. Ob 12.00 bo pogovor Filozofskega odseka Slovenske matice. Tine Hribar, Marko Uršič in Gorazd Kocijančič bodo razpravljali o nesmrtnosti in neumrljivosti ob zaključku istoimenske tridelne filozofske monografije izpod peresa Tineta Hribarja.

Ob 13.00 bo predavanje Naravoslovno-tehniškega odseka, kjer bo Tomaž Zwitter govoril o mnogodimenzionalnem vesolju. Ob 14.00 bo sledilo predavanje Zgodovinskega odseka, kjer bo Marija Stanonik obravnavala slovensko kulturo v znamenju čebele. Ob 15.00 bo predavanje Gospodarskega odseka, kjer bo Albin Igličar govoril o problemih slovenske zakonodaje.

Ob 16.00 bo predstavitev kulturnih in raziskovalnih dejavnosti porabskih Slovencev in Slovencev na Hrvaškem. Katalin Munda Hirnok bo predstavila raziskovanje porabskih Slovencev, Marija Kozar-Mukič raziskovalno dejavnost pri porabskih Slovencih na Madžarskem, Barbara Riman pa raziskovanje slovenstva na Hrvaškem.

Ob 17.00 bo predstavitev kulturnih in raziskovalnih dejavnosti koroških Slovencev. Martina Piko-Rustia bo imela predavanje o kulturni dediščini Slovencev na Koroškem v avstrijskem seznamu nesnovne dediščine UNESCO. Amina Majetič bo nato predstavila oris koroških književnic z literarnim branjem, Martin Kuchling pa prikaz čezmejnih kulturnih povezav z matično Slovenijo, prav tako z literarnim branjem.

Ob 18.00 bo predstavitev kulturnih in raziskovalnih dejavnosti Slovencev v Italiji. Bogomila Kravos bo obravnavala Slovensko gledališče v Trstu od prvih nastopov do danes (1848−2018), Marija Kostnapfel bo nastopila z literarnim branjem iz svoje zbirke Pesmi/Poesie (SM in Mladika, 2018), Marija Pirjevec pa z nekaj besedami o avtorici.

Pridih renesanse

Ob 19.00 bo umetniški finale dneva, zgoraj omenjeni glasbeno-literarni dogodek pesnika Braneta Senegačnika in lutnjarja Borisa Šinigoja. Ob 20.00 bo sledila še zaključna beseda predsednika Slovenske matice Aleša Gabriča, s katero se bo dan odprtih vrat končal. Vabljeni!