zloženka

Kratka predstavitev za informativni dan 2019

Oddelek za klasično filologijo FF UL, zloženka za informativni dan (pdf)

Oddelek za klasično filologijo deluje na Univerzi v Ljubljani od njene ustanovitve leta 1919. Na njem je predavala vrsta pomembnih raziskovalcev in prevajalcev. Zlasti znani so Fran Bradač, Milan Grošelj, Anton Sovre, Erika Mihevc Gabrovec, Kajetan Gantar in Primož Simoniti. Ti so klasično filologijo na Slovenskem uveljavili kot akademsko znanstveno disciplino. Ob tem so ohranili stik z živo humanistično kulturo, ki na Slovenskem obstaja od poznega 15. stoletja. Mlajša generacija klasičnih filologov, ki na oddelku deluje ta hip, obe tradiciji nadaljuje. Oddelek ostaja v svet odprto znanstveno središče, pa tudi stičišče med akademsko znanostjo in širšim področjem kulture.

Novi študijski programi

Novi programi so sestavljeni iz triletnega dodiplomskega in dveletnega magistrskega študija. Na obeh stopnjah je mogoče izbrati dvopredmetna programa Latinski jezik, književnost in kultura, Grški jezik, književnost in kultura ter samostojni interdisciplinarni program Antični in humanistični študiji. Dvopredmetna programa imata na drugi stopnji tudi pedagoški različici. Pri dvopredmetnih programih je poudarek na jeziku in književnosti. Program Antični in humanistični študiji ob temeljitem študiju enega od dveh klasičnih jezikov ter latinske in grške književnosti omogoča delno usmeritev v sorodna področja. Ta segajo od zgodovine, arheologije in umetnosti do primerjalnega jezikoslovja in literarnih ved. Študenti programa Grški jezik, književnost in kultura se lahko na drugi stopnji usmerijo v staro ali v novo grščino. Program Antični in humanistični študiji pa poleg temeljne izbire med latinščino in staro grščino omogoča tudi enotni študij stare in nove grščine.

Predznanje latinščine ali grščine je koristno, ni pa obvezno, saj novi programi v prvem letniku vključujejo intenzivne tečaje obeh jezikov.

Študijske izmenjave in štipendije

Trenutno ima oddelek podpisane pogodbe o študijski izmenjavi z oddelki za klasično filologijo na Dunaju, v Gentu, v Pragi, v Brnu, v Solunu, v Atenah, v Komotini, v Zagrebu, v Foggii, v Milanu, v Budimpešti in v Kölnu, v Salamanci in Nancyju, v Gdansku in v Varšavi. Dvopredmetni študenti lahko izkoristijo sporazume o študijski izmenjavi na katerikoli od dveh študijskih smeri. Študentje se redno udeležujejo poletnih tečajev novogrškega jezika v Grčiji (v Atenah, Solunu, Joannini, na Rodosu, na Ikariji, Parosu) ter latinskih poletnih šol. V času podiplomskega in doktorskega študija se izpopolnjujejo v tujini kot štipendisti tujih univerz in fundacij (Nemška služba za akademsko izmenjavo DAAD, Sklad Aleksandra S. Onasisa). Vsako leto najuspešnejšim študentom Oddelka za klasično filologijo podeljuje štipendije Ustanova patra Stanislava Škrabca.

Delo po diplomi

Diplomanti oddelka so se v preteklih letih zaposlovali predvsem kot učitelji in raziskovalci na visokošolskih ustanovah (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici) in raziskovalnih inštitutih (ZRC SAZU, Pedagoški inštitut). Mnogi delujejo kot profesorji in učitelji na srednješolski in osnovnošolski stopnji. Nekateri so knjižničarji v splošnih in univerzitetnih knjižnicah. Tretji so prevajalci, gledališki ustvarjalci in uredniki na založbah. S svojim delom so znatno obogatili bero slovenskih prevodov iz latinske in grške književnosti in zanj prejeli več uglednih nagrad. Neredki se odločijo tudi za nadaljevanje študija doma ali v tujini.

Člani in diplomanti oddelka dejavno sodelujejo pri delu Društva za antične in humanistične študije. Društvo med drugim izdaja osrednjo slovensko revijo za latinske in grške študije Keria: studia Latina et Graeca.

Vsi podatki o oddelku, študijskih programih, dogodkih ter o znanstvenem, strokovnem in kulturnem delu članov oddelka so dosegljivi na spletni strani ff.classics.si.

Pregled predmetov po letnikih

* Izbirni sklop Antična kultura in civilizacija: Antična mitologija in religija. – Literarno življenje in uprizoritvene umetnosti v antiki. – Antična antropologija in filozofija kulture. – Antična tragedija. – Antična retorika. – Interpretacija antičnih filozofskih besedil.

** Interdisciplinarni sklop: izbirni predmeti s področja antične, srednjeveške in zgodnjenovoveške zgodovine, arheologije, umetnosti, književnosti; stari jeziki; teoretski in metodološki predmeti; tuji jeziki.

Latinski jezik, književnost in kultura

1. letnik # Latinščina, intenzivni tečaj. – Rimska zgodovina. – Književnost antične Grčije – Rimska književnost in civilizacija – Uvod v latinsko filologijo – Grščina 1.

2. letnik # Latinska skladnja 1. – Zgodovina latinskega jezika. – Izbrana poglavja iz latinske književnosti. – Antična kultura in civilizacija: izbirni sklop (1 predmet).* – Latinska metrika. – Grščina 2.

3. letnik # Zgodovina latinskega jezika. – Izbrana poglavja iz latinske književnosti. – Uvod v latinski srednji vek in humanizem. – Antična kultura in civilizacija: izbirni sklop (1 predmet).* – Splošni izbirni predmet.

Grški jezik, književnost in kultura

1. letnik # Grščina, intenzivni tečaj. – Grška zgodovina. – Književnost antične Grčije. – Grška kultura in civilizacija. – Uvod v grško filologijo. – Latinščina 1.

2. letnik # Grška skladnja. – Zgodovina grškega jezika. – Izbrana poglavja iz grške književnosti. – Antična kultura in civilizacija: izbirni sklop (1 predmet).* – Grška metrika. – Latinščina 2.

3. letnik # Zgodovina grškega jezika. – Izbrana poglavja iz grške književnosti. – Nova grščina, začetni tečaj. – Antična kultura in civilizacija: izbirni sklop (1 predmet).* – Splošni izbirni predmet.

Antični in humanistični študiji

1. letnik # skupni predmeti: Grška zgodovina. – Grška kultura in civilizacija. – Književnost antične Grčije. – Rimska književnost in civilizacija. – Izbirni sklop Antična kultura in civilizacija (1 predmet).* – Interdisciplinarni sklop.** – Splošni izbirni predmeti.

1. letnik # smer Latinska filologija: Uvod v latinsko filologijo. – Latinščina, intenzivni tečaj. – Grščina 1. – Izbrana poglavja iz latinske književnosti (predavanja).

1. letnik # smer Grška filologija: Uvod v grško filologijo. – Grščina, intenzivni tečaj. – Latinščina 1. – Izbrana poglavja iz grške književnosti (predavanja).

2. letnik # skupni predmeti: Rimska zgodovina. – Izbrana poglavja iz grške književnosti (predavanja). – Izbrana poglavja iz latinske književnosti (predavanja). – Izbirni sklop Antična kultura in civilizacija (2 predmeta).* – Interdisciplinarni sklop.**

2. letnik # smer Latinska filologija: Latinska skladnja 1. – Zgodovina latinskega jezika. – Izbrana poglavja iz latinske književnosti (seminar). – Latinska metrika. – Grščina 2.

2. letnik # smer Grška filologija: Grška skladnja. – Zgodovina grškega jezika. – Izbrana poglavja iz grške književnosti (seminar). – Grška metrika. – Latinščina 2.

3. letnik # skupni predmeti: Izbrana poglavja iz grške književnosti (predavanja). – Izbrana poglavja iz latinske književnosti (predavanja). – Izbirni sklop Antična kultura in civilizacija (2 predmeta).* – Interdisciplinarni sklop.** – Splošni izbirni predmeti. – Diplomsko delo.

3. letnik # smer Latinska filologija: Zgodovina latinskega jezika. – Uvod v latinski srednji vek in humanizem. – Izbrana poglavja iz latinske književnosti (seminar).

3. letnik # smer Grška filologija: Zgodovina grškega jezika. – Nova grščina, začetni tečaj. – Izbrana poglavja iz grške književnosti (seminar).