Endnote

Tečaj orodja EndNote Online za klasične filologe

V sredo, 27. februarja, bo v Nuku od 11.20 do 13.00 potekal začetni tečaj orodja EndNote Online za klasične filologe. EndNote omogoča zbiranje informacij iz elektronskih in tradicionalnih virov. Ponuja tudi organizacijo tako pridobljenih referenc ter oblikovanje referenc bodisi za bibliografije bodisi za citiranje v opombah med pisanjem seminarske naloge, članka, diplome, magisterija itd.

Povezava z urejevalnikom in bazami podatkov

S pomočjo vtičnika Cite While You Write, ki ga naložite na svoj računalnik, se EndNote poveže z urejevalnikom besedil. Tam lahko med tisoči slogov izberete tudi posebej prilagojen slog Keria – studia Latina et Graeca ter Chicago 16 SLO FF, s katerim nato citirate v slovenščini. Citiranje samo po sebi poteka v skladu s standardi, ki veljajo na Oddelku za klasično filologijo. V osnovi gre za Chicago Manual of Style (CMOS), enega najbolj razširjenih redakcijskih priročnikov. Značilnost tega sloga je navajanje naslova pri fizični bibliografski enoti, torej pri knjigi oziroma pri reviji, v kurzivi. Naslovi sestavnih delov, torej poglavij ali člankov v knjigi, reviji ali zborniku, so v nasprotju s tem »v narekovajih«.

V humanistiki se pogosto ravnamo po sistemu citiranja v opombah in bibliografiji. Temelji na navajanju avtorja in naslova v opombah. Na koncu besedila je seznam navedenih del z vsemi bibliografskimi podatki. V opombah zato zadostuje priimek in (po potrebi skrajšani) naslov dela ter stran, na katero se opomba sklicuje. Vse to EndNote Online počne avtomatično.

Program omogoča različne načine za vnos referenc, denimo ročni vnos, uvoz v formatu RIS ali uvoz s pomočjo posebne funkcije za zajem. Programska oprema je že prilagojena za povezavo z orodji, kjer bibliografske enote največkrat najdemo. Med njimi so COBISS, JSTOR, Google Učenjak, L’Année philologique in številni drugi spletni portali.

Brezplačen dostop

Razširjena verzija programa EndNote Online Premium je za študente Univerze v Ljubljani brezplačna. Enako velja za tokratni tečaj. Kratek priročnik za delo s programom najdete na tej povezavi. Posebej dobrodošli tudi starejši kolegi in učitelji, ki želite osvežiti stik z dogajanjem v stroki!

Dobimo se ob 11.15 pred predavalnico 345 v tretjem nadstropju FF in se od tam skupaj odpravimo v Nuk. Mesto v njihovi računalniški predavalnici si lahko pravočasno zagotovite s spletno prijavo.