Potovanja

Deseti Grošljev simpozij

V marcu bo potekal jubilejni deseti Grošljev simpozij z naslovom »Vela dabant ventis: Potovanja in prevoz v antiki in latinskem srednjem veku«. Interdisciplinarno znanstveno srečanje, ki ga organizirata Društvo za antične in humanistične študije Slovenije in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, bo potekalo od torka, 5. marca, do četrtka, 7. marca 2019, v Atriju ZRC SAZU na Novem trgu 2, Ljubljana. Vstop je prost. Vabljeni!

Program

PRVI DAN – torek, 5. marec

Potovanje v antiki: mit

16.00 · Glasbeni uvod v simpozij: Urška Kastelic (sopran), Blaž Gantar (tenor), Aleksandra Naumovski Potisk (klavir)

16.20 · Polonca Zupančič: Antični turizem – po Pavzanijevih stopinjah

16.45 · Milena Mileva Blažić: Potovanja in prevozi v antičnih mitih ali pravljicah

17.10 · Razprava

17.35 · Odmor s kavo in prigrizkom

18.00 · Lara Unuk: Himna Inani in himna Demetri – potovanje, spust v podzemlje in vloga žalovanja pri vrnitvi

18.25 · Igor Škamperle: Potovanje Argonavtov in skrivnostni prehod iz Podonavja na Jadran – kam so zavili, v Vipavsko dolino ali v Kvarner?

18.50 · Razprava

Zaključek prvega dneva simpozija

DRUGI DAN – sreda, 6. marec

Potovanje v poganski in krščanski antiki: stvarnost

16.00 · Verena Perko: Prometne povezave in trgovska mreža starega Rima in njihove usodne posledice

16.25 · Borut Toškan: Vprežna živina in glodavski slepi potniki – prevoz in živali v antičnem jugovzhodnoalpskem prostoru

16.50 · Bernarda Županek in Alenka Miškec: Od prevoza do politike – gema z ladjo s Slovenske ceste

17.15 · Razprava

17.40 · Odmor s kavo in prigrizkom

18.05 · Alenka Cedilnik: Kako udobno so v antiki potovali škofje?

18.30 · Jan Dominik Bogataj: Figurativna eksegeza toposov poti v Fortunacijanovih Commentarii in evangelia

18.55 · Razprava

Zaključek drugega dneva simpozija

TRETJI DAN – četrtek, 7. marec

Potovanje od srednjega veka do baroka

16.00 · Janez Orešnik: Potovanja Islandčanov po Atlantiku v srednjem veku

16.25 · Matej Hriberšek: Guillaume de Rubrouck in njegov Itinerarij (Itinerarium) z opisom potovanja v Mongolijo

16.50 · Bojana Tomc: Orfejeva pot v podzemlje od antike do španskega baroka

17.15 · Razprava

17.40 · Uprizoritev prve ohranjene latinske humanistične komedije Paulus koprskega humanista Petra Pavla Vergerija starejšega, v slovenskem prevodu in bralni izvedbi študentov Oddelka za klasično filologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

18.45 · Pogostitev in zaključek simpozija