Quini lapilli

Dvoje zlatih priznanj ljubljanskim osnovnošolcem za spominek »Quini lapilli«

Učenci devetega razreda OŠ Prežihovega Voranca letos v okviru izbirnega predmeta Raziskovanje domačega kraja sodelujejo na festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Pri projektu sodelujejo tri mentorice, profesorica geografije Rosana Uršič, profesorica likovne umetnosti Alenka Ložar Borko in profesorica latinščine Julija Hoda. Tema letošnjega festivala je »turistični spominek mojega kraja«. Na podlagi dolgoletne latinske tradicije na šoli in zaradi neposredne bližine vrste arheoloških najdišč so se odločili za turistični spominek, povezan z rimsko Emono.

Projektna naloga

Projekt so začeli z raziskovanjem. Ugotovili so, da na trgu primanjkuje predvsem uporabnih spominkov, kot so na primer družabne igre. Na stalni razstavi Mestnega muzeja in v pogovoru s kustosinjo so zbrali informacije, ki so jim dale idejo za inovativen spominek.

Embalaža spominja na torbico loculus, kakršno so nosili legionarji. Osrednji del predstavlja družabna igra »Quini lapilli« ali »Pet v vrsto«. Oblikovali so jo po vzoru antičnih iger, zlasti igre »Terni lapilli«. Njena pravila se niso ohranila, vendar je verjetno spominjala na današnjo igro »Tri v vrsto«. Razmeroma dobre predstave imamo tudi o več drugih rimskih igrah. Med njimi so igra »Tria«, pa »Ludus latrunculorum«, »Duodecim scripta« in »Tabula«. (Več o tej tematiki ponuja zvesti Pauly-Wissova, v obsežnem geslu »Lusoria tabula« v RE 13; zgoščen novejši pregled ima tudi Brill’s New Pauly, pod geslom »Board Games« Rolfa Hurschmanna.) O prisotnosti iger v Emoni sicer pričajo številne najdbe kock, žetonov in novcev.

Naravni materiali

Turistični spominek je izdelan iz naravnih materialov, kot so lepenka, usnje in les. Uporabnikom želi približati življenje in običaje Emoncev. Učenci so izdelali tudi načrt, po katerem bodo spominek lahko ponudili informacijskemu centru, muzejem, galerijam in trgovinam s slovenskimi oblikovalskimi izdelki. Marca so se s svojim izdelkom predstavili na turistični tržnici v Domžalah. Prejeli so kar dvoje zlatih priznanj, za sodelovanje pri projektu ter posebej za projektno nalogo. S premišljeno zasnovanim spominkom so se tako uvrstili tudi na zaključno srečanje, ki bo aprila v Mariboru.