Jena

Nova pogodba o izmenjavi z Univerzo Friedricha Schillerja v Jeni

Oddelek za klasično filologijo je v povezavi z Oddelkom za slovanske študije ter Oddelkom za primerjalno in splošno jezikoslovje sklenil novo pogodbo o izmenjavi z univerzo v Jeni. Univerza Friedricha Schillerja Jena (Friedrich-Schiller-Universität Jena, skrajšano Uni Jena) je javna raziskovalna univerza v nemški deželi Turingiji. Ta se po velikosti in prebivalstvu lahko primerja s Slovenijo. Tamkajšnja univerza je bila ustanovljena leta 1558. Sodi med deset najstarejših nemških univerz ter ima deset nobelovcev, zadnjega od leta 2000, ko je Herbert Kroemer dobil Nobelovo nagrado za fiziko.

V 20. stoletju je dobila ime po pesniku Friedrichu Schillerju, ki je konec 18. stoletja tam poučeval filozofijo. Takrat je univerza pritegnila nekaj največjih imen svojega časa. Med drugimi so v Jeni poučevali Johann Gottlieb Fichte, G. W. F. Hegel, F. W. J. Schelling in Friedrich von Schlegel. Univerza je zaradi njih postala središče nemške idealistične filozofije in zgodnje romantike. Danes ima okrog dvajset tisoč študentov in nekaj manj kot 400 profesorjev.

Znani alumni

Med tamkajšnje alumne sodi denimo astronomka Eva Ahnert-Rohlfs. Zelo znani so filozofi Johann Gottlieb Fichte, Gottlob Frege, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Arthur Schopenhauer in Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Od tam so mnogi pisatelji in pesniki, denimo Gerhart Hauptmann, Jan Kollár, Friedrich Schiller, Kurt Tucholsky in Christa Wolf. Tam je študiral in deloval tudi sloviti optik Carl Zeiss.

Od Slovencev, ki so študirali v Jeni, je nemara najbolj znan Sebastjan Krelj (1538−1567), pesnik, prevajalec Svetega pisma in protestantski pisec ter prijatelj Primoža Trubarja. V Jeni si je poleg teološke pridobil tudi temeljito filološko izobrazbo, poleg nemščine in latinščine je obvladal tudi grščino in hebrejščino.

Filološka tradicija

Pogodba pokriva vse tri stopnje, diplomski, magistrski in doktorski študij, odprta pa je tudi za predavatelje. Na njihovi univerzi je njena skrbnica Milica Sabo z Instituta za slavistiko. Na tamkajšnji Filozofski fakulteti sicer področje antike pokrivajo katedre za staro zgodovino, klasično arheologijo, grecistiko, latinistiko ter latinsko filologijo srednjega in novega veka. Med sodelavci tamkajšnjega Inštituta za stari vek so Timo Stickler, Udo Hartmann, Annegret Plontke-Lüning, Jessica Kaufmann, Frank Schleicher, Hendrik Wagner, Hansjoachim Andres, Eva Winter, Charalampos Tsochos, Dennis Graen, Christoph Klose, Sebastian Ipach, Rainer Thiel, Daniel Muhsal, Patricia Picker, Meinolf Vielberg, Friederike Heubner, Oliver Ehlen, Roderich Kirchner, Matthias Perkams, Christian Eobaldt, Judith Hagen, Susanne Daub, Annalisa Ricchizzi, Leon Grünberg in Lennart Smerda.

Skupina Coimbra

Univerza v Jeni je članica skupine univerz »Coimbra«, združenja multidisciplinarnih univerz, ki so se povezale v osemdesetih letih dvajsetega stoletja. Združenje si prizadeva za internacionalizacijo, za akademsko sodelovanje, za pedagoško in raziskovalno odličnost ter za povezanost univerze z družbo. Med posebne cilje te skupine sodi tudi podpora evropski izobraževalni in raziskovalni politiki ter spodbujanje dobrih praks z izmenjavo izkušenj.