Quis ille

Quis ille: subjekt in identiteta v rimski književnosti

Marko Marinčič bo imel v četrtek, 4. aprila, ob 20.00, v Trubarjevi hiši literature predavanje z naslovom »Quis ille: subjekt in identiteta v rimski književnosti«. Predavanje se bo odvilo v organizaciji kulturno-umetniškega društva KUD KDO.

Kaj ima oseba, ki v knjigi nastopa v podobi avtorja, z resničnim avtorjem? To je velik teoretski, pravzaprav filozofski problem, rimska književnost pa je že zaradi svoje kulturne oddaljenosti uporaben preizkusni kamen. V interpretaciji rimske poezije so dolgo prevladovala naivno biografska branja, ki so zanemarjala vrsto kulturnozgodovinskih dejstev o Rimljanih. Toda v odgovor na to so se (po svoje razumljivo) zvrstila učena branja, ki so skoraj dogmatično vztrajala, da je »jaz« v knjigi fiktiven in da je namen te fikcije predvsem humorističen.

Gian Biagio Conte, klasični filolog, ki je sicer med najbolj zaslužnimi za vpeljevanje teorije v klasične študije, je v oceni italijanskega prevoda pomembne knjige Paula Veyna Rimska erotična elegija: ljubezen, poezija in Zahod (slovenski prevod Barbara Šega Čeh) zapisal, da je vprašanje precenjeno: ugotovitev, da oseba, ki v knjigi govori v prvi osebi, ne more biti avtor sam, ni epohalno teoretsko spoznanje. Vprašanje sploh ni ontološko, saj od nekdaj vemo, da literatura predstavlja svet zase.

Literarni »jaz« je vsekakor besedna tvorba; literatura in življenje sta dva ontološko ločena svetova. Vendar ta shema bralca rimske književnosti, v kateri je prvoosebni izraz vseprisoten, prej omejuje, kot da bi njegovo bralsko izkušnjo širila. V resnici so prav Rimljani (prvo)osebni izraz razvili v literarni modus, ki ima globoke kognitivne, emocionalne in estetske učinke. To velja za ljubezensko elegijo in za Ovidijeve pesmi iz izgnanstva, za Horacijeve Ode in še bolj Satire, za Salustijevo zgodovinopisje, za Apulejeve Metamorfoze in za Avguštinove Izpovedi.

Na sliki: Apulejeve Metamorfoze. Lucij dobi nazaj človeško podobo. Ms. Vat. Lat. 2194, Biblioteca Apostolica Vaticana, Rim.