Dve štipendiji grške vlade za leto 2019/2020

Grška vlada tudi letos razpisuje dve štipendiji za študij grškega jezika in kulture. Slovenskim državljanom sta na voljo v okviru bilateralnih kulturnih sporazumov. Poleg Slovenije imajo z Grčijo tak sporazum sklenjen še Azerbajdžan, Egipt, Armenija, Belgija, Bolgarija, Estonija, Izrael, Kitajska, Hrvaška, Latvija, Mehika, Norveška, Madžarska, Ukrajina, Poljska, Rusija, Srbija, Slovaška, Turčija in Češka.

Za slovenske državljane sta letos na voljo ena desetmesečna štipendija za podiplomski študij ali raziskave ter ena štipendija za poletni seminar o grškem jeziku in kulturi, na katero se lahko prijavijo tudi študenti. Štipendija za podiplomski študij ali raziskave znaša 450 evrov. Kandidati lahko prejmejo tudi enkratni znesek 500 evrov za nastanitev v Atenah oziroma 550 evrov za nastanitev izven Aten. Kandidati, ki obnovijo štipendijo, niso upravičeni do izplačila enkratnega zneska za nastanitev.

Prijavi je treba priložiti ustrezne dokumente. Prijav, ki ne bodo vložene po uradni poti in s pomočjo državne diplomatske službe, grška vlada ne bo upoštevala. Izpolnjene obrazce je zato treba najkasneje do 16. aprila 2019 posredovati v mednarodno pisarno Filozofske fakultete, da jih bo ta lahko pravočasno oddala na MIZŠ. Več informacij je na voljo na spletu (www.minedu.gov.gr), pa tudi po telefonu (00302103442404) ter po elektronski pošti (foitmer.yp@minedu.gov.gr). Do štipendije niso upravičeni kandidati, ki so že štipendirani s strani druge javne ustanove v Grčiji ali v Evropski uniji. Kandidati, ki jih je v okviru bilateralnih izobraževalnih programov grška vlada že štipendirala, za štipendijo ne morejo ponovno kandidirati.

Več informacij o štipendijah za študij v Grčiji lahko dobite na spletnih straneh Državnega štipendijskega sklada IKY (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), ustanovljenega prav za spodbujanje mobilnosti.