Predrag Mutavdžić

Predrag Mutavdžić o balkanskem jezikoslovju, bizantinistiki in neogrecistiki

V tednu od 20. do 25. 5. bo v okviru izmenjave Erasmus+ na Filozofski fakulteti gostoval dr. Predrag Mutavdžić, izredni profesor za balkanske študije in balkansko jezikoslovje na Oddelku za novogrško književnost in literaturo Univerze v Beogradu. Leta 1991 je diplomiral na Oddelku za albanski jezik in leta 2000 na oddelku za novogrški jezik iste univerze. Kot raziskovalec se posveča mlajšim obdobjem balkanskih jezikov, zlasti na področju oblikoslovja in skladnje. Na področju balkanskih študij se osredotoča na vprašanja večjezičnosti in multikulturnosti, na teorijo poučevanja balkanskih jezikov kot tujih jezikov ter na sinhrone in diahrone vidike stikov med balkanskimi narodi.

V zadnjem obdobju se ukvarja zlasti z balkanskim jezikoslovjem, konkretneje s kontrastivnimi in primerjalnimi vidiki frazeologije balkanskih jezikov. Je član Mednarodne zveze za kontrastivno in komparativno lingvistiko; predsednik Srbskega društva za moderno grščino; član Evropskega združenja za grške študije (EENS) ter Evropske zveze za medkulturno izobraževanje (ENIEDA); ter častni član Srbskega aromunskega društva Lunjina v Beogradu. Kot večkraten gost na ljubljanskem Oddelku za klasično filologijo je tudi sodelavec revije Keria: Studia Latina et Graeca.

V okviru gostovanja na Filozofski fakulteti bo imel Predrag Mutavdžić na Oddelku za klasično filologijo in na Oddelku za slavistiko več predavanj s področja balkanskega jezikoslovja, bizantinistike in neogrecistike:

– Balkanoslovanski jeziki in balkanska frazeologija: torek, 21. maja, ob 11.20 v predavalnici 5
– Latinizmi, turcizmi in slavizmi v sodobni grščini: sreda, 22. maja, ob 9.40 v predavalnici 030
– Bizantinska retorika in njeni najvažnejši predstavniki: sreda, 22. maja, ob 15.30 v predavalnici 345
– Grški jezik in balkanska frazeologija: četrtek, 23. maja, ob 11.20 v predavalnici 345
– Grška ljudska književnost (laografija): četrtek, 23. maja, ob 13.50 v predavalnici 345