Prijava

Festival antika v petek, 27. septembra, na Filozofski fakulteti

Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s KD Vespesjan, s Slovenskim šolskim muzejem, z Mestnim Muzejem Ljubljana, MGML in z Galerijo Cankarjevega doma v okviru projekta Noč raziskovalcev (Humanistika, to si ti!) v petek, 27. septembra 2019 vabi na festival Antika.

I. Interaktivne delavnice (Foersterjev vrt za Filozofsko fakulteto)
1. Sprehod po antični Emoni

Ste vedeli, da je bil v Emoni neposredno za Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani glavni trg, ki so mu v antičnem Rimu rekli forum? Kako je bil videti, katere stavbe so ga obkrožale, kaj so Emonci tam počeli in še veliko drugih zanimivosti o življenju v antiki pri nas boste izvedeli na sprehodu po delčku Emone. (Predhodna prijava.)

Učenci bodo izvedeli in videli: kako so se imenovale glavne cestne vpadnice v Emono (v Chopinovem prehodu je predstavljen del rimskega pločnika); kako je bila zgrajena Emona (v Chopinovem prehodu je maketa mesta); v kakšnih hišah so živeli Emonci in kako so se te spreminjale s časom (ogledali si bomo rimsko vilo, ki je bila še za časa Rima predelana v zgodnjekrščansko središče (arheološki park); spoznali bodo življenjski slog Emoncev (kako so preživljali dan, kako so bila opremljena njihova bivališča, kako so bili oblečeni); videli bodo hipokavst in se seznanili z delovanjem rimskega centralnega ogrevanja; videli bodo, kje vse se skrivajo ostanki Emone, mimo katerih hodimo, ne da bi vedeli, da so tu že 2000 let. Učenci vsa dejstva o Emoni izvejo skozi pripoved o znanih in neznanih Emoncih in arheološke ostaline. Sprehod traja 50–60 minut.

Čas in kraj: sprehodi bodo ob 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 in 13.30, začetek v Foersterjevem vrtu. Predhodna prijava. Popoldanski sprehod ob 17.00 iz Foersterjevega vrta (gl. spodaj točko V) posebej ali skupaj z ogledom razstave IDEJA ob 18.00; predhodna prijava ni potrebna.

2. Postani legionar

Če hočeš postati legionar, moraš v legionarsko šolo, kjer te centurion nauči, kako se bojuje rimska legija. Seveda si je treba prej izdelati opremo, saj mora vojak za svojo opremo skrbeti sam. Učenci bodo izvedeli nekaj dejstev o rimski vojski ter se naučili osnovnih ukazov in vojaških formacij. Lahko bodo preizkusili tudi repliko vojaške opreme.

Čas in kraj: od 10.00 do 16.00 v Foersterjevem vrtu. Delavnica traja 30 minut in je primerna tudi za predšolske otroke. Predhodna prijava ni potrebna.

3. Dotakni se antične Emone

Na dogodku bo tudi stojnica z replikami predmetov iz antičnega Rima, ki si jih bodo lahko obiskovalci ogledali, jih prijeli in jih primerjali z današnjimi. Videli bodo oljenke, stekleno in keramično posodje, zemljevid imperija, fibule, uro, »švicarski« nož in še veliko drugih predmetov. Originale nekaterih so arheologi našli tudi v Emoni.

Čas in kraj: stojnica je na ogled od 10.00 do 17.00 v Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto. Predhodna prijava ni potrebna. Delavnice 1–3 izvaja KD Vespesjan (Nataša Gaši, Dejan Češarek, Miha Franca, Jašar Skorupan in Ana Golja).

4. Učna ura v Emoni

Avete discipuli! Udeleženci učne ure pod vodstvom učitelja – magistra spoznajo način poučevanja in vzgajanja v dobi antične Emone. Učenci se spoznajo z latinščino, naučijo se rimskih številk, poslušajo zgodbe iz antične mitologije in pišejo na voščene tablice. V šoli antične Emone so učenci in učitelj oblečeni v rimsko opravo – tunike in toge. Učni cilji: učenci osvojijo latinsko štetje do deset; spoznajo latinska imena za mesece; pišejo s stilusom na voščeno tablico; poslušajo zgodbo o Veneri in Marsu; ter se pogovarjajo o rimskih bogovih.

Čas in kraj: učne ure bodo ob 10.00, 11.00 in 12.00 v Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto. Predhodna prijava. Delavnico izvaja Slovenski šolski muzej (Matej Prevc).

II. Razstava Ideja, znanost in tehnologija antične Grčije, Cankarjev dom

Starim Grkom pripisujemo temelje, na katerih sloni zahodna civilizacija. Laskava, vendar nikakor pretirana ugotovitev izvira iz njihovih inovativnih prispevkov, ki prečkajo različna področja človeških dejavnosti od športa, medicine, arhitekture do demokracije. Razstava centra NOESIS iz Soluna se osredotoča na znanost in tehnologijo, v kateri so se Grki naslonili na znanje, pridobljeno v preteklosti, privzeli in nagradili dosežke drugih kultur, s katerimi so prišli v stik, ter razvili svoje, povsem nove ideje.

Posebej zanimivi sklopi razstave so arhitektura z gradbeno tehnologijo, matematika oziroma geometrija z arhimedskimi telesi in Pitagorovim izrekom, mehanika z Arhimedovim vijakom, telekomunikacije s hidravličnim telegrafom, astronomija s slovitim mehanizmom z otoka Antikitera, premično avtomatično gledališče ter glasba s hidravlisom ali vodnimi orglami.

Vodeni ogledi razstave po znižani ceni (2 evra/osebo) za udeležence Festivala Antika. Čas in kraj (galerija Cankarjevega doma): ob 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 in 12.30. Predhodna prijava. Ob 18.00: popoldanski ogled (glej spodaj točko V) za vse udeležence, posebej ali skupaj s sprehodom po antični Emoni z začetkom ob 17.00 (predhodna prijava ni potrebna).

III. Jezikovne delavnice (latinščina in stara grščina)
1. Hiper! Super! (Že veš, da staro grščino in latinščino uporabljaš vsak dan?)

Za učence višjih razredov osnovnih šol smo pripravili sklop treh krajših delavnic, s katerimi bi radi opozorili na dejstvo, da sta latinščina in stara grščina jezika, ki ju na svojstven način uporabljamo vsak dan; iz latinščine oziroma stare grščine izhaja obilica besed, ki so del našega vsakdana. Čeprav se ta dva jezika v smislu govorne komunikacije praviloma ne uporabljata več, sta v našem življenju zaradi svoje temeljne kulturno-civilizacijske vloge še vedno prisotna; živita torej na drugačen način kot moderni jeziki.

Učenci na igriv način (izdelovanje slikovnih slovarčkov latinskih in grških tujk, izdelovanje posebnih lepljenk s sorodnimi besedami latinskega izvora v angleščini in romanskih jezikih, uprizoritev starogrške črepinjske sodbe) spoznajo, da je antična jezikovna dediščina vsepovsod okoli nas. Delavnice trajajo predvidoma uro in pol (učenci se razdelijo v tri manjše skupine in se krožno udeležijo treh delavnic).

Čas in kraj: 10.30−12.00 v R1 in R1 A, Filozofska fakulteta; 12.30−14.00 v R1 in R1 A, Filozofska fakulteta; 14.30−16.00 v R1 in R1 A, Filozofska fakulteta. Delavnice izvaja Oddelek za klasično filologijo FF UL (študentke Nataša Martina Pintarič, Aisha Napast, Meta Skubic, Klara Keršič; mentorsko vodstvo Andreja Inkret). Predhodna prijava.

2. Latine loqui amo

Ave. Quomodo vales? Udeleženci se bodo preizkusili v govorjeni latinščini – naučili se bodo pozdraviti in se predstaviti, šteti do dvanajst in poimenovati nekaj živali in vsakdanjih reči. Skozi igro spomina bodo začeli odkrivati povezanost indoevropskih jezikov, ob drevesu jezikov pa spoznali njihove sorodstvene vezi in dobili vpogled v njihov etimološki razvoj. Delavnica traja 90 min, poteka v obliki pogovora, raziskovanja, igre vlog in s pomočjo avdio-video pripomočkov. Delavnico izvaja Živa Kham Omahen.

Čas in kraj: 14.00−15.30 v R 1c (Rimljanka), Filozofska fakulteta. Predhodna prijava.

IV. Predavanja

Predavanja organizira in izvaja Oddelek za klasično filologijo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Predavatelji-raziskovalci poleg izbrane teme predstavijo svoje raziskovalno področje ter način raziskovalnega dela, ki poteka samostojno ali v okviru projektov, pogosto tudi v sodelovanju s študenti.

Ob 10.30: Koledarska zapuščina starih Rimljanov (Nada Grošelj, jezikoslovka in prevajalka).

Ob 11.30: Rimski napisni spomeniki in njihova sporočilnost (Anja Ragolič, asistentka za področje arheoloških znanosti in sodelavka na Arheološkem inštitutu ZRC SAZU); predavanju sledi 30 minutna delavnica.

Ob 14.00: Ezra Pound in moderni Propercij (Marko Marinčič, redni profesor za rimsko in grško književnost na Oddelku za klasično filologijo FF UL).

Ob 15.00: Ritual in smeh pri Plavtu (Blaž Ploj, asistent za latinski jezik na Univerzi v Mariboru, doktorant na Inštitutu za klasično filologijo Univerze v Gradcu).

Kje: vsa predavanja potekajo v 3. nadstropju Filozofske fakultete, predavalnica 345. Predhodna prijava ni potrebna.

V. Popoldanski sprehod po antični Emoni in ogled razstave Ideja

Festivalu Antika se na Noč raziskovalcev pridružuje tudi Galerija Cankarjevega doma, ki za vse generacije ponuja kombinirano vodenje po antični Emoni in po razstavi Ideja (2 evra/osebo). Primerno za vse udeležence (posameznike, družine, skupine).

Čas in kraj: ob 17.00 odhod iz Foersterjevega vrta, vodeni sprehod po antični Emoni; ob 18.00 vodeni ogled razstave Ideja, znanost in tehnologija antične Grčije. Predhodna prijava ni potrebna.

V soboto, 28.9., Galerija Cankarjevega doma vabi na sproščeno dogajanje za mlajše, ko bodo vodenje pospremili tudi z ustvarjanjem na delavnicah.

VI. Predstavitev raziskovalne revije Clotho in brošure Dvanajst razlogov za študij klasične filologije v 21. stoletju

Na Filozofski fakulteti je začela izhajati znanstvena revija Clotho, ki združuje več oddelkov, raziskovalno osredotočenih na antiko, ljubljansko univerzo pa povezuje z drugimi univerzami v Sloveniji in tujini.

Ob tej priliki bomo na oddelku predstavili tudi brošuro Dvanajst razlogov za študij klasične filologije v 21. stoletju, ki skuša o pomenu študija klasičnih jezikov in kulture razmišljati na nov način. Zastavlja nekaj bistvenih vprašanj o tem, kako je humanistika povezana s sodobno digitalno resničnostjo; njen avtor Liam Kinney, klasični filolog in računalničar, pri tem identificira dvanajst točk, kjer se disciplini, ki se jima je posvetil, tesno prepletata.

Čas in kraj: ob 19.00 v avli Filozofske fakultete

VII. Dramski večer ob spremljavi antične glasbe

Ob branju najnovejšega, še neizdanega prevoda homerskih himen in ob spremljavi antične glasbe se bomo prepustili Polihimniji, muzi božanskih napevov. Nastopajo Anja Božič, Sergej Valijev in Brane Senegačnik ter Matej Prevc, Ela Fleischman in Gašper Kvartič z antičnimi glasbili. Sledi družabni večer s pogostitvijo ob zaključku Noči raziskovalcev.

Čas in kraj: ob 19.30 v avli Filozofske fakultete.

Dodatne informacije dobite na naslovu festivalantika@gmail.com.