Thesaurus

Prosto delovno mesto na projektu Thesaurus linguae Latinae

Bavarska Akademija znanosti (Bayrische Akademie der Wissenschaften) išče sodelavca ali sodelavko na projektu Thesaurus linguae Latinae. Rok za oddajo prijav je konec oktobra. Akademija s sedežem v Münchnu je ena najstarejših akademij znanosti v Nemčiji in eden najmočnejših raziskovalnih centrov v državi. Med cilje Akademije sodi mreženje raziskovalcev različnih področij in držav in spodbujanje mladih, teži pa tudi k vzpostavljanju dialoga med znanostjo in javnostjo. Svojim zaposlenim nudi možnost dela na različnih znanstvenih in raziskovalnih področjih, kjer pridobivajo novo znanje in izkušnje. Nekatere zahtevnejše naloge terjajo visoko stopnjo osebne odgovornosti, a hkrati omogočajo ustvarjalno svobodo.

Thesaurus linguae Latinae, enojezični slovar latinskega jezika, je največji slovar latinščine v antiki. Njegov titanski arhiv, ki ga hranijo v Münchnu, ima 10 milijonov lističev. Še nedokončani projekt obsega celotno latiniteto od začetkov vse do časa Izidorja Seviljskega okrog leta 600, zraven torej sodijo tudi besedila pozne antike in zgodnjega krščanstva. Gesla temeljijo na kritičnem ovrednotenju obstoječih pisnih virov, med katere ne sodijo le literarni odlomki, ampak tudi pravna in medicinska besedila, epigrafski napisi, grafiti itd. Zaradi tega sodi slovar med temeljne priročnike za raziskovanje latinskega jezika in književnosti.

Pogoji za prijavo

Med naloge na omenjenem delovnem mestu bosta sodila predvsem izdelovanje oziroma dopolnjevanje posameznih slovarskih gesel. Med drugim se pričakuje:

  • zaključen študij klasične filologije (latinščine in grščine, po možnosti z doktoratom; prednost imajo kandidati z izkušnjami na področju slovaropisja);
  • veselje do natančne jezikovne analize ter do dela z raznovrstnimi latinskimi besedili;
  • zmožnost kritičnega ovrednotenja posameznih odlomkov ter povzemanje tako dobljenih rezultatov;
  • pripravljenost na sodelovanje z uredniki in s celotno mednarodno skupino.

Akademija ponuja delovno mesto za poln delovni čas, zaenkrat do 31. decembra 2024. Prijave preko elektronske pošte s priloženo dokumentacijo v pdf je treba posredovati dr. Manfredu Fliegerju na elektronski naslov m.flieger@thesaurus.badw.de, najkasneje do 31. oktobra 2019. Za vsa dodatna vprašanja je dr. Flieger dosegljiv tudi na telefonski številki 089−23031−1159. Več informacij je na voljo v priloženem dokumentu in na spletu.