Weiss

Jermanova nagrada Sonji Weiss v četrtek, 7. novembra, ob 19.30

Društvo slovenskih književnih prevajalcev je letošnjo Jermanovo nagrado namenilo Sonji Weiss. Nagrado so ustanovili za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov. Tokrat za prevod Plotina, ki ga je lani izdala Slovenska matica. Podelili jo bodo v četrtek, 7. novembra, ob 19.30 na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev.

»Prevajalka se je suvereno spopadla z zahtevno vsebino Plotinove filozofske mistike. Pri tem je pokazala tudi znatno mero občutljivosti do izvirnika ter iznajdljivosti pri slovenjenju filozofskega izrazja, saj se ni mogla opreti na tradicijo, ker so izbrani Plotinovi traktati tokrat prvič prevedeni v slovenščino.« Tako so v utemeljitvi zapisali Aleš Berger, Lijana Dejak, Matej Hriberšek, Majda Kne in predsednica komisije Nada Grošelj.

Zahtevna vsebina

Prevod je po besedah komisije kljub zahtevni vsebini in ob številnih miselnih preskokih in aluzijah, ki jih najdemo v izvirniku, tekoč. Obenem je berljiv, jasen, razumljiv, v izbrani slovenščini in izvirniku zvest. »Izbira besedja in besednih zvez je natančna, a ni strogo omejena, temveč variira. Prevajalka je za lažje razumevanje mestoma dodala vsebinska dopolnila v oglatih oklepajih, ki olajšajo razumevanje vse prej kot lahkega besedila. Obenem pa je s tem tudi jasno razviden prevajalkin vsebinski dodatek. Mestoma so kot smiselno dopolnilo v oklepaju dodani transkribirani izvirni izrazi.«

»Tisti, ki poznajo božjo moč, božanskega ne bodo omejili na eno stvar, ampak ga bodo prikazali kot mnogoterega, kakršno se je razkrilo tudi samo. Kajti Bog ob tem, da ostaja to, kar je, ustvari množico bogov, ki so vsi odvisni od njega in bivajo po njem ter od njega. A tudi ta svet biva po onem in se ozira tja; ves svet in vsak izmed bogov v njem prinašata ljudem prerokbe iz onega sveta ter oznanjata to, kar je po volji onim bogovom tam.

Če ti bogovi niso to, kar je oni Bog tam, je to povsem v skladu z naravo; če pa jih želiš prezirati in povzdigovati samega sebe, češ da nisi nič slabši od njih, [vedi] najprej to: čim boljši je človek, tem bolj je naklonjen vsem bitjem, tudi ljudem. Kot drugo pa mora plemenit človek napredovati zmerno, ne naduto, ter se dvigniti samo toliko, kolikor zmore naša narava; pri tem pa se mora zavedati, da tudi drugim pripada prostor ob Bogu.« (Plotin, Proti gnostikom 2.9(33).35–49, prevedla Sonja Weiss)