Meseci

Meseci in letni časi – vabilo k sodelovanju pri 11. Grošljevem simpoziju

Enajsti Grošljev simpozij bo v letu 2020 potekal od torka, 3. marca, do četrtka, 5. marca, v atriju ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani. Znanstveno srečanje z naslovom »Meseci in letni časi od antike do renesanse« bo posvečeno načinom, na katere so ljudje v starem, srednjem in deloma še v novem veku doživljali, sistematizirali in umetniško obravnavali pojave, kot so meseci in letni časi. Srečanje bo interdisciplinarno in k sodelovanju so vabljeni strokovnjaki s področij, kjer se pojavljata naslovna motiva: klasični filologi, zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji, epigrafiki, arheologi, sociologi, antropologi, komparativisti, muzikologi in drugi.

Zainteresirane predavatelje prosimo, da do petka, 6. decembra 2019, pošljejo prijavo dr. Nadi Grošelj (Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, nada-marija.groselj@guest.arnes.si) ali dr. Marjeti Šašel Kos (Inštitut za arheologijo zrc sazu, mkos@zrc-sazu.si). Dokončni izbor referatov in njihov razpored bosta znana v dveh tednih po izteku roka za prijavo.

Prijava naj vsebuje:

- predavateljevo ime in priimek; naziv matične ustanove; področja znanstvenega delovanja;
– kontaktne podatke (e‑naslov in telefon);
– delovni naslov prispevka;
– kratek povzetek prispevka ali oris izbrane tematike (okrog 60 besed).

Za posamezen prispevek je predvidenih 15 minut predavanja (sledi razprava). Izbor bo v obliki znanstvenih člankov objavljen v tematski številki revije Keria: studia Latina et Graeca (letnik 22, 2020).

Za vse dodatne informacije sta na voljo dr. Nada Grošelj in dr. Marjeta Šašel Kos po elektronski pošti.

Organizacijski odbor Grošljevega simpozija

Nada Grošelj
David Movrin
Anja Ragolič
Marjeta Šašel Kos

Daleč, neznana in našemu umu povsem nedosežna,
tudi bogovom le stežka pristopna, od let že betežna,
špilja brezkončnega veka številna obdobja pripravlja,
potlej pa zopet nazaj v ogromno naročje jih spravlja.
V njenem obodu je kača, ki vse požre, kar obstaja,
rep svoj odročni požira in luske si stalno pomlaja,
s tihim polzenjem ponovno se v lastni začetek zavije.

(Klavdij Klavdijan)