Ioannis Hus opera omnia

Gostujoči predavanji Petre Mutlove, urednice pri projektu Ioannis Hus opera omnia, 25. in 26. novembra

Dr. Petra Mutlova je izredna profesorica na Oddelku za klasične študije na Masarykovi univerzi v Brnu. Področje njene raziskovalne dejavnosti so jezik, književnost in kultura latinskega srednjega veka, še posebej analiza rokopisov in tekstna kritika. Že nekaj časa intenzivno raziskuje Jana Husa in češko reformacijo. To je tema njenih številnih objav, med drugim prispevka, s katerim je nastopila na mednarodnem simpoziju European Humanism and its Challenges v Ljubljani (2017). V zadnjih letih je sodelovala pri projektu Magistri Ioannis Hus opera omnia. Trenutno pripravlja kritično izdajo istoimenske serije Husovih del za Brepols. V Ljubljani bo imela na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete na to temo dvoje predavanj.

Late Medieval Illuminated Codices and the Case of the Bohemian Reformation (ponedeljek, 25. novembra, ob 18.00 v predavalnici 345)

V zgodnjem 15. stoletju je že nekaj časa potekala sprememba od avditivne do vizualne percepcije. Pojav je tesno povezan s prehodom iz ustne kulture v svet vizualno globalne komunikacije. Jan Hus si je s svojim krogom sodelavcev z univerze v Pragi v srednjem veku prizadeval za reformo, usmerjeno v nov družbeni red. Predavanje bo z raziskovanjem različnih vidikov pri iluminiranih rokopisih češkega porekla posvečeno komunikacijskim strategijam teh čeških reformatorjev. Predstavljen bo tudi primer avdiovizualnega medija husitske propagande.

Textual Criticism and Medieval Latin (torek, 26. novembra, ob 8.50 v predavalnici 345)

Sodobni pristopi k tekstni kritiki so urednike srednjeveških besedil naredili bolj občutljive za številne vidike srednjeveške pisane kulture. Mednje sodijo koncepti avtorske namere, idealnih ali avtentičnih besedil in socializacije rokopisov. Kljub temu pa je korpus srednjeveških latinskih besedil – ki so najpomembnejši viri za zgodovino srednjeveške Evrope – še vedno v veliki meri na voljo le v rokopisih. Predavanje bo posvečeno vprašanju, kako tak položaj vpliva na to, da so vsi trenutni rezultati na področju srednjeveške latinščine nujno začasni in odprti. Dotaknilo se bo tudi nekaterih izzivov, povezanih z digitalnim okoljem.