Grško jezikoslovje

Pogledi na grško jezikoslovje v sredo, 15. januarja 2020

V sredo, 15. januarja 2020, bo Cankarjev dom v okviru festivala Na Olimpu gostil dogodek, posvečen grškemu jeziku in njegovi dolgi zgodovini. Na konferenci z naslovom »Pogledi na grško jezikoslovje« bo nastopila vrsta mednarodnih strokovnjakov s področja grškega jezika. Med njimi bodo Brian D. Joseph (Ohio State), Geoffrey Horrocks (Cambridge), Mark Janse (Gent & Harvard) ter Spyridoula Varlokosta (Atene), ki bodo skupaj z drugimi vabljenimi govorci is Slovenije in tujine predstavili vsak svoj vidik raziskovanja grškega jezika. Konferenca se bo dotaknila pomena grščine za moderno jezikoslovje ter različnih vidikov njenega preučevanja, vključno s področjem nevrolingvistike in umetne inteligence. Program je objavljen na spletni strani Cankarjevega doma.

Kapadoška grščina

Dogodek se bo zaključil s predavanjem Marka Janseja o odkritju kapadoške grščine in z ogledom tej temi posvečenega dokumentarca Last Words (2014). Kapadoška grščina se je vse do konca prve svetovne vojne govorila v Mali Aziji. Po izmenjavi prebivalstva med Grčijo in Turčijo so jo govorci postopoma opuščali in obveljala je za mrtev jezik. Šele pred dobrim desetletjem so po zaslugi Marka Janseja, glavnega protagonista dokumentarca, govorce kapadoščine ponovno odkrili in začeli intenzivno preučevati njihov jezik in kulturo.

Slovenščina in grščica

Kot predavanje, ki se dotika tudi zgodovine slovenskega jezika, velja izpostaviti predstavitev v strokovnih krogih (in v širši javnosti) malo znanega dela Dominika Pen(n)a (1785‒1855). Slednji je predlagal, da naj se slovenščina zapisuje s t.i. grščico, pisavo, temelječo na črkah grškega alfabeta. Slovenske besede »detela«, »odleteti«, »sodnik« se denimo v tej pisavi zapisujejo Δητελα, οδλετητι, Cωδνικ. V grščici sta nastala slovnica in slovar, ki sta bila poznana Pennovim sodobnikom (npr. Franu Miklošiču), njune rokopise pa danes hrani NUK. Delo Dominika Pena bo na konferenci predstavil doc. dr. Matej Hriberšek z Oddelka za klasično filologijo FF UL.

Konferenca »Pogledi na grško jezikoslovje« bo v sredo, 15. januarja 2020, potekala v Klubu Cankarjevega doma (od 9h do 19h). Vstop je prost, brezplačne vstopnice so na voljo na blagajni Cankarjevega doma. (Foto: Andrej Peunik / MGML.)